Kontakt Søgne

Sandra W Kvalnes

Styrer

Barenagelærer

Avdelinger

Kongekrabba

Kråkebolla

Muslingen

Sneglehuset

Vannloppa

Medarbeidere

Anette

Pedagogisk leder

Anne Torunn

Pedagogisk leder

Annelill

Pedagogisk leder

Franciska

Pedagogisk leder

Janne

Pedagogisk leder

Janne

Pedagogisk leder

Lisbeth

Pedagogisk leder

Lise

Pedagogisk leder

Lise Norunn

Pedagogisk leder

Førskolelærerutdanning 1996-1999

Monica Braadland

Pedagogisk leder

June

Barnehagelærer

Kirsten Juell

Barnehagelærer

Vanessa

Barnehagelærer

Amalie

Fagarbeider

Carlos Andres

Fagarbeider

Jenny

Fagarbeider

Jenny Mathilde

Fagarbeider

Karen Elisabeth

Fagarbeider

Karoline

Fagarbeider

Linda

Fagarbeider

Margrethe

Fagarbeider

Oda Moltubakk

Fagarbeider

Fagarbeider

Ane Wiik

Assistent

Assistent

Charlotte

Assistent

Heidi Aasen

Assistent

Kirsten Marie

Assistent

Nathalie

Assistent