Velkommen til Søreidtunet barnehage

Læringsverkstedet Søreidtunet barnehage ligger sentralt på Søreide, like ved Søreide skole og Søreide kirke. Læringsverkstedet Søreidtunet er en barnehage som står for god kvalitet. For oss innebærer dette en barnehage som møter hele barnet. Barna får faglige utfordringer. Sammen med hverandre og de voksne får barna støtte til sitt vitebegjær, nysgjerrighet og lærelyst. Barna skal få omsorg og opparbeide seg sosial kompetanse og trygghet på seg selv. Barnehagen buker turområdene i nærmiljøet aktivt.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Steinsvikveien 4,5251 Søreidgrend
Vis i kart

37071592
soreidtunet@laringsverkstedet.no

116 barn
4 avdelinger
45 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 485,-

Styrer
Kari Anne Ryttvad

Fokusområde for Søreidtunet barnehage

Læringsverkstedet Søreidtunet jobber med lyttende pedagogikk. Lyttende pedagogikk ble først brukt som begrep av Loris Malaguzzi, grunnleggeren av barnehagefilosofien i Reggio Emilia i Italia. Lyttende pedagogikk handler om å lytte til hele barnet, det barna sier med ord, kroppsspråk, valg av aktiviteter og lek. Det handler også om å ivareta det enkelte barns kompetanse og væremåte, samtidig som en hele tiden har fokus på det verdifulle samarbeidet barna i mellom. De pedagogiske og filosofiske tankene som ligger bak stammer fra barnehagene i Reggio Emilia. Ved å lytte aktivt til barna får de voksne et godt innblikk i hva som rører seg i barnegruppen og hos det enkelte barn. Lyttende pedagogikk preger også hvordan barnehagen jobber med voksenrollen, barnehagens barnesyn, og tilrettelegging av rommene i barnehagen

Læringsverkstedet Søreidtunet jobber med lyttende pedagogikk. Lyttende pedagogikk ble først brukt som begrep av Loris Malaguzzi, grunnleggeren av barnehagefilosofien i Reggio Emilia i Italia. Lyttende pedagogikk handler om å lytte til hele barnet, det barna sier med ord, kroppsspråk, valg av aktiviteter og lek. Det handler også om å ivareta det enkelte barns kompetanse og væremåte, samtidig som en hele tiden har fokus på det verdifulle samarbeidet barna i mellom. De pedagogiske og filosofiske tankene som ligger bak stammer fra barnehagene i Reggio Emilia. Ved å lytte aktivt til barna får de voksne et godt innblikk i hva som rører seg i barnegruppen og hos det enkelte barn. Lyttende pedagogikk preger også hvordan barnehagen jobber med voksenrollen, barnehagens barnesyn, og tilrettelegging av rommene i barnehagen

Avdelinger

Fløyen

25 barn

2 - 3 år

Lyderhorn

26 barn

1 - 2 år

Løvstakken

36 barn

3 - 4 år

Ulriken

29 barn

5 - 5 år

Dokumenter fra Søreidtunet barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet