Kontakt Søndagsbakken Solkollen

Charlotte Hennig-Olsen

Styrer

Therese Widerøe Hodne

Styrer

Avdelinger

Søndagsbakken

Medarbeidere

Christina T Albert

Pedagogisk leder

Unni Eikeland

Fagarbeider

Anita Flatestøl

Fagarbeider

Bjørg Kilen

Assistent