Råholt

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 119 barn

 • Pris

  3490,-

  Pris for mat

  450,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til Læringsverkstedet barnehage Råholt som ligger i Vestengavegen. Vi er en barnehagen med 6 avdelinger, ca 116 verdifulle barn og 28 driftige ansatte. Vi storkoser oss like godt ute i naturen som inne på alle verkstedrom og basene våre. Vi produserer 3 måltider for barna som nytes sammen til frokost/lunsj/ettermiddag. Vår sentrale beliggenhet skaper mange opplevelser og oppdagelser ved hjelp av nærmiljøet, alt fra resirkulering til frukthandling, tur til Eidsvoll Bygningen og benyttelse av buss og tog til Jessheim/Oslo. På vår Facebook side kan du se litt mer konkret av hva vår barnehagehverdag innebærer ut ifra Lekende læring, Samspill og mestring :) www.facebook.com, Læringsverkstedet barnehage Råholt

Fokusområde for Råholt

Årets satsningsområde er VANN!! Dette temaet skal vi bygge opp gjennom året på bakgrunn av lek, relasjonsarbeid og sosial kompetanse. Vi gleder oss masse til å utforske og ha det...

Årets satsningsområde er VANN!! Dette temaet skal vi bygge opp gjennom året på bakgrunn av lek, relasjonsarbeid og sosial kompetanse. Vi gleder oss masse til å utforske og ha det gøy sammen med barna med dette temaet :) Skolestarterne har en dag i uke hvor gruppevis går til Råholt Bad for å tilvenne seg vann og prøve ut svømmeferdighetene sine.
"Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna muligheten til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlaget for trivsel, glede og mestring." Leken er det sentrale i det som skjer i hverdagen vår. Vi skal lære gjennom undring og erfaring, det skal være gøy og på barnas premisser og tilnærminger.
Vi har også et utvidet fokus på Miljøet og bringer bevissthet rundt dette inn i hverdagen med både barn og ansatte. Vi er medlem i Miljøagentene ,og har to ansatte som har et overordnet ansvar for dette temaet.

Avdelinger

Grønn

27 barn

3 - 6 år

Orange

26 barn

3 - 6 år

Friluftsbasen

26 barn

3 - 6 år

Gul

13 barn

Blå

14 barn

1 - 4 år

Lilla

13 barn

Dokumenter fra Råholt

Dokumenter fra Læringsverkstedet