Velkommen til Sauarhagene barnehage

Læringsverkstedet Sauarhagene barnehage har to lokasjoner. Avd. Nordagutu ligger i Midt-Telemark kommune (ca. 8 km. fra Gvarv sentrum). På Nordagutu har vi to avdelinger, en 0-3 års avdeling og en 3-6 års avdeling. Her holder vi til i et nesten nytt bygg, med ingen biltrafikk og skogen som nærmeste nabo.

Avd. Hjuksebø ligger i Notodden kommune (ca. 8 km. fra Notodden sentrum). På Hjuksebø har vi en avdeling med barn i alderen 0-6 år (som deles i to grupper ut ifra alder deler av dagen). Her holder vi til i Hjuksebø sambruksanlegg, også her er det lite biltrafikk og vi har skog rundt oss på alle kanter.

Naturen og nærmiljøet rundt Nordagutu og Hjuksebø gir mange muligheter til fysisk aktivitet og utelek året rundt. Naturen er en lekeplass som stimulerer til allsidig lek og fantasi.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Sundsmovegen 16,3820 Nordagutu
Vis i kart

37071601
sauarhagene@laringsverkstedet.no

68 barn
3 avdelinger
15 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 475,-

Fokusområde for Sauarhagene barnehage

I Sauarhagene har leken en sentral plass. Leken styrker barnas selvtillit og gir selvtillit. Den fremmer fantasi, kreativitet og bidrar til å styrke barnas sosiale kompetanse. Personalet har fokus på...

I Sauarhagene har leken en sentral plass. Leken styrker barnas selvtillit og gir selvtillit. Den fremmer fantasi, kreativitet og bidrar til å styrke barnas sosiale kompetanse. Personalet har fokus på sosial kompetanse i alle barnehagens aktiviteter og hverdagssituasjoner, dette handler om å kunne kommunisere og samhandle med andre. Naturen på Nordagutu og Hjuksebø blir mye brukt som lekeplass. Den legger til rette for allsidig lek og bruk av fantasi. Ved å benytte ressursene som finnes i nærmiljøet skaper vi gode leke- og læringssituasjoner som en felles plattform for utforskning, vennskap og glede. Barnehagens satsningsområde er relasjonskompetanse. Vi har aktive voksne som ser hvert enkelt barn, tar seg tid til å lytte, bry seg og gir omsorg. Personalet bidrar til at barna får tro på seg selv, og rom til å vokse og utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv. Læringsverkstedets eget "Hjerteprogramm" er et sentralt verktøy her.

Avdelinger

Grankvisten

19 barn

1 - 3 år

Hjuksebø

24 barn

1 - 5 år

Furuleiken

25 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Sauarhagene barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet