Læringsverkstedet Skomagergada

Velkommen til Skomagergada barnehage

Læringsverkstedet Avd Skomagergada ligger på Vestheiene, vest for Kristiansand. Barnehagen tilbyr mange ulike opplevelser til barna gjennom et barnehageår. Vi har et nydelig turterreng med lysløypa som nærmeste nabo, med egen leirplass med lavvo og mange boltremuligheter.

Vi har personal med allsidige ferdigheter, kompetanse og erfaringer. Flere har jobbet her lenge! De siste årene har vi fått økt kompetanse på TBO(traumebevisst omsorg). Forståelsesrammen bygger på tre grunnpilarer:trygghet, relasjoner og føleslesregulering. Vi jobber aktivt og systematisk for å se det enkelte barnet i en større gruppe. Vårt fokus er at alle skal oppleve seg inkludert i fellesskapet og at det kjennes trygt. For å få til dette arbeidet holder det ikke bare med vår egen kompetanse, men at vi evner å se den enkelte, lytte til barnets stemme og foresattes.

Å arbeide for barns beste i en foranderlig verden, krever noe av oss. Barnehagen er en arena som kan åpne for håp, fellesskap og demokratiske praksiser ( Haugen et.al,2023).

Vi har et definert verdisyn: Barna er våre medmennesker og skal behandles med respekt.

Fokusområder:

1.Mangfold og fellesskap- en øvelse i demokratiske verdier

2.Hjertekultur- med fokus på følelser og vennskap.

3. Livsmestring og helse

Her finner du informasjon om hvor du kan henvende deg dersom du selv trenger hjelp, kjenner noen som trenger hjelp og/eller lurer på hvilke tilbud og tiltak kommunen eller frivillige organisasjoner kan tilby i kommunen.

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/bti/tiltaksoversikt/

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Skomagergada 8,4628 Kristiansand S
Vis i kart

48022526
skomagergada@laringsverkstedet.no

39 barn
2 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 250,-

ekstra kostander utenom foreldrebetalingen

Det er et tilbud hos oss at vi kan tilby bleieavtale. Det koster kr.130,- i mnd og da får dere de bleiene barnet trenger i barnehagen + tørrservietter og olje for den måneden. Dette avtales med avdelinga og blir ført på foreldrebetalinga. Kostpenger er på kr.250,- i måneden og da får barnet både hjemmebakt grovbrød, varmmat og grønnsaker/frukt i løpet av uka. Egen meny skal deles på mykid.

Fokusområde for Skomagergada barnehage

Gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Gode relasjoner bidrar til å skape et inkluderende og godt psykososialt leke- og læringsmiljø.

Vi ønsker at alle får være seg selv mest mulig og lære seg å samhandle med andre. I barnehagen får de en gylden mulighet til å møte andre som er ulik seg selv, og dette er utfordrende og lærerikt.

Vi jobber med gruppeledelse og et regulerende miljø. Det vil si at vi skal ha trygge rammer for barn, gode lekemiljø, en god organisering og et personal som er tilstedeværende for barna. Det betyr et personal som er godt forberedt på mål og innhold, som fordeler seg der barna er og er sensitive for barns uttrykk og interesser.

Styrers mobilnummer: 48022526

Gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Gode relasjoner bidrar til å skape et inkluderende og godt psykososialt leke- og læringsmiljø.

Vi ønsker at alle får være seg selv mest mulig og lære seg å samhandle med andre. I barnehagen får de en gylden mulighet til å møte andre som er ulik seg selv, og dette er utfordrende og lærerikt.

Vi jobber med gruppeledelse og et regulerende miljø. Det vil si at vi skal ha trygge rammer for barn, gode lekemiljø, en god organisering og et personal som er tilstedeværende for barna. Det betyr et personal som er godt forberedt på mål og innhold, som fordeler seg der barna er og er sensitive for barns uttrykk og interesser.

Styrers mobilnummer: 48022526

Avdelinger

Skofus

14 barn

1 - 3 år

Tøflus

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Skomagergada barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet