Velkommen til Skomagergada barnehage

Læringsverkstedet Avd Skomagergada ligger på Vestheiene, vest for Kristiansand. Barnehagen tilbyr mange ulike opplevelser til barna gjennom et barnehageår. Vi har et nydelig turterreng med lysløypa som nærmeste nabo, med egen leirplass med lavvo og mange boltremuligheter. Vi har personal med allsidige ferdigheter og dramalek er blant annet noe som vi bruker på begge avdelinger. Vi tror på formidling ved bruk av drama og konkreter som et viktig verktøy for å pirre nysgjerrigheten, samle fokus, dele glede/humor/følelser og som språkstimulerende middel. Det ligger også tett opp til barnas naturlige lek; rolleleken! Gjennom et år hos oss, møter barna ulike karakterer både spontant og planlagt, inne og ute, i barnehagen og på tur! Det er personalet som spiller disse karakterene og hjelper oss å formidle et tema! Karakterene samler barnas oppmerksomhet og når de har gått her en stund, har de et forhold til de og også forventninger til at nå skal det skje noe som de vil følge med på. Vi har et definert veridsyn: Barna er våre medmennesker og skal behandles med respekt.

Her finner du informasjon om hvor du kan henvende deg dersom du selv trenger hjelp, kjenner noen som trenger hjelp og/eller lurer på hvilke tilbud og tiltak kommunen eller frivillige organisasjoner kan tilby i kommunen.

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/bti/tiltaksoversikt/

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Skomagergada 8,4628 Kristiansand S
Vis i kart

48022526
skomagergada@laringsverkstedet.no

39 barn
2 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 250,-

ekstra kostander utenom foreldrebetalingen

Det er et tilbud hos oss at vi kan tilby bleieavtale. Det koster kr.130,- i mnd og da får dere de bleiene barnet trenger + tørrservietter og olje for den måneden. Dette avtales med avdelinga og blir ført på foreldrebetalinga. Kostpenger er på kr.230,- i måneden og da får barnet både hjemmebakt grovbrød, varmmat og grønnsaker/frukt i løpet av uka. Egen meny skal deles på mykid.

Fokusområde for Skomagergada barnehage

Vårt satsingsområde er MANGFOLD SOM EN RESSURS. Skomagergada barnehage har vært med på kommunens forskningsprosjekt FLIK. Læringsmiljøet er viktigere enn noen gang og etter sist kartlegging, formulerte vi tre mål...

Vårt satsingsområde er MANGFOLD SOM EN RESSURS. Skomagergada barnehage har vært med på kommunens forskningsprosjekt FLIK. Læringsmiljøet er viktigere enn noen gang og etter sist kartlegging, formulerte vi tre mål: - alle barn skal oppleve at de har en god venn i barnehagen - gutter og jenter skal oppleve å bli sett av en voksen hver dag - vi skal gi barna et godt læringsmiljø tilpasset den enkelte. Vi ønsker at alle får være seg selv mest mulig og lære seg å samhandle med andre. I barnehagen får de en gylden mulighet til å møte andre som er ulik seg selv, og dette er utfordrende og lærerikt. Vi har også formulert vårt barnesyn. Det at vi setter det opp, utfordrer oss og vår egen praksis. Vi må evaluere oss selv i forhold til det: - Barna er våre medmennesker og skal møtes med respekt - Vi trenger LEKEN som portal for å skape forståelse, samhandling, mening, humor og magi! Vi vet at sårbare barn, kan oppleve å leges ved hjelp av FRYD! Latter og glede er viktige elementer i leken! - Personalets kompetanseløft med Inger Lise Andersen om "de sårbare barna", har gjort mye med oss. Gode menneskemøter,- om de er en halvmeter høye eller to- handler i stor grad om holdninger. Hvordan kan vi gi best mulig støtte til den enkelte, gjennom lek, å bli den beste utgaven av seg selv? - Vi vil ha økt fokus på manfold som en reeurs og skal jobbe med dette som et utviklingsarbeid hvor vi håper å få med oss foreldregruppa også. Styrers mobilnummer: 48022526

Avdelinger

Skofus

14 barn

1 - 3 år

Tøflus

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Skomagergada barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet