Læringsverkstedet Skytta

Velkommen til Skytta barnehage

Læringsverkstedet Skytta barnehage ligger i skogkanten ved Lillomarka i Nittedal kommune. Det er en veletablert barnehage med mye kompetanse og erfaring. Vi har flotte turmuligheter og et fantastisk uteområde som byr på varierte aktiviteter. Vi er mye ute hver eneste dag – både solskinn og regn innbyr til lek og aktivitet.

Skytta er en samlet barnehage hvor alle kjenner alle. Hos oss skal barna bli møtt av trygge, engasjerte, omsorgsfulle og kompetente voksne.

Vi jobber aktivt for at samspill, omsorg, lek og læring skal gå hånd i hånd gjennom dagen.

Vi skal ha hjerte for det vi driver med, og både barn og voksne skal oppleve at her er det godt å være.

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Skyttamyrveien 2,1481 Hagan
Vis i kart

37071531
skytta@laringsverkstedet.no

69 barn
4 avdelinger
21 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 600,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Sunniva Vie Johannessen

Sunniva Vie Johannessen

Hei. Jeg heter Sunniva og er styrer her i Læringsverkstedet Skytta. Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt.

41291757
skytta@laringsverkstedet.no

Et godt måltid

Et godt måltid handler om mer enn bare det å spise. Det handler om mestring, fellesskap, læring og gode opplevelser.

Maten barna spiser i løpe av barnehagehverdagen utgjør en stor del av det totale kostholdet. Derfor har vi fokus på sunn, næringsrik og variert mat. I Skytta barnehage har vi fullkost og kjøkkenassistenten vår serverer 3 måltider om dagen.

Vi ønsker at barna skal bli glade i god og ekte mat. De skal våge å teste nye smaker, utvikle gode vaner, samles rundt bordet og dele måltider sammen med andre.

Fokusområde for Skytta barnehage

RELASJONSKOMPETANSE –

Kunnskaper, ferdigheter og holdninger utvikles i samspill med andre. I vår barnehage skal vi legge til rette for utvikling av vennskap, og alle barn skal oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet. Gode relasjoner bidrar til å skape et inkluderende og godt psykososialt leke- og læringsmiljø. Barnas trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende for høy kvalitet i barnehagen.

Barna skal oppleve varme og omsorgsfulle voksne som inviterer til godt samspill. Gjennom gode relasjoner utvikles positive sosiale ferdigheter, empati og vennskap.

Vi retter ekstra oppmerksomhet mot det fysiske leke- og læringsmiljøet som arena der lek og inkludering legger grunnlag for gode relasjoner.

RELASJONSKOMPETANSE –

Kunnskaper, ferdigheter og holdninger utvikles i samspill med andre. I vår barnehage skal vi legge til rette for utvikling av vennskap, og alle barn skal oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet. Gode relasjoner bidrar til å skape et inkluderende og godt psykososialt leke- og læringsmiljø. Barnas trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende for høy kvalitet i barnehagen.

Barna skal oppleve varme og omsorgsfulle voksne som inviterer til godt samspill. Gjennom gode relasjoner utvikles positive sosiale ferdigheter, empati og vennskap.

Vi retter ekstra oppmerksomhet mot det fysiske leke- og læringsmiljøet som arena der lek og inkludering legger grunnlag for gode relasjoner.

Avdelinger

Ekornstubben

19 barn

3 - 6 år

Elgetråkket

18 barn

2 - 4 år

Maurtua

13 barn

1 - 3 år

Revehiet

19 barn

4 - 6 år

Dokumenter fra Skytta barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet