Læringsverkstedet Saltvern

Velkommen til Saltvern barnehage

En liten og koselig 2 avdelings barnehage som ligger sentralt i bydelen Rønvik. Rett over gårdsplassen finner dere skolen. Hos oss bobler hjertekulturen, og her er det rom for alle. Det er viktig for oss å se enkeltbarna for den de er, der alle skal oppleve mestring og samtidig ha noe å strekke seg etter. Vi lærer gjennom å leke, og ønsker å legge tilrette for fine hverdager der barnas medvirkning og kreativitet står høyt i fokus. Samtidig ønsker vi å gi barna gode verktøy innenfor sosial kompetanse, slik at vi bidrar med det vi kan gjøre før de flyr videre ut i verden og begynner på skolen.

Uteleken verdsettes høyt her i barnehagen, og vi er masse ute i all slags Bodøvær. Tenk så heldige vi er som er i gangavstand til mange av Bodøs fineste turområder. Det være seg skogen, fjellet eller havet. Vi har også egen minibuss, som vi bruker for å komme oss på lengre turer. På uteområdet finner dere en grillhytte der utegruppen vår Scorpius holder til. Her jobber to faste voksne, og barn kommer ut på rullering fra stuene for et utvidet utetilbud.

De voksne som jobber her brenner for jobben sin, en fin gjeng varme mennesker som lytter, utforsker, støtter og finner på masse hverdagsmagi sammen med barna.

Læringsverkstedet er så heldige å ha et eget matkosept - "Et godt måltid" som er utarbeidet i samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag. I tillegg til sunn og god mat 3 ganger om dagen, er bleier inkludert i prisen for de som trenger det.

Ta gjerne kontakt med styrer Maria, dersom du ønsker omvisning eller har spørsmål. Vi ønsker i år og bruke litt ekstra tid på tilvenning av nye barn og foreldre, og ønsker å invitere til noen formiddagsbesøk fra mai måned. På denne måten blir både barna og dere litt kjent med oss og barnehagen før oppstarten og tilvenningsdagene i august.

Velkommen til oss!

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Bodinveien 64,8010 Bodø
Vis i kart

94822586
saltvern@laringsverkstedet.no

49 barn
2 avdelinger
12 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 350,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Maria Teigen

Maria Teigen

Hei. Jeg heter Maria og er styrer her i Læringsverkstedet Saltvern barnehage. Her startet jeg i august 2023, og har trivdes fra første stund. Før dette jobbet jeg som pedagogisk leder i Læringsverkstedet Bodøsjøen Naturbarnehage i 15 år. Jeg ble ferdig utdannet førskolelærer våren 2000, og har jobbet som pedagogisk leder siden dette. Har fordypning i skapende virksomhet, og pedagogisk veiledning. Vi jobber for at Læringsverkstedet Saltvern barnehage skal være et godt og trygt sted å være for barn, ansatte og foreldre ❤️ Den gode leken ligger i bunnen av alt vi gjør, her skal det være gøy å lære seg nye ting.

94822586
saltvern@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Saltvern barnehage

Vi har gjennom flere år hatt satsning på lek, naturopplevelser og barns medvirkning. Dette er blitt en del av våre grunnsteiner. Vi ønsker at kunnskap og kompetanse skal komme naturlig...

Vi har gjennom flere år hatt satsning på lek, naturopplevelser og barns medvirkning. Dette er blitt en del av våre grunnsteiner. Vi ønsker at kunnskap og kompetanse skal komme naturlig gjennom lek, enten vi holder på med sosial kompetanse, språk, matematikk eller fysisk aktivitet i naturen. Barna skal få utforske og oppdage nærmiljøet sitt, og vi skal bruke naturen som en læringsarena.

Kommunikasjon, språk og tekst

Dette barnehageåret ønsker vi å ha et ekstra fokus på fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. I rammeplanen for barnehager fra 2017 står det følgende: "Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening."

Språket er grunnlaget for all senere læring. Gjennom språket forstår og tolker barn verden rundt seg. Vi ser at gjennom språket kommuniserer barn med jevnaldrede og voksne, de lærer og samarbeide, forhandle og løse konflikter på en konstruktiv måte. Å kunne uttrykke følelser og forstå andres følelser er viktig for emosjonell intelligens. Dette er viktig for å kunne regulere egne følelser og for å forstå og støtte andre i deres følelsesmessige opplevelser. Et godt utviklet språk gir barnet mulighet til å uttrykke egne ønsker, behov og meninger. Dette styrker barnets følelse av selvstendighet og egenverd. Det finnes så mange spennende og lærerike bøker, og dette året ønsker vi å oppdatere biblioteket vårt og få masse fin høytlesning og undring sammen med barna. Noen av bøkene skal vi jobbe ekstra med og knytte sammen med alle fagområdene våre. På denne måten gir vi barna en felles plattform og like impulser som kan gagne leken.

Når barn går fra barnehage til skole, er det en overgang fra lekbasert læring til mer strukturert undervisning. God språkutvikling gjør denne overgangen lettere, da barnet allerede har utviklet viktige språklige ferdigheter. Et sterkt fokus på språkutvikling i barnehagen kan bidra til å inkludere alle barn uavhengig av deres språklige og kulturelle bakgrunn. Det legger til rette for et mer mangfoldig og inkluderende læringsmiljø.Barnas verneombud

Barnas verneombud skal ha et ekstra ansvar for, og kompetanse om å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen. Med Stine Sofies barnehagepakke i ryggen skal vi fortsette å jobbe med å ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Vi skal vite hvordan dette kan forebygges og oppdages, samtidig skal vi gi barna gode verktøy de kan ta med seg videre i livet i forhold til gode og vonde hemmeligheter.Du er verdifull!

Vi ønsker å styrke samholdet i barnegruppen og jobbe for følelsen av å være en del av et fellesskap. I vår barnehage vil vi løfte frem og styrke mangfoldet hos barna. Det gjør vi ved å møte hverandres ulikheter med respekt og forståelse. Vi ønsker å finne og ta vare på vennskap, relasjoner og skjulte talenter hos barn og voksne.Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I 2021 ble Bodø kommune pilot-kommune for Kompetanseløftet, og vi i Læringsverkstedet Saltvern ble naturlig med i dette kompetanseløftet.

Hvorfor kompetanseløftet: (fra stortingsmelding 6)

Vi skal ha en barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, seksuelle, kognitive og fysiske forskjeller, eller dersom de utfordrer oss voksne på en eller annen måte. Det krever inkluderende kultur, fellesskap, inkluderende praksis og tidlig innsats.  .

Kompetansepakken er utviklet for bruk i barnehager som arbeider med pedagogisk analyse i forbedring av barnehagens pedagogiske praksis og omsorgs- og læringsmiljøet. Hovedmålsettingen med bruken av verktøyet pedagogisk analyse er å utvikle et godt omsorgs- og læringsmiljø der det eksisterer hensiktsmessige betingelser for trivsel, læring og utvikling hos barna (Nordahl, 2013).Avdelinger

Hydra

24 barn

1 - 6 år

Leo

25 barn

1 - 6 år

Dokumenter fra Saltvern barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet