Velkommen til Randineborg barnehage

Læringsverkstedet Barnehage Randineborg, er en 4-avdelings barnehage som ligger helt ned til sjøen i Vrengensundet på Tjøme. Vi bruker stranda og sjøen til turer og utforsking av livet i/ved og på sjøen. Vi har skogen rundt oss, leirplass rett bak barnehagen, og gapahuk som vi går på tur til. Rett bak oss ligger et jorde, hvor vi går på ski og aker så fort det kommer litt snø. Vi legger stor vekt på uteliv i skog, mark og strand/sjø. Logoen vår er full av symboler, og viser våre tanker om filosofi, teori og praksis. Sammen med Læringsverkstedets verdiplattform, danner logoen grunnlaget, som Randineborgerne arbeider utfra. Vi jobber med økosofi- og didaktisk relasjonstenkning. Dette er bakgrunnen for at vi jobber med årsplanen vår på følgende måte: Vi lager en overordnet didaktisk plan som gjelder for hele barnehagen. Deretter lager vi nye didaktiske planer for hvert kvartal. Hver avdeling "bryter ned" disse planene, slik at de tilpasses avdelingene og det enkelte barn. På denne måten tror vi at årsplanen skal bli et mer "levende" dokument, som hele personalet, foreldrene og - ikke minst - barna- skal få medvirkning i. Vi evaluerer etter hvert kvartal, og legger nye planer videre. Vi er en «relasjonsbarnehage», og vi jobber spesielt mye med vennskap og Hjerteprogrammet, som skal gi barna sosial kompetanse. Vi samarbeider tett med foreldrene om dette: Vi har en egen foreldreavtale, som tydeliggjør foreldrenes ansvar i samarbeidet vårt. Vi har en handlingsplan mot mobbing, som foreldre og personale er enige om å jobbe etter: Det er derfor enklere for både foreldre og personale å ta kontakt med hverandre hvis noe er vanskelig i forhold til barna - vi spiller på lag for vennskap, mot mobbing/utestenging. Gjennom Læringsverkstedets 5 dagstemaer, dekker vi de ulike fagområdene i Rammeplanen.

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Rødnesveien 37,3145 Tjøme
Vis i kart

90877651
randineborg@laringsverkstedet.no

81 barn
4 avdelinger
1 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 350,-

Fokusområde for Randineborg barnehage

Læringsverkstedets barnehager har fokus på RELASJONSKOMPETANSE. Dette går som en rød tråd gjennom alt vi gjør. Fokus for de voksne i barnehagen er Vennlige, Villige og Vågale voksne som sammen har «Det gode blikket» overfor hverandre. Satsningsområdene i 2020-2021 : - Relasjoner - Psykososialt barnehagemiljø - HMS/Smittevern

Læringsverkstedets barnehager har fokus på RELASJONSKOMPETANSE. Dette går som en rød tråd gjennom alt vi gjør. Fokus for de voksne i barnehagen er Vennlige, Villige og Vågale voksne som sammen har «Det gode blikket» overfor hverandre. Satsningsområdene i 2020-2021 : - Relasjoner - Psykososialt barnehagemiljø - HMS/Smittevern

Avdelinger

Kråkebolla

15 barn

1 - 3 år

Mølla

26 barn

3 - 6 år

Snipa

25 barn

3 - 6 år

Strandstjerna

15 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Randineborg barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet