Nonneseter Kloster Idrettsbarnehage

67 verdifulle barn

Mandag — Fredag
07.30 — 17.00

Om barnehagen

Nonneseter Kloster Idrettsbarnehage ligger sentralt plassert på Grønland i Oslo sentrum. Vårt fokus er at barna skal leke og lære gjennom bruk av kroppen sin, og oppleve bevegelsesglede og matglede...

Nonneseter Kloster Idrettsbarnehage ligger sentralt plassert på Grønland i Oslo sentrum. Vårt fokus er at barna skal leke og lære gjennom bruk av kroppen sin, og oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag.

Pris: 2910,-
Pris for mat: 500,-


Fokusområder

Nonneseter Kloster Idrettsbarnehage er en nyoppstartet barnehage lokalisert i bydel Gamle Oslo. Barnehagen åpnet 31.august 2017. Vi har flotte, lyse, nyoppussede lokaler med store avdelings- og oppholdsrom. I våre lokaler...

Nonneseter Kloster Idrettsbarnehage er en nyoppstartet barnehage lokalisert i bydel Gamle Oslo. Barnehagen åpnet 31.august 2017. Vi har flotte, lyse, nyoppussede lokaler med store avdelings- og oppholdsrom.

I våre lokaler har hver avdeling sitt eget avdelingsrom. Som Læringsverkstedets idrettsbarnehage har vi også egne verkstedsrom – matteverksted, språkverksted, kreativt verksted og motorikkrom. Hvert verksted er et tilrettelagt miljø som skal stimulere til en mengde ulike lekeformer. Alle rommene og stasjonene har ulike utfordringer til de ulike aldersgruppene, slik at barna skal kunne leke på sin egen måte og dermed få stor grad av medbestemmelse. I tillegg har vi en gymsal der vi legger til rette for fysisk-motorisk lek, hvor barna får utfordret seg både fysisk, psykisk, kognitivt og sosialt.

Vårt konsept som idrettsbarnehage er bygget opp rundt en ukerytme med inne-ute-hall-tur. Det betyr at barna skal få opplevelser på alle disse arenaene i løpet av en uke, kombinert med opphold i og aktiviteter fra de ulike verkstedsrommene. Vi jobber etter en metode som kalles "pedagogisk idrett". Dette betyr at vi bruker elementer fra idrett, lek og bevegelse for å nå våre pedagogiske mål. Barnehagen jobber ikke med særidretter, men bruker elementer fra ulike idretter.

Vårt hovedmål er at barna skal føle seg verdifulle gjennom å oppleve bevegelsesglede og matglede hver eneste dag.

Det er våre idrettspedagoger som er ansvarlige for å lage konkrete saltoplaner og forslag til aktiviteter med utgangspunkt i vår bevegelsessirkel. I tillegg til dette lager de også forslag til månedens turtips og månedens lek. Alle ansatte er ansvarlige for gjennomføring av både saltoplaner og aktiviteter.

Vi serverer frokost, varm lunsj og nystekte rundstykker/brød hver dag. Kostholdet i barnehagen er basert på Læringsverkstedets matprogram "Et godt måltid", som tar utgangspunkt i helsemyndighetenes anbefalinger og med fokus på norsk mattradisjon. Barna er medvirkende inne på kjøkkenet, og skal få en begynnende forståelse for mat og matkultur gjennom "fra jord til bord".

Nonneseter Kloster Idrettsbarnehage er en barnehage med både språklig og kulturelt mangfold. Dette ser vi på som en stor ressurs vi kan dra nytte av, og vi ser at barn får økt respekt og toleranse for hverandre.

Avdelinger/baser

Fibularis

14 verdifulle barn

1 - 2 år

Plantaris

14 verdifulle barn

1 - 2 år

Femoralis

19 verdifulle barn

2 - 3 år

Tibialis

20 verdifulle barn

4 - 5 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Nonneseter Kloster Idrettsbarnehage
Grønlandsleiret 71, Oslo, Norge

nonneseteridrett@laringsverkstedet.no

480 59 271

Følg oss på Facebook