Velkommen til Saltvern barnehage

Læringsverkstedet Barnehage Saltvern ligger sentralt i bydelen Rønvik, i umiddelbar tilknytning til skolen. Vi har en flott barnehage med et oversiktlig og pent uteområde, og vi har gangavstand til mange av Bodøs fineste turområder. Det være seg skogen, fjellet eller havet. Vi disponerer en minibuss, som vi bruker for å komme oss på lengre turer. Vi jobber etter Læringsverkstedets matkonsept Ett godt måltid.

Ta gjerne kontakt med styrer Grethe Aagnes, telefon 948 22 586, eller via e-post: saltvern@laringsverkstedet.no dersom du ønsker omvisning eller har spørsmål. Velkommen til oss!

Åpen dag for nye søkere blir gjennomført i slutten av januar.

Mandag — Fredag 06:45 — 16:45

Bodinveien 64,8010 Bodø
Vis i kart

948 22 586
saltvern@laringsverkstedet.no

49 barn
2 avdelinger
15 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 350,-

Fokusområde for Saltvern barnehage

Kroppen er min PBL har i samarbeid med Bodø kommune inngått et samarbeid med Stine Sofie Stiftelse. Bodø er pilotkommune, og alle barnehagene i Bodø er med på prosjektet som...

Kroppen er min

PBL har i samarbeid med Bodø kommune inngått et samarbeid med Stine Sofie Stiftelse. Bodø er pilotkommune, og alle barnehagene i Bodø er med på prosjektet som heter Stine Sofie Barnehagepakke. I henhold til lov og rammeplan skal personalet i barnehagen ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Målet på sikt er at alle landets barnehager skal ha et barnas verneombud som skal ha et ekstra ansvar for, og kompetanse om, å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen.

Med bakgrunn i prosjektet, vil vi ha ekstra fokus på "Kroppen er min" i det kommende barnehageåret. "Kroppen er min" er et samtaleverktøy om vold og seksuelle overgrep, som går ut på å skape trygge omgivelser og rom for at barna skal kunne snakke om det som er vanskelig. Det handler om at barna skal bli kjent med seg selv og sin kropp, og at "jeg eier min kropp". Vi lærer blant annet om grenser, både egne og andres, gode og vonde hemmeligheter og at det er trygt å si i fra til en voksen. Vi vil benytte oss av materialet fra prosjektet, samt jobbe med en generell kunnskap om kroppen slik at dette er et naturlig tema for barna.

Miljøet rundt oss spiller en avgjørende rolle når det gjelder å gi barna best mulige oppvekstvilkår. Vi ønsker dermed å ha søkelys på bærekraftig utvikling og bli en miljøsmart barnehage, med mål om at naturen og miljøet barna omgir seg med er av best mulig kvalitet. I tillegg til å være en miljøsmart barnehage, skal vi fortsette å jobbe med satsingen på leken, naturopplevelser og barns medvirkning.

Avdelinger

Hydra

24 barn

1 - 6 år

Leo

25 barn

1 - 6 år

Dokumenter fra Saltvern barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet