Velkommen til Skomagergada barnehage

Læringsverkstedet Avd Skomagergada ligger på Vestheiene, vest for Kristiansand. Barnehagen tilbyr mange ulike opplevelser til barna gjennom et barnehageår. Vi har et nydelig turterreng med lysløypa som nærmeste nabo, med egen leirplass med lavvo og mange boltremuligheter. Vi har personal med gode ferdigheter innen friluftsliv og barna på stor avdeling får særlig erfare det. Dramalek er noe som vi bruker på begge avdelinger. Vi tror på formidling ved bruk av drama og konkreter som et viktig verktøy for å pirre nysgjerrigheten, samle fokus, dele glede/humor/følelser og som språkstimulerende middel. Det ligger også tett opp til barnas naturlige lek; rolleleken! Gjennom et år hos oss, møter barna ulike karakterer både spontant og planlagt, inne og ute, i barnehagen og på tur! Det er personalet som spiller disse karakterene og hjelper oss å formidle et tema! Karakterene samler barnas oppmerksomhet og når de har gått her en stund, har de et forhold til de og også forventninger til at nå skal det skje noe som de vil følge med på. Vi har et definert barnesyn: Barna er våre medmennesker og skal behandles med respekt.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Skomagergada 8,4628 Kristiansand S
Vis i kart

48022526
skomagergada@laringsverkstedet.no

39 barn
2 avdelinger
1 ansatte

Pris: 3135,-
Pris for mat: 230,-

Fokusområde for Skomagergada barnehage

Vårt satsingsområde er INKLUDERENDE FELLESSKAP. Skomagergada barnehage har vært med på kommunens forskningsprosjekt FLIK. Læringsmiljøet er viktigere enn noen gang og etter sist kartlegging, formulerte vi tre mål: - alle...

Vårt satsingsområde er INKLUDERENDE FELLESSKAP. Skomagergada barnehage har vært med på kommunens forskningsprosjekt FLIK. Læringsmiljøet er viktigere enn noen gang og etter sist kartlegging, formulerte vi tre mål: - alle barn skal oppleve at de har en god venn i barnehagen - gutter og jenter skal oppleve å bli sett av en voksen hver dag - vi skal gi barna et godt læringsmiljø tilpasset den enkelte. Vi ønsker at alle får være seg selv mest mulig og lære seg å samhandle med andre. I barnehagen får de en gylden mulighet til å møte andre som er ulik seg selv, og dette er utfordrende og lærerikt. Vi har også formulert vårt barnesyn. Det at vi setter det opp, utfordrer oss og vår egen praksis. Vi må evaluere oss selv i forhold til det: - Barna er våre medmennesker og skal møtes med respekt - Vi trenger LEKEN som portal for å skape forståelse, samhandling, mening, humor og magi! Vi vet at sårbare barn, kan oppleve å leges ved hjelp av FRYD! Latter og glede er viktige elementer i leken! - Personalets kompetanseløft med Inger Lise Andersen om "de sårbare barna", har gjort mye med oss. Gode menneskemøter,- om de er en halvmeter høye eller to- handler i stor grad om holdninger. Hvordan kan vi gi best mulig støtte til den enkelte, gjennom lek, å bli den beste utgaven av seg selv? - Vi vil ha økt fokus på "aktive voksne" både i utelek og innelek. Styrers mobilnummer: 48022526

Avdelinger

Skofus

14 barn

1 - 3 år

Tøflus

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Skomagergada barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet