Velkommen til Rabben barnehage

Rabben barnehage ligger i Rauma kommune i Møre og Romsdal. For tiden er det til sammen 104 barn og 26 voksne fordelt på seks avdelinger i Åndalsnes og Isfjorden. Rabben ble en del av Læringsverkstedet 1. oktober 2012. Rabben barnehage består av Rabben Isfjorden på Hen i Isfjorden og Rabben Tindestua i Frydenlund på Åndalsnes. Vi flyttet inn i nybygde, flotte lokaler i Isfjorden 02.10.17, samt av vi har renovert Rabben Frydenlund innvendig og utvendig. Nyrenovert uteområdet stod klart august 2019 Med aktive og engasjerte voksne har vi et sterkt fokus på uteliv og bruker den vakre naturen rundt oss hele året. Rabben barnehage har helt siden oppstarten hatt fokus på å være mye ute. Vi har ansatte som liker å gå på tur og vi synes det er viktig å formidle denne verdien til barna. Derfor er alle avdelingene ute hver dag, eller på tur i nærområdet. Rabben Isfjorden ligger sentralt til i bygda nært skole og idrettshall, men har også skogen og marka like ved. Her har vi vår egen uteplass med hytte, gapahuk, bålplass og hele skogen som lekearena. Rabben Tindestua ligger i Frydenlund, nært et boligfelt et stykke fra Åndalsnes sentrum. Friluftsområdet Setnesmoen er flittig brukt, og her har vi vår egen uteplass med hytte, gapahuk og alt vi trenger for et aktivt uteliv hele året.

Sommerferiestengt uke 28 og 29

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Hen,6320 Isfjorden
Vis i kart

91576581
rabben@laringsverkstedet.no

118 barn
6 avdelinger
2 ansatte

Pris: 3040,-
Pris for mat: 400,-

Fokusområde for Rabben barnehage

Lek og relasjoner Lek og gode vennskapsrelasjoner er selve grunnlaget for barns trygghet, trivsel og utvikling. Vi erfarer at lek er det aller viktigeste i barns liv, og for at...

Lek og relasjoner Lek og gode vennskapsrelasjoner er selve grunnlaget for barns trygghet, trivsel og utvikling. Vi erfarer at lek er det aller viktigeste i barns liv, og for at de skal klare å leke må de ha en god relasjon til andre barn og voksne. Vi setter derfor fullt fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner som Rabbens satsingsområde i 2017/ 2018. Viktige faktorer for dette er at barna møtes av kompetente voksne som har kunnskap om lek og relasjon. For at et barn skal leke og utvikle seg i livet ligger det til grunn en god og trygg tilknytning til sine nærmeste omsorgspersoner. Deretter er det nødvendig med en god relasjon til en eller flere voksne i barnehagen. Det er viktig at vi som jobbe med barn har kompetanse om hvordan man bygger relasjon hos barn. Det er oss voksne som har ansvaret. Vi skal se og forstå barnet, ut i fra miljø og oppvekst. Den voksne sine evner og ferdigheter til å lese barnets atferd, respondere riktig, være anerkjennende og sette tydelige og fornuftige grenser, er av stor betydning for å utvikle en nær og god relasjon til barnet Det skal være magisk å gå i Rabben barnehage. Spennende lek kommer først! Det er i leken gode vennskapsrelasjoner utvikler seg, og det er de voksnes ansvar å få barna inkludert i leken. Vi jobber for at alle barn skal ha det «Bælgøy» i barnehagen. Vi har i et halvt år hatt fokus på relasjonskompetanse, og ser hvor viktig dette er for utvikling av hele barnet. Gjennom kurs, avdelingsmøter, personalmøter og foreldremøter har/ skal vi videreutvikle vår kompetanse på lek og relasjon. Vår visjon: Vi er på jobb for å få alle barn til å leke!

Avdelinger

Blåfjell

14 barn

Gjuratind

24 barn

3 - 6 år

Lillefjellet

17 barn

1 - 3 år

Romsdalshorn

25 barn

3 - 6 år

Skarven

14 barn

1 - 3 år

Venjetind

24 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Rabben barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet