Østersund Idrettsbarnehage

135 verdifulle
barn

mandag — fredag
07:00 — 17:00

Om barnehagen

Hei alle sammen!

Velkommen til oss i Østersund idrettsbarnehage i Fet kommune. Vi holder til i en nybygget barnehage som åpnet sine dører i August 2017. Vi er en barnehage med 8 avdelinger og plass til 150 barn. Barnehagen blir drevet av Læringsvekstedet A/S som er en landsdekkende kjede med nærmere 200 barnehager strekt over hele landet. Vi vil gjerne ønske alle velkommen til oss i Læringsverkstedet avd Østersund. Sammen med dere skal vi få verdens viktigste verdier til å vokse.

Med vennlig hilsen,

Ann-Kristin Lunde, styrer.Neste viktige dato:
 • Planleggingsdag fredag 16.03.2018. Da er barnehagen stengt.


Pris: 2910,-
Pris for mat: 400,-

Anim pariatur cliche r eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh he eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh heeprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident.

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life acc eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh heusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident.

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life a eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh heccusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident.


Fokusområder

Verdiplattformen:

Læringsverktstedets visjon er «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse» Verdiparene er «Raus og tydelig» og «Leken og ambisiøs» Det er også tre kvalitatsstandarder som er «Varme mennesker, faglig best og trygghet.»  

MÅL 1: Alle kjenner Læringsverkstedets visjon, verdipar og de tre kvalitetsstandardene       

TILTAK: Løfte frem visjonen og verdiparene i med jevne mellomrom i løpet av året.  

MÅL 2: Alle har eieforhold til verdiplattformen.

TILTAK: Jobbe med refleksjonsoppgaver i forhold til visjon, verdipar og de tre kvalitetsstandardene.  

Idrettskonseptet:

Som idrettsbarnehage er målet vårt at barna skal oppleve bevegelsesglede og matglede. Vi tar i bruk pedagogisk idrett som metode, hvor vi fokuserer på barnas læring og utvikling gjennom lek, bevegelse og idrett. For å oppnå bevegelsesglede utarbeider vi øktplaner med utgangspunkt i Bevegelsessirkelen og dens fokusområder. Disse tar vi i bruk i barnehagens miljøer som er inne, ute, i hall og på tur. Vi har fokus på mestringsglede og kroppslige mestringsopplevelser for alle barn, hvor vi tilrettelegger for både enkeltbarnet og barnegruppen, og vi tar i bruk pedagogisk bakdør. Mål for 2018 vil være å fortsette arbeidet med å implementere idrettskonseptet i barnehagen vår.

MÅL: Alle har en forståelse av bruken av pedagogisk idrett som metode.   

TILTAK 1: Jevnlig gi kunnskaper om pedagogisk idrett som metode, og annen informasjon og kunnskap knyttet til idrettskonseptet til hele personalet.  

TILTAK 2: Lage og ta i bruk øktplaner som tar utgangspunkt i Bevegelsessirkelen.

MÅL: Gjennomføre idrettsbarnehagenes arrangementer (aktivitetsdager, aktivitetsuker og verdens aktivitetsdag).

TILTAK: Det skal settes av tid til planlegging og utførelse av disse arrangementene.

Det gode måltid:

Læringsverkstedet ønsker via barna å være en kunnskapsformidler og inspirator når det gjelder mat og kosthold. Barnehagen har egen kokk i 100% stilling og tilbyr pr i dag varm lunsj og frukt til barna. I løpet at 2018 ønsker vi å bli fullkostbarnehage.

MÅL: Vi er bevisst på hva «Det gode måltid» er hos oss.  

TILTAK: Refleksjonsoppgaver rundt hvilke kunnskaper, holdninger og verdier vi formidler til barna ved måltidet.

TILTAK: Alle avdelinger har utarbeidet en rutinebeskrivelse for måltidet, og drøfter jevnlig hvordan måltidet fungerer for «sine barn»  

MÅL: Barna deltar på kjøkkenet, både i planlegging av og tilberedning av måltider

TILTAK: Lage plan for gjennomføring av barns medvirkning på kjøkkenet.  

Relasjonsarbeid:

 «Kvaliteten avspeiler seg i menneskemøtene.» Vi mener at gode relasjoner ligger i bunnen av alt samarbeid.  Relasjoner må alltid jobbes med og er ekstra viktige når vi er ny barnehage. Vi jobber med å bygge gode relasjoner til barna, foreldrene og hverandre.

 

Personalet:

MÅL: Vi har team som jobber godt sammen til det beste for barna

TILTAK:

 • Alle avdelinger jobber med egne samarbeidskontrakter.  
 • Vi gir kunnskap om gruppeprosesser til hele personalet.
 • Eks: Firomodellen og de obligatoriske punktene i samarbeidsavtalene. (Løsningsfokus, ville vel og jeg-språk.)

Barna:

MÅL: Hvert barn skal føle seg verdifull.

TILTAK: Møte hvert barn med smil og navn om morgenen

TILTAK: Bruke anerkjennende kommunikasjon og positiv grensesetting.  

Foreldre:

MÅL: Foreldre skal oppleve at de blir møtt og sett, og de skal føle seg trygge på at barna deres har en god dag i barnehagen.   

TILTAK:

 •  Hilse på alle foreldre vi møter. Hilse med navn på alle foreldre på avdelingen. 
 •  Gi positive tilbakemeldinger om barnet ved henting. 
 •  Ha systemer som ivaretar at beskjeder som blir gitt kommer til alle på avdelingen.    Avdelinger/baser

Grete

14 verdifulle barn født 2016

Hans

14 verdifulle barn født 2016

Vulkan

14 verdifulle barn født 2016

Vildanden

14 verdifulle barn født 2015

Rauma

14 verdifulle barn født 2015

Gahn

17 verdifulle barn

Isnæs

24 verdifulle barn

Mørkfos

24 verdifulle barn

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Østersund Idrettsbarnehage
Kirkeveien 93, 1900 Fetsund, Norge

email ostersund@laringsverkstedet.no

email 37071631

email Følg oss på Facebook