Velkommen til Skytta barnehage

Læringsverkstedet Skytta barnehage ligger i skogkanten ved Lillomarka i Nittedal kommune, og er en veletablert barnehage med mye erfaring og kompetanse. Vi har flotte turmuligheter, og et fantastisk uteområde som byr på varierte aktiviteter. De magiske øyeblikkene tas vare på, og barn og voksne opplever at her er det godt å være. Personalet gir rom for barnas opplevelser og innspill, og barnas medvirkning ivaretas. "Det handler om å ha hjerte for det du driver med!" Barna lærer å bli glad i og ta vare på naturen. Om vinteren har vi flott akebakke, og gode muligheter for skigåing på området og i bakkene utenfor. Vi er mye ute hver eneste dag- både solskinn og regn innbyr til lek og aktivitet! Vi voksne trives med å være ute, og dette smitter over på barna.

Nyttige linker: https://www.nittedal.kommune.no/enheter/nittedalsbarnehagene/

Årsplan: https://backstage.mykid.no/templates/show/yearplan/84/2960

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Skyttamyrveien 2,1481 Hagan
Vis i kart

37071531
skytta@laringsverkstedet.no

68 barn
4 avdelinger
24 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 500,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Sunniva Vie Johannessen

Sunniva Vie Johannessen

Hei. Jeg heter Sunniva og er styrer her i Læringsverkstedet Skytta. Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt.

41291757
skytta@laringsverkstedet.no

Et godt måltid

«Et godt måltid» i Læringsverkstedet handler om mye mer enn bare det å spise. Det handler om mestring, samhandling, fellesskap og gode samtaler. Det skal være en del av dannelsen til hvert enkelt barn og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. Måltider er faste rutiner som finner sted hver dag gjennom alle årene i barnehagen. Dette gir gode muligheter for verdifulle og minnerike øyeblikk. Barna er aktive deltakere i hele prosessen med planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av selve måltidet og opprydding etterpå. Vi serverer fullkost.

Fokusområde for Skytta barnehage

RELASJONSKOMPETANSE – Kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker. Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på relasjonene og samhandling mennesker imellom er særlig viktig for barns trygghet i barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Dette vil igjen få betydning for trivsel, utvikling, læring og evnen til å etablere relasjoner med andre. Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende for høy kvalitet i barnehagen. Det bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert.

RELASJONSKOMPETANSE – Kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker. Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på relasjonene og samhandling mennesker imellom er særlig viktig for barns trygghet i barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Dette vil igjen få betydning for trivsel, utvikling, læring og evnen til å etablere relasjoner med andre. Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende for høy kvalitet i barnehagen. Det bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert.

Avdelinger

Ekornstubben

19 barn

3 - 6 år

Elgetråkket

15 barn

Maurtua

15 barn

Revehiet

19 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Skytta barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet