Sandvoll

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 17:00

 • 59 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  330,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Sandvoll barnehage ligger i et rolig nabolag ca 1 km fra Bø sentrum. Barnehagen har en egen lavvoplass i enden av Sandvoll idrettsanlegg. Der har vi gapahuk, lavvo, bålplass, utedo og en naturlig lekeplass. Vi benytter oss mye av nærmiljøet i det pedagogiske arbeidet. Naturen er en lekeplass som stimulerer til allsidig lek og fantasi.

Fokusområde for Sandvoll

Barnehagens visjon er "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse". Vårt mål er at alle barn skal bli sett, hørt og tatt vare på. Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. Å styrke barns egenverd er selve kjernen i vårt pedagogiske arbeid.

Våre fokusområder er kommunikasjon, språk og sosial kompetanse. Å arbeide aktivt og systematisk med språk er en god strategi for å skape relasjoner og oppnå et positivt samspill mellom barna i samvær og lek. Personalet jobber for å styrke sosiale relasjoner gjennom bevisst bruk av ros, positiv oppmerksomhet og positive ledelses-strategier. Målet er å styrke barnas egenverd, og føle seg som en viktig del av fellesskapet.

Barnehagens visjon er "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse". Vårt mål er at alle barn skal bli sett, hørt og tatt vare på. Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. Å styrke barns egenverd er selve kjernen i vårt pedagogiske arbeid.

Våre fokusområder er kommunikasjon, språk og sosial kompetanse. Å arbeide aktivt og systematisk med språk er en god strategi for å skape relasjoner og oppnå et positivt samspill mellom barna i samvær og lek. Personalet jobber for å styrke sosiale relasjoner gjennom bevisst bruk av ros, positiv oppmerksomhet og positive ledelses-strategier. Målet er å styrke barnas egenverd, og føle seg som en viktig del av fellesskapet.

Avdelinger

Firkløveren

22 barn

1 - 3 år

Solsikka

17 barn

Blåklokka

20 barn

2 - 5 år

Dokumenter fra Sandvoll

Dokumenter fra Læringsverkstedet