Østmarka Idrettsbarnehage

136 verdifulle barn

Mandag — Fredag
07.30 — 17.00

Om barnehagen

Østmarka Idrettsbarnehage er en barnehage med 8 avdelinger. Barnehagen ligger i enden av et boligområde med Østmarka som nærmeste nabo. 

Østmarka Idrettsbarnehage er en barnehage med 8 avdelinger. Barnehagen ligger i enden av et boligområde med Østmarka som nærmeste nabo. 

Pris: 2910,-
Pris for mat: 695,-


Fokusområder

Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og...

Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og idrettsfaglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. I pedagogisk idrett kommer pedagogikken før idretten, noe som innebærer at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å arbeide mot våre pedagogiske mål. Vi er bevisste på alltid å sette oss tydelige pedagogiske mål, som for eksempel å fremme sosiale relasjoner eller målsetninger innenfor de ulike fagområdene i rammeplanen.

Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn.

Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Barnehagen har storkjøkken og gymsal, og vi er opptatt av at barna skal få opplevelser på mange arenaer, både inne, ute, i hall og på tur i løpet av en uke i barnehagen.

Vi har også valgt å ta inn ekstra faggrupper i barnehagen og har derfor ansatt idrettspedagoger og kokk, i tillegg til pedagoger og pedagogiske medarbeidere.

I Idrettsbarnehagene har vi stort fokus på voksenrollen, vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi sier at kropp imiterer kropp, noe som betyr at vi som voksne er gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre. Vil vi at et barn skal krabbe ned en trapp, så må vi krabbe ned selv. Verdiordene modig, engasjert og raus står sentralt i barnehagen. 

Avdelinger/baser

Calcaneus

21 verdifulle barn

3 - 6 år

Femur

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Fibula

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Humerus

21 verdifulle barn

3 - 6 år

Radius

19 verdifulle barn

3 - 6 år

Talus

19 verdifulle barn

3 - 6 år

Tibia

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Ulna

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Østmarka Idrettsbarnehage
Hellerudveien 86, Oslo, Norge

ostmarkaidrett@laringsverkstedet.no

992 93 194

Følg oss på Facebook