Kontakt Råholt

Anne Lene Ruudsengen

Styrer

Førskolelærer

Avdelinger

Blå

Friluft

Grønn

Gul

Lilla

Orange

Medarbeidere

Trude Bekkevold

Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdanning

Anne Merete Brevik

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Jonas Trandem

Pedagogisk leder

Barnehagelærer.

Ranja Larsen

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Tor Olav Skogen

Pedagogisk leder

Almennelærer

Hilde Myhre

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Linda Maurset

Pedagogisk leder

Førskolelærer

Caroline Hayden Korsedal

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Lillian Müller

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Cathrine Hageberg Floan

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Ida Adele Gullichsen Hegge

Pedagogisk leder

Førskolelærer

Ramona Pereira

Fagarbeider

Barne og ungdomsarbeider

Connie Isodd Teige

Fagarbeider

Barne og ungdomsarbeider

Charlotte Samsonstuen

Fagarbeider

Tonje Handeland

Fagarbeider

Barne og ungdomsarbeider

Stian Holen

Fagarbeider

Barne og ungdomsarbeider

Amaila Bergskogen

Kjøkkenassistent

Vanessa Brurud

Kjøkkenassistent

Lene Johnsen Myrum

Assistent

Hawszin Amin

Assistent

Siri Irene Dragedreper

Assistent

Martin Johannes Leijon

Assistent

Mona Ingebretsen

Assistent

Une Marie Nielsen

Assistent

Yvonne Skadsdammen Granerud

Assistent

Adriana Ermil

Annet