Sundbakken Solkollen

40 verdifulle barn

Mandag — Fredag
07.00 — 16.30

Om barnehagen

Læringsverkstedet Sundbakken ligger svært sentralt til i Hokksund sentrum, like ved Eiker videregående skole. Vi er i gangavstand til blant annet svømmehall, bibliotek, togstasjon, brannstasjon og forskjellige friluftsområder. Vi er...

Læringsverkstedet Sundbakken ligger svært sentralt til i Hokksund sentrum, like ved Eiker videregående skole. Vi er i gangavstand til blant annet svømmehall, bibliotek, togstasjon, brannstasjon og forskjellige friluftsområder.

Vi er en tre avdelings barnehage hvor det nå er 40 barn. Vi som jobber her føler det gir oss god oversikt til å kjenne alle barn og foreldre på tvers av avdelingene. Noe som gir barna, foreldrene og oss ansatte en trygghet og god oppfølging i hverdagen.

Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives i samsvar med barnehagelovens §1a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering.

Pris: 2910,-
Pris for mat: 300,-


Fokusområder

Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle; - for barna, familien, ansatte og nærmiljø 1 desember 2017 ble Saron er en del av Læringsverkstedets konsept barnehager som jobber...

Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle; - for barna, familien, ansatte og nærmiljø

1 desember 2017 ble Saron er en del av Læringsverkstedets konsept barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi byttet da navn til Sundbakken.Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og har en klar ambisjon om å være faglig best.

Vårt hovedfokus er å skape gode relasjoner mellom alle som er innom på vår vei slik at vi kan gi barna en god barnehagehverdag med trygghet, lek og omsorg.

- Jeg har et hjerte for deg, så du kan bli den beste utgaven av deg selv.

Vi som jobber her, jobber med hjerte.

Mål for barnehagen: Vår barnehage skal være en den av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.

Delmål:

 1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon
 2. Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna
 3. Vi er et godt tilbud til hele familien
 4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø
 5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Avdelinger/baser

Armkroken

10 verdifulle barn

Gullkornet

21 verdifulle barn

Fotsporet

9 verdifulle barn

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Sundbakken Solkollen
Strømshauggata 6, 3300 Hokksund, Norge

email sundbakken@laringsverkstedet.no

email 37 07 16 29

email Følg oss på Facebook