Velkommen til Skatval Solkollen barnehage

Barna på Solkollen Skatval barnehage skal få undre seg, spørre og få gode svar, bidra med egne tanker og forslag, reflektere, få støtte til å velge og organisere informasjon, og de skal få bruke sine sterke sider i lek og planlagte aktiviteter. Vi har voksne som legger stor vekt på samarbeid og fleksibilitet. Dette tror vi vil smitte over på barna. Vi legger vekt på omsorg for hverandre og kristen nestekjærlighet.

Mandag — Fredag 06:30 — 16:45

Fagerhaugveien 26,7510 Skatval
Vis i kart

47023119
skatval@laringsverkstedet.no

35 barn
4 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 474,-

Avdelinger

Bikuben

Enga

12 barn

Kongla

23 barn

2 - 5 år

Kvisten

Dokumenter fra Skatval Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet