Velkommen til Steinsvikkroken barnehage

Læringsverkstedet Steinsvikkroken barnehage ligger i Bergen Kommune, Ytrebygda bydel. Barnehagen ligger i flotte omgivelser med naturen som nærmeste nabo. Siljustøl er et populært turområde som benyttes av alle i barnehagen. Steinsvikkroken barnehage har pr i dag 90 barn fordelt på fem utvidede avdelinger. Dette barnehageåret har vi to avdelinger for barn under tre år, to avdelinger med barn fra 3 - 4 år og en førskolegruppe for skolestarterne. Barnehagens sanserom er daglig i bruk og fordelt mellom de ulike avdelingene. Sanserommene innbyr til sansestimulering og er med på å gi barna i vår barnehage en spennende hverdag. Barnehagen serverer lunsj- og fruktmåltidet hver dag. Barna får servert varm lunsj 1-2 dager i uken, to dager med vanlig smørelunsj og ett med kornmåltid. For mer informasjon og spørsmål kan dere gjerne ta kontakt med styrer i barnehagen, Beate Jordal på tlf 99245250.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Steinsvikkroken 2,5239 Rådal
Vis i kart

99245250
steinsvikkroken@laringsverkstedet.no

98 barn
5 avdelinger
1 ansatte

Pris: 3135,-
Pris for mat: 400,-

Fokusområde for Steinsvikkroken barnehage

Barnehagens satsningsområdet til Læringsverkstedet Steinsvikkroken er relasjonskompetanse med fokus på vennskap. Det er mange nye sammensetninger i gruppene, og nye barn som starter i barnehagen. Fokuset vil derfor være å bli kjent med hverandre og gruppen. Vi vil på denne måten passe på at alle får en god start på barnehageåret og føler seg trygg og inkludert i gruppen. Kvaliteten på relasjonen og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns utvikling og trygghet. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Barnehagens satsningsområdet til Læringsverkstedet Steinsvikkroken er relasjonskompetanse med fokus på vennskap. Det er mange nye sammensetninger i gruppene, og nye barn som starter i barnehagen. Fokuset vil derfor være å bli kjent med hverandre og gruppen. Vi vil på denne måten passe på at alle får en god start på barnehageåret og føler seg trygg og inkludert i gruppen. Kvaliteten på relasjonen og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns utvikling og trygghet. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Avdelinger

Måneskinn

15 barn

1 - 3 år

Tåkeslottet

18 barn

3 - 5 år

Stjernedryss

15 barn

1 - 3 år

Alveskogen

30 barn

3 - 6 år

Førskolegruppen

20 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Steinsvikkroken barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet