Velkommen til Nordbymoen barnehage

Læringsverkstedet Nordbymoen holder til innerst i Rugdevegen på Nordbymoen, Jessheim i Ullensaker kommune. Barnehagen ligger i et fredlig og svært barnevennlig område, godt gjemt for trafikk og støy og med bilfri tilgang til flotte skogsområder. I Læringsverkstedet Nordbymoen har vi 4 avdelinger. De minste barna holder til i 1.etasje, mens de største barna er i husets 2.etasje. I andre etasje har vi et stort fellesrom som er et naturlig samlingssted mellom avdelingene. Vi har tilgjengelige grupperom både i 1. og 2. etasje. Vi har en flott gymsal i 1.etasje. Her legger vi tilrette for fellesamlinger, fysisk utfoldelse og kreativ lek med mer. Vegg i vegg med gymsalen ligger vannrommet hvor vi har et lite basseng. Her kan barna leke og utforske det våte element. Vi er en fullkostbarnehage og tilbyr tre sunne og næringsrike måltider i løpet av dagen. Gode råvarer og stort utvalg av frukt og grønt er en selvfølge hos oss. Et godt måltid er viktig hos oss, og vi lar barna ta del i matlaging, hjelpe til, og bli kjent med spennende smaker.

Barnehagen ble opprinnelig bygget med seks avdelinger, og de resterende to avdelingene som barnehagen ikke benytter er for barnehageårene 2021-2023 leid ut til Childrens International School som gir skoletilbud til 2. – til 5.klassinger. Skolens område er atskilt fra barnehagens område både utendørs og innendørs.

Personalgruppen i barnehagen består av en flott gjeng med ulik fartstid og bakgrunn. Vi ønsker å vise dere at vi har hjerte for både barn og foreldre 💗 Velkommen til Læringsverkstedet Nordbymoen!

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Rugdevegen 89,2069 Jessheim
Vis i kart

41 53 96 80
nordbymoen@laringsverkstedet.no

74 barn
4 avdelinger
23 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 425,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Henriette Bariås

Henriette Bariås

Hei, jeg heter Henriette. Jeg er styrer i Læringsverkstedet Nordbymoen, er utdannet barnevernpedagog og barnehagelærer og har gått lederutdanning for styrere. I Nordbymoen jobber jeg sammen med en flott gjeng som hver dag ønsker å gi barna trygge relasjoner, gode opplevelser og innholdsrike barnehagedager. Jeg jobber for at denne barnehagen skal være et godt sted å være for både barn, foreldre og ansatte. I barnehagen vår er det rom og aksept for alle, og alle skal få muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv. Ta gjerne kontakt med meg hvis du har noe du lurer på!

41539680
nordbymoen@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Nordbymoen barnehage

I Læringsverkstedet Nordbymoen jobber vi med utvikling av vår Hjertekultur💗 Hjertekultur kan defineres som "en atmosfære der alle blir inkludert, og der vi har omsorg for hverandre". I Læringsverkstedet Nordbymoen skal barn,foreldre og ansatte bli møtt med varme mennesker og faglig tyngde. Barna skal oppleve omsorg og trygghet. Personalet skal støtte barna i utvikling av sin sosiale kompetanse, og i utvikling og vedlikehold av relasjoner og vennskap. Barna skal gjennom lek få oppleve mestring og fellesskap. De skal få øve på å etablere og å bli i relasjoner, bli kjent med egne følelser og å kunne gjenkjenne følelser hos seg selv og hos andre. Barna skal hjelpes i å utvikle en prososial atferd - lære å ta vare på seg selv, andre og naturen.

I Læringsverkstedet Nordbymoen jobber vi med utvikling av vår Hjertekultur💗 Hjertekultur kan defineres som "en atmosfære der alle blir inkludert, og der vi har omsorg for hverandre". I Læringsverkstedet Nordbymoen skal barn,foreldre og ansatte bli møtt med varme mennesker og faglig tyngde. Barna skal oppleve omsorg og trygghet. Personalet skal støtte barna i utvikling av sin sosiale kompetanse, og i utvikling og vedlikehold av relasjoner og vennskap. Barna skal gjennom lek få oppleve mestring og fellesskap. De skal få øve på å etablere og å bli i relasjoner, bli kjent med egne følelser og å kunne gjenkjenne følelser hos seg selv og hos andre. Barna skal hjelpes i å utvikle en prososial atferd - lære å ta vare på seg selv, andre og naturen.

Avdelinger

Blå

16 barn

Grønn

17 barn

3 - 6 år

Gul

16 barn

Orange

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Nordbymoen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet