Kontakt Sandvoll

Christina Slåtta Olsen

Styrer

Avdelinger

Firkløveren

Solsikka

Blåklokka

Medarbeidere

Mariann Storåsen

Epost: mariann.storasen@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Inger-Lise Kaasa

Epost: inger.lise.kaasa@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Anne Margrete Gullbekk

Epost: anne.margrete.gullbekk@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Mona Forberg

Epost: mona.forberg@laringsverkstedet.no

Barnehagelærer

Julie Bergland Moen

Epost: julie.bergland.moen@laringsverkstedet.no

Barnehagelærer

Linda Marie Nordbø

Epost: linda.marie.nordbo@laringsverkstedet.no

Barnehagelærer

Hamida Trgalovic

Fagarbeider

Barne- og ungdomsarbeider

Liv Hege Hermansen

Fagarbeider

Barne- og ungdomsarbeider

Nanna Karoline Elseth

Assistent

Anita Seljord

Assistent

Grete Hartvigsen Verpe

Assistent

Gunhild Skoe Stordal

Assistent

Gosia Jensen

Assistent

Margit Gåra

Assistent

Tina Grundevig

Assistent

Assistent

Nina Lågeide

Barnehagelærer