Opphaug natur- og gårdsbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06.45 — 16.15

 • 51 verdifulle barn

 • Pris

  2910,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Opphaug er en gårdsbarnehage med fokus på natur, dyr og husdyrhold. Vi ønsker å gi barna kunnskap om gårdsdrift, og naturen i sin helhet. Ca. 100 m fra barnehagen ligger gården vår. Her har vi sauer, kaniner, griser, påfugl og høner. Vi har også vår egen grønnsakshage, bringebær, rips og solbærbusker, og flere frukttrær.

Avdelinger/baser

Stabburet

20 verdifulle barn

Smia

24 verdifulle barn

3 - 6 år

Koia

7 verdifulle barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk