Skytta

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06.45 — 17.00

 • 64 verdifulle barn

 • Pris

  2730,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Magiske øyeblikk – i solskinn og regn Vi har en barnehage der de magiske øyeblikkene tas vare på, og barn og voksne opplever at her er det godt å være. Vi voksne gir rom for barnas opplevelser og innspill, og barnas medvirkning ivaretas. "Det handler om å ha hjerte for det du driver med!" Vi har en unik beliggenhet med nærhet til skogen. Skogen brukes som lekearena, og kreativitet og fantasi får næring. Barna lærer å bli glad i og ta vare på naturen. I skogen har vi 2 lavvoer; en trelavvo og en teltlavvo, som benyttes flittig. Utelekeplassen vår er stor og variert, med egen kunstgressbane. Om vinteren har vi flott akebakke, og gode muligheter for skigåing på området og i bakkene utenfor. Vi er mye ute hver eneste dag- både solskinn og regn innbyr til lek og aktivitet! Vi voksne trives med å være ute, og dette smitter over på barna. Tradisjonelle inneaktiviteter tar vi gjerne med ut; å male på staffeliet ute er morsomt!

Fokusområde for Skytta

SPRÅK I BARNEHAGEN – Mye mer enn bare prat Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver, og barna skal møte og være en del av et rikt og variert...


SPRÅK I BARNEHAGEN – Mye mer enn bare prat

Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver, og barna skal møte og være en del av et rikt og variert språkmiljø. Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen.
Fra nasjonalt hold er det utviklet flere veiledere og verktøy til bruk i barnehagen. Vi fokuserer på å videreutvikle barnehagens arbeid med språk. Til dette arbeidet bruker vi «Språkløyper» utarbeidet ved Universitetet i Stavanger og den nasjonale veilederen «Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat».
Hele personalet deltar aktivt i dette arbeidet, som gir grunnlag for refleksjon og barnehagens utviklingsarbeid.

LØFT står for Løsningsfokusert Tilnærming
Vi har hatt fokus på dette de siste 4 årene, og skal fortsatt ha det som satsingsområde i 2016-17
LØFT er et verktøy som benyttes både i arbeidet med barna, og i personalutviklingen.
I år har vi også fokus på Løft for foreldrene. Vi gjør hverandre gode; «løfter» hverandre.
Vi opplever magiske øyeblikk og har fokus på det som er positivt.
Vi jobber kontinuerlig med å utvikle barnehagen som organisasjon, og LØFT er et virkemiddel for å bedre kvaliteten på arbeidet vårt.

ET GODT MÅLTID
«Et godt måltid» i Læringsverkstedet handler om mye mer enn bare det å få maten i seg. Det handler om mestring, samhandling og fellesskap. Det skal være en del av «dannelsen» til hvert enkelt barn og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. Måltider er faste rutiner som finner sted hver dag gjennom alle årene i barnehagen. Dette gir gode muligheter for verdifulle og minnerike øyeblikk.

Avdelinger

Maurtua

14 verdifulle barn

1 - 2 år

Elgetråkket

18 verdifulle barn

3 - 5 år

Ekornstubben

16 verdifulle barn

2 - 6 år

Revehiet

16 verdifulle barn

2 - 3 år

Styrer

Praksisbarnehage opplæringsbedrift

Dokumenter fra Skytta

Dokumenter fra Læringsverkstedet