Velkommen til Steinrøysa barnehage

Vi får verdens viktigste verdier til å vokse!

Grunnlaget for vårt arbeid er natur, bevegelse og helse og vi er opptatt av lek, ute, inne og i skogen.

Opptak av barn i 2022: Vi har ledig 15 plasser, hvor tre er søsken prioritert. Vi har 6 plasser fra 1-2 år ( 2020/2021), 4 plasser for barn for i 2019 og 3 plasser for barn født i 2018/2017

Vi ligger i Nittedal kommune, Rotnes området, ved Sørli. Vi er en privat og tradisjonell foreldre-eid barnehage, som er en partner med Læringsverkstedet as, har tre avdelinger, 53 barn og 15 voksne.
Vårt nærmiljø er Nordmarka med av uttallige turmuligheter, vi har egen grillhytte og Tøftelavvo i nærheten som vi alle bruker hele året. Vi er også en øvingsbarnehage, lærebedrift og en fullkostbarnehage.

Vi har full barnehagelærerdekning, 6 fagarbeidere, assistenter med lang farttid, engasjerte og stabilt personale, lærling og et svært godt foreldresamarbeid med aktive foreldre.
Kontinuerlig personalutvikling og godt arbeidsmiljø ser vi som svært viktig, og gjennom året har vi personalmøter, planleggingsdager, og kurs, både interne og eksterne sammen med andre barnehager

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Vestliveien 4,1482 Nittedal
Vis i kart

95146335
steinroysa@laringsverkstedet.no

53 barn
3 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 450,-

Hei, jeg heter Tone, er styrer og har jobbet i barnehagesektoren siden 1991, utdannet barnehagelærer i 1995 og har vært styrer siden 2000 og her i flotte Steinrøysa barnehage siden 2009. Har du noe du lurer på er det bare å ta kontakt.

+4737071660/ 95146335
steinroysa@laringsverkstedet.no

Tone Seljenes Holme

Fokusområde for Steinrøysa barnehage

Vi er opptatt av natur, bevegelse og helse, lek og inkluerende miljø💗

Vi er opptatt av natur, bevegelse og helse, lek og inkluerende miljø💗

Avdelinger

Spirrevippen

12 barn

Tingeltangel

24 barn

4 - 6 år

Kanutten

17 barn

2 - 4 år

Dokumenter fra Steinrøysa barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet