Kontakt Sørengkaia

Avdelinger

Vann

Ild

Luft

Jord

Medarbeidere

Thea Bjordal

Pedagogisk leder

Merethe Jakobsen

Pedagogisk leder

Hjelpepleier, førskolelærer

Anna Hjelleset