Kontakt Steinrøysa

Tone Holme

Styrer

Barnehagelærer

Avdelinger

Spirrevippen

Tingeltangel

Kanutten

Medarbeidere

Anne N Ahlsrød

Epost: anne.ahlsrod@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Katarina Hernæs

Epost: katarine.hernaes@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Ida Brænden

Epost: ida.branden@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Hanna Rebekka Hansen

Barnehagelærer

Julie Von Krogh Robarth

Fagarbeider

Marit Skogstad

Fagarbeider

Charlotte Krogsveen

Fagarbeider

Trine Spidsberg

Fagarbeider

Angelica Tveten

Fagarbeider

Silje Skagen

Assistent

Bachelor i Spesialpedagogikk

Thomas Wilskog

Assistent

Tina Poolsawad

Assistent

Mia Gautvik Dalsbøe

Lærling