Sørengkaia

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:30 — 17:00

 • 49 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  0,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Sørengkaia barnehage ligger sentralt til med Oslo S, Bjørvika trikk,- og busstopp, opera, kommende Munchmuseet og Deichmanske bibliotek i umiddelbar nærhet. Vi har utsikt til både sjø og båter, noe som er populært for all. Barnehagen har gode rutiner på sikkerhet, med ekstra høye gjerder, redningsvester når barna ferdes ved vannet mm. Barnehagen benytter kunst,- og kulturtilbudene som ligger nær barnehagen, i tillegg til Middelalderparken og Ekeberg gård. I tillegg har vi egen scene, musikkinstrumenter og flott kunstrom som benyttes flittig til kunst og estetiske opplevelser. Vi har også et allrom med innendørs sklie og masse puter. Arkitektur og utendørskunst er inspirert av urtiden – barnehagen har derfor en gjennomgående vulkantema både inni og utenfor. Vi har et stort, flott uteområde med kupert terreng. Sørengkaia barnehage er en barnehage med to småbarnsavdelinger med plass til 10 barn pr.avdeling og 1 store barns base med plass til 30 barn. På småbarns avdelingen jobber en pedagog og to fagarbeider/assistenter pr.avdeling, på storbarnsbasen jobber det 3 pedagoger, 2 fagarbeider/assistenter. Barnehagen er eid av kommunen og driftes av Læringsverkstedet.

Fokusområde for Sørengkaia

Læringsverkstedet Sørengkaia barnehage har i år satsingsområdet: Hjerteprogrammet – Jeg er verdifull! Hjerteprogrammet er selve kjernen og hjertet i Læringsverkstedets pedagogiske arbeid. For oss er Hjerteprogrammet formålsparagrafen i praksis. Hjerteprogrammet...

Læringsverkstedet Sørengkaia barnehage har i år satsingsområdet: Hjerteprogrammet – Jeg er verdifull! Hjerteprogrammet er selve kjernen og hjertet i Læringsverkstedets pedagogiske arbeid. For oss er Hjerteprogrammet formålsparagrafen i praksis. Hjerteprogrammet er en viktig del av vårt arbeid med å sikre barns rett til medvirkning i våre barnehager. Det er utviklet for å gi barna mest mulig av positive opplevelser som de skal ha med seg resten av livet. Mye av grunnmuren for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene. Vi har fokus på at hvert barn høre og oppleve at de er verdifulle hver eneste dag. Læringsverkstedet arbeider helhetlig med barns sosiale kompetanse. Hjerteprogrammet har hjertet som symbol og bygger særlig på innholdet i rammeplanens kapittel 2.4 Sosial kompetanse og fagområdene «Etikk, religion, filosofi» og «Nærmiljø og samfunn». Hjerteprogrammet skal utvikle barna både som enkeltindivider og som en del av et sosialt fellesskap. Mål for Hjerteprogrammet Målet med hjerteprogrammet er å la hvert barn oppleve og erfarer at de er unike og verdifulle. Hvert barn har verdi i kraft av å være seg selv og alle barn i gruppen bidrar på sin måte til å skape barnegruppen og fellesskapet som de er en del av i barnehagen. Vi ønsker å gi barn positive opplevelser i samvær med andre og lære dem sosiale “kjøreregler” som bidrar til et godt sosialt fellesskap. Vi gir barn aksept og forankring i egen identitet og kultur og lærer dem å ha aksept og respekt for andres identitet, kultur, verdier og ytringer Språk En av våre viktigste oppgaver er å bidra til å gi barn et best mulig språklig grunnlag før skolestart. Våre barnehager tilbyr et variert språkmiljø som gir barn rikelig med muligheter for aktiv bruk av språket i samtaler, fortellinger, høytlesing, rim og regler, spill, bevegelse, sang og musikk. Vi legger til rette for at hvert barn får utvikle så sine språkferdigheter så godt som mulig ut fra sine forutsetninger. Gjennom språket har barn mulighet til å påvirke sine omgivelser og være en del av fellesskapet. Barn trenger språk for å få delta aktivt i lek, og lek utfordrer barnet til å bruke og utvikle språket i samspill med andre barn. Barnet utvikler sitt ordforråd og sin språkforståelse i en kontekst som er trygg og god. Aktive medarbeiderne bruker alle barnehagens aktiviteter til utvikling av barnas språkforståelse. Mål for fagtemaet Språk Målet for arbeidet med språk er delt i tre deler somr alle er viktige i barnehagens arbeid med språk: Innhold: barnet forstår meningen med innholdet Form: barnet har god uttale og grammatikk Bruk: barnet bruker språket i riktig sosial kontekst Vi ønsker å arbeide med bevisst bruk av hverdags samtalen i barnehagens daglige arbeid / rutine situasjoner. Og ha fokus på hvordan vi kan skape rom for språklig samspill i barnehagen igjennom satsningsområdet vårt kunst og kultur.

Avdelinger

Vann

11 barn

1 - 3 år

Ild

12 barn

1 - 2 år

Luft

26 barn

3 - 6 år

Jord

Dokumenter fra Sørengkaia

Dokumenter fra Læringsverkstedet