Sjiraffen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07.15 — 16.30

 • 22 verdifulle barn

 • Pris

  2910,-

  Pris for mat

  250,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

I Sjiraffen barnehage jobber vi med å ta godt vare på barnet ditt, og deg som forelder. For oss er det viktig at barnet ditt får spennende, lærerike, utfordrende, givende og morsomme opplevelser i tiden det er i barnehagen. I nær dialog og samarbeid med dere foreldre ønsker vi å gi barnet en god og trygg tid i barnehagen. Sjiraffen Barnehage er en toavdelingsbarnehage. Apekattavdelingen, 0-4 år, har 12 plasser, Sjiraffavdelingen, 3-6 år, har 14 plasser. Høsten 2018 har vi to ledige plasser på apekattavdelingen. Det er 8 fast ansatte i personalgruppa.

Fokusområder for Sjiraffen

I Sjiraffen Barnehage fokuserer vi på lek og læring gjennom lek

I Sjiraffen Barnehage fokuserer vi på lek og læring gjennom lek

Avdelinger/baser

Apekattavdelingen

8 verdifulle barn

1 - 4 år

Sjiraffavdelingen

14 verdifulle barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Sjiraffen

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk