Kontakt Skatval Solkollen

Mona Skjervold

Styrer

Avdelinger

Bikuben

Enga

Kongla

Kvisten

Medarbeidere

Jorun Marie Værnesbranden

Spesialpedagog

Linda Øyan

Pedagogisk leder

Linn-Helèn Vatnehol

Pedagogisk leder

Kjersti Dahl Walberg

Pedagogisk leder

Rita Arnøy

Pedagogisk leder

Elisabeth Viktil

Barnehagelærer

Siri Brattgjerd Brenne

Barnehagelærer

Anita Haugen Olsen

Barnehagelærer

Susanne Ramstad

Fagarbeider

Siw Anita Børseth

Fagarbeider

Lisbeth Fiskvik

Fagarbeider

Kari F Johnsen

Fagarbeider

Malin Engelsjord

Fagarbeider

Monica Rabben

Fagarbeider

Lillian Aune

Assistent

Kirsten Buan

Assistent

Jannita Halsen

Vikar