Steinsvikkroken

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 89 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  500,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Steinsvikkroken barnehage ligger i Bergen Kommune, Ytrebygda bydel. Barnehagen ligger i flotte omgivelser med naturen som nærmeste nabo. Siljustøl er et populært turområde som benyttes av alle i barnehagen. Steinsvikkroken barnehage har pr i dag 88 barn fordelt på fire utvidede avdelinger. Dette barnehageåret har vi 2 avdelinger for barn under tre år, en avdeling som er fra 2-6 år og en avdeling med barn fra 3 - 6 år. I tillegg til våre 4 avdelinger har vi et stort og fint fellesrom som blir brukt frilek, formingsaktiviteter og lekegrupper. Barnehagens sanserom er daglig i bruk og fordelt mellom de ulike avdelingene. Sanserommene innbyr til sansestimulering og er med på å gi barna i vår barnehage en spennende hverdag. Barnehagen serverer lunsj- og fruktmåltidet hver dag. Barna får servert varm lunsj 3 dager i uken og to dager med vanlig smørelunsj For mer informasjon og spørsmål kan dere gjerne ta kontakt med styrer i barnehagen, Beate Jordal.

Fokusområde for Steinsvikkroken

Barnehagens satsingsområde Fra august til desember vil satsningsområdet til Læringsverkstedet Steinsvikkroken være vennskap. Det er mange nye sammensetninger i gruppene, og nye barn som starter i barnehagen. Fokuset vil derfor...

Barnehagens satsingsområde Fra august til desember vil satsningsområdet til Læringsverkstedet Steinsvikkroken være vennskap. Det er mange nye sammensetninger i gruppene, og nye barn som starter i barnehagen. Fokuset vil derfor være å bli kjent med hverandre og gruppen. Vi vil på denne måten passe på at alle får en god start på barnehageåret og føler seg trygg og inkludert i gruppen. Fra januar til juni vil barnehagen velge et felles satsningsområde. Barns medvirkning vil stå svært sentralt når vi velger hva og hvordan vi skal jobbe innenfor et spesifikt tema. Da observerer og ser vi hva barnegruppen interesserer seg for eller har behov for å jobbe med dette halvåret. På sommerfesten i juni kommer vi til å ha en utstilling som viser hva hver avdeling har jobbet med i perioden januar – juni. Avdelingenes ukeplaner og månedsbrev vil beskrive hvilke arbeidsmetoder og tema som avdelingene velger i forhold til satsningsområdet Lek I Læringsverkstedet Steinsvikkroken skal vi tilrettelegge og stimulere for et godt lekemiljø. Gjennom leken formes det tette vennskap mellom barna. Vennskap er viktig for at barn skal trives i barnehagen. Når barn leker med hverandre får de trening i å forhandle, finne frem til gode løsninger, lytte og ta hensyn. Vi ser det som viktig at barn får tid og rom til å utfolde seg i lek. De ansatte skal være tilretteleggere, gode medspillere, rollemodeller og veiledere i leken. Vi må hele tiden se lek i forhold til barnets alder og utvikling. Barna får gjennom leken erfaring om seg selv og andre. Leken i Steinsvikkroken skal prege største del av dagen. Den skal være lystbetont, skape trivsel, glede og læring.

Avdelinger

Måneskinn

16 barn

Tåkeslottet

30 barn

3 - 6 år

Stjernedryss

13 barn

Alveskogen

30 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Steinsvikkroken

Dokumenter fra Læringsverkstedet