Velkommen til Sandvoll barnehage

"Vi får verdens viktigste verdier til å vokse".

Vårt mål er at alle barn skal bli sett, hørt og utvikle seg til den beste utgaven av seg selv. Vårt arbeid med barna bygger på Læringsverkstedets pedagogiske konsept med lekende læring, samspill og mestring. Barns egenverd er sentralt i alt vårt arbeid.

Sandvoll barnehage er lokalisert rett utenfor Bø sentrum. Vi benytter oss mye av barnehagens nærmiljøet. Vi har et eget uteområde med lavvo, gapahuk og bålplass plassert nær barnehagen. Her utfolder barna seg i allsidig lek som stimulerer fantasien, gir felles opplevelser og nye relasjoner.

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Sandvinvegen 25,3802 Bø I Telemark
Vis i kart

37071676
sandvoll@laringsverkstedet.no

57 barn
3 avdelinger
18 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 330,-

Fokusområde for Sandvoll barnehage

Våre fokusområder er kommunikasjon, språk og sosial kompetanse. Å arbeide aktivt og systematisk med språk er en god strategi for å skape relasjoner og oppnå et positivt samspill mellom barna i samvær og lek. Personalet jobber for å styrke sosiale relasjoner gjennom bevisst bruk av ros, positiv oppmerksomhet og positive ledelses-strategier. Målet er å styrke barnas egenverd, og føle seg som en viktig del av fellesskapet.Våre fokusområder er kommunikasjon, språk og sosial kompetanse. Å arbeide aktivt og systematisk med språk er en god strategi for å skape relasjoner og oppnå et positivt samspill mellom barna i samvær og lek. Personalet jobber for å styrke sosiale relasjoner gjennom bevisst bruk av ros, positiv oppmerksomhet og positive ledelses-strategier. Målet er å styrke barnas egenverd, og føle seg som en viktig del av fellesskapet.

Avdelinger

Firkløveren

18 barn

2 - 3 år

Solsikka

14 barn

1 - 2 år

Blåklokka

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Sandvoll barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet