Velkommen til Risenga barnehage

Læringsverksted Risenga barnehage ble kjøpt opp i 2018 og ligger sentrumsnært i Asker. Barnehagens nærområde tilbyr varierte muligheter for turer, og oppdagelser i skog og mark.

Vi har fem faste temadager i uken med fokus på: Språk-Matte-Kreativitet-Sosial kompetanse og Natur.

Hos oss er barnet i sentrum, og vi ønsker å bidra til at barna har gode leke og læringsmiljøer. Gjennom leken får barna øvd seg på sosiale ferdigheter, empati og egen selvfølelse.

Lekende læring er et av særtrekkene som preger det pedagogiske innholdet i vår barnehage. Vi tar barnas initiativ på alvor, og en av våre målsetninger er å skape ro og gi tid til variert lek, og ulike aktiviteter i løpet av dagen. Gjennom å være aktive voksne i samspill med barna,legger vi til rette for barnas lek både ute og inne.

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring - i kunnskap, vennskap, trygghet og glede.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Risengveien 11,1387 Asker
Vis i kart

94837248
risenga@laringsverkstedet.no

39 barn
2 avdelinger
8 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 400,-

Vi blir Idrettsbarnehage i 2023

Vi blir Velodramen Idrettsbarnehagen i 2023

Idrettsbarnehage er for alle barn, og målet er at alle barn skal få oppleve bevegelse og mat glede. Pedagogisk idrett er et praksisbegrep for idrett, lek og bevegelse- der det settes fokus på 4 utviklingsområder: fysisk, sosialt og kognetivt fokus.

Målet er å inkludere alle på best mulig måte i aktiviteten der alle kan delta, oppnå glede og utfordre seg individuelt og sammen - på tross av forskjellig mestringsnivå og behov.

Fokusområde for Risenga barnehage

Vi har fokus på språk da vi har mange forskjellige nasjonaliteter i barnehagen vår. Vi jobber med aktiv begrepslæring og har ukentlige språkgrupper.

Vi har fokus på språk da vi har mange forskjellige nasjonaliteter i barnehagen vår. Vi jobber med aktiv begrepslæring og har ukentlige språkgrupper.

Avdelinger

Dynamitten

27 barn

3 - 6 år

Kinaputten

12 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Risenga barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet