Velkommen til Øyane barnehage

Øyane barnehage ligger til på Langøya, vi startet opp i nytt bygg høsten 2012. Barnehagens særpreg er at vi har store og gode lokaler, flotte turområder rundt oss. Vi har egen båt, "Øygutt" som vi tar med barna ut for å fiske, drar teiner og vi har en lavvo i nærmiljøet. Vi har egen matansvarlig som lager varm mat hver dag, der fisk eller fiskemat står på menyen 2 til 3 dager i uken. Øyane er en basebarnehage som er organisert i aldersbestemte grupper. Vi har barna inndelt i aldersbestemte baser, der Atterskotten har barn fra 0-3 år og Framskotten har barn fra 3-6 år. På turer og gruppetid deles barna og personalet i smågrupper og fordeler seg inn på ulike rom og noen går ut for å leke eller ut på tur. Det blir da lettere å finne roen i leken og det er bedre å lage pedagogiske gode opplegg og aktiviteter tilpasset den enkeltes behov og nivå. Leken er sentral i vår hverdag, og hos oss møter dere aktive, lekende voksne, som har fokus på lekende læring, samspill og mestring i et trygt miljø. Vi ønsker dere velkommen til barnehagen «uti øyå»

Har dere lyst å vite mer ta kontakt med styrer Sunniva Røsand Wollan. Tlf 97634073

Hovedtelefon: 37 07 16 33

ATTERSKOTTEN 913 30 233

FRAMSKOTTEN 913 21 090

Mandag — Fredag 06:45 — 16:30

Reksundveien 49,6533 Averøya
Vis i kart

37071633
oyane@laringsverkstedet.no

36 barn
2 avdelinger
11 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 550,-

Styrer
Sunniva Røsand Wollan

Sunniva Røsand Wollan

Jeg heter Sunniva Røsand Wollan og begynte som styrer i Læringsverkstedet Øyane barnehage høsten 2020, da etter å ha jobbet som Pedagogisk leder i ti år. Jeg er opptatt av at alle barn skal føle seg verdifulle, og som en del av et større fellesskap. Det å se og lytte til barna, og være en lekende voksen med godt humør og humor er viktig. Vi er opptatt av at både barn og foreldre skal føle seg velkommen i vår barnehage og at de skal møte et kompetent og omsorgsfullt personale.

97634073
oyane@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Øyane barnehage

Rause og varme voksne! Vi tar ansvar og legger til rette for å skape et positivt og inkluderende miljø. Sammen skaper vi en atmosfære der alle blir inkludert og har omsorg for hverandre. "Vi har hjerte for deg" Vår Hjertekultur styrker barnets positive opplevelse av seg selv. Som gir et grunnleggende fundament for all læring og utvikling i de viktige barneårene.

Rause og varme voksne! Vi tar ansvar og legger til rette for å skape et positivt og inkluderende miljø. Sammen skaper vi en atmosfære der alle blir inkludert og har omsorg for hverandre. "Vi har hjerte for deg" Vår Hjertekultur styrker barnets positive opplevelse av seg selv. Som gir et grunnleggende fundament for all læring og utvikling i de viktige barneårene.

Avdelinger

Atterskotten

16 barn

Framskotten

20 barn

2 - 5 år

Dokumenter fra Øyane barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet