Læringsverkstedet Nordagutu Naturbarnehage

Velkommen til Nordagutu Naturbarnehage

Læringsverkstedet Nordagutu Naturbarnehage holder til i Midt-Telemark kommune. Barnehagen ligger i et fredlig og svært barnevennlig område, godt gjemt for trafikk og støy med tilgang til flotte skogsområder. Vi har skog rundt oss på alle kanter, med flotte turløyper, fotballbaner og hinderløyper. Om vinteren har vi skiløyper rett utenfor gjerdet, og en ballbinge som bli gjort om til skøytebane. Barnehagen har ett spennende ute-lekemiljø med ulike utfordringer for de ulike aldre.

I Læringsverkstedet Nordagutu er en to-avdelings barnehage. Avdeling Grankvisten har barn i alderen 0-3 år og avdeling Furuleiken har barn i alderen 3-6 år. Avdelingene har tett samarbeid store deler av dagen, dette for å skape et trygt barnehagemiljø med utfordringer tilpasset alle aldre. Alle barna blir kjent med alle de ansatte, de kan leke med barn på tvers av alder og overgang fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling oppleves ikke like stor. Avdelingene deler barna i grupper i grupper deler av dagen, for å skape trygt og godt leke- og læringsmiljø for barna.

I barnehagen vår vektlegger vi at barna lærer gjennom lek. Leken er barnas hovedvirksomhet og barnas naturlige uttrykksmåte, og derav selve grunnstammen i alle aktivitetene i barnehagen. Vi knytter alle fagområdene fra Rammeplan for barnehager inn i leken og opp mot naturen. Vi gir barna utfordringer så de kan oppleve mestring, utvikle seg motorisk, lære om samarbeids og styrke kognitiv tenkning. Siden vi ligger rett ved skogen, er det naturlig å bruke naturen og alt den har å by på i dagliglivet i barenhagen. Vi har grupper på tur i skogen de fleste dagene i uka. i jobber mye med å skape et miljø i barnehagen som skal være godt for alle, og vi har et godt samarbeid på tvers av avdelingene. Vi har turgrupper og ulike prosjekter sammen i læpet av året. Dette gir igjen barna glede og lyst til å være ute. Gjennom mange gode naturopplevelser, lek og erfaring i skog og mark, utvikler barna et godt forhold til naturen. Dette gir dem et ønske om å ta vare på naturen. Dette kaller vi naturglede!

Vi serverer to sunne og næringsrike måltider i løpet av dagen. Barna har sin egen lille grønnsakshage hvor de sår, vedlikeholder og høster avlingen sin. Personalet i barnehagen består av en flott gjeng med ulik fartstid og bakgrunn. Vi ønsker å vise dere at vi har hjerte for både barn og foreldre💗

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller lurer på noe 😊

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Sundsmovegen 16,3820 Nordagutu
Vis i kart

37071601
sauarhagene@laringsverkstedet.no

68 barn
3 avdelinger
10 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 475,-

Styrer
Lene Røyneberg

Hei, jeg heter Lene. Jeg er styrer i Læringsverkstedet Nordagutu Naturbarnehage, og er utdannet barnehagelærer. På Nordagutu jobber jeg sammen med en flott gjeng som hver dag ønsker å gi barna trygge relasjoner, og de opplevelser og innholdsrike barnehagedager. Jeg jobber for at denne barnehagen skal være et godt sted å være for både barn, foreldre og ansatte. I barnehagen vår er det rom og aksept for alle, og alle skal få mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv. Ta gjerne kontakt med meg om du har noe du lurer på!

+47 911 01 160
sauarhagene@laringsverkstedet.no

Læringsverkstedet Nordagutu Naturbarnehage

Fokusområde for Nordagutu Naturbarnehage

I Nordagutu naturbarnehage har leken en sentral plass. Leken styrker barnas selvtillit og gir selvtillit. Den fremmer fantasi, kreativitet og bidrar til å styrke barnas sosiale kompetanse. Personalet har fokus...

I Nordagutu naturbarnehage har leken en sentral plass. Leken styrker barnas selvtillit og gir selvtillit. Den fremmer fantasi, kreativitet og bidrar til å styrke barnas sosiale kompetanse. Personalet har fokus på sosial kompetanse i alle barnehagens aktiviteter og hverdagssituasjoner, dette handler om å kunne kommunisere og samhandle med andre. Naturen på Nordagutu blir mye brukt som lekeplass. Den legger til rette for allsidig lek og bruk av fantasi. Ved å benytte ressursene som finnes i nærmiljøet skaper vi gode leke- og læringssituasjoner som en felles plattform for utforskning, vennskap og glede. Barnehagens satsningsområde er relasjonskompetanse. Vi har aktive voksne som ser hvert enkelt barn, tar seg tid til å lytte, bry seg og gir omsorg. Personalet bidrar til at barna får tro på seg selv, og rom til å vokse og utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv.

Læringsverkstedets satsningsområde er relasjonskompetanse:

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke – og læringsmiljø.

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.Avdelinger

Grankvisten

19 barn

1 - 3 år

Hjuksebø

24 barn

1 - 5 år

Furuleiken

25 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Nordagutu Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet