Kontakt Sørengkaia

Avdelinger

Vann

Ild

Luft

Jord

Medarbeidere

Anna Hjelleset

Barnehagelærer på disp

Merethe Jakobsen

Pedagogisk leder

Hjelpepleier, førskolelærer

Thea Bjordal

Pedagogisk leder