Velkommen til Søgne barnehage

Læringsverkstedet barnehage Søgne har romslige, moderne lokaler i lyse farger. Vi er en stor og flott barnehage som består av 93 plasser. Barnehagen er delt inn i 5 avdelinger. Vi har to storbarns avdelinger: Kongekrabba og Sneglehuset. En mellom avdeling: Vannloppa, og to småbarn: Muslingen og Kråkebolla. Vi har også et stort uteområde hvor vi bl.a. har klatrevegg, snekkerbod, gapahuk, grønnsakshage, flotte lekeapparater og en stor flott tribune som vi blant annet bruker når vi har «ute forestillinger”. Barnehagen ligger tett ved et lite skogholt der vi har en egen turplass med lavvo. Vi ligger også i kort avstand til Tangvall sentrum der biblioteket og andre fasiliteter ligger lett tilgjengelig for oss. Det er også kort avstand til Høllen brygge og sjøen. Det er viktig for oss at hvert eneste barn skal føle seg verdifullt og sett og at gode relasjoner blir skapt.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Moneveien 102 - 106,4640 Søgne
Vis i kart

48317408
sogne@laringsverkstedet.no

92 barn
5 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Styrer
Sandra Wangberg Kvalnes

Sandra Wangberg Kvalnes

Fokusområde for Søgne barnehage

Vi ønsker å være tydelig på det pedagogiske arbeidet vi gjør i barnehagen. Vi skal kontinuerlig være i en prosess der vi tilpasser vårt arbeid ut i fra barnegruppe/foreldregruppe samtidig...

Vi ønsker å være tydelig på det pedagogiske arbeidet vi gjør i barnehagen. Vi skal kontinuerlig være i en prosess der vi tilpasser vårt arbeid ut i fra barnegruppe/foreldregruppe samtidig som vi stadig evaluerer det pedagogiske arbeidet. Vi i Læringsverkstedet barnehage Søgne ønsker å skape et godt språklig miljø som er preget av en åpen og inkluderende kommunikasjon som gir voksne og barn en god forutsetning for videre vekst og utvikling. Vi vil bruke språket aktivt i lek, aktiviteter og uformelle situasjoner (mat, garderobe etc.), slik at barna kan gi uttrykk for hva de tenker og føler i ulike situasjoner. Vi mener også at felles opplevelser og aktiviteter gir unike muligheter for kommunikasjon mellom barn og mellom barn og voksne. Uteliv: Vi har etablert en fast turplass. Her har vi en lavvo som vi bruker på turdager. Når vi er på tur lager vi av og til lett turmat/varmmat ute. På denne plassen har vi satt opp ulike aktiviteter med varierte utfordringer for barna. Klatretau, slengtau og småhytte bygging er noe av det vi har satt i gang. Ved å være ute i naturen gir vi barna sanseinntrykk og sammen med bevegelse skaffer barna seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper innenfor alle fagområdene. Naturen er en god kilde for et mangfold av opplevelser og aktiviteter gjennom alle årstidene og i all slags vær. Vi ser på uterommet som vårt «andre rom», der vi kan ha samlinger og aktiviteter på lik linje som inne.

Avdelinger

Kongekrabba

24 barn

3 - 6 år

Kråkebolla

12 barn

1 - 3 år

Muslingen

12 barn

1 - 3 år

Sneglehuset

24 barn

3 - 6 år

Vannloppa

20 barn

2 - 4 år

Dokumenter fra Søgne barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet