Læringsverkstedet Nerby

Velkommen til Nerby barnehage

Læringsverkstedet Nerby barnehage holder til sentralt i Stange sentrum fordelt i to nye og flotte bygg. Et i Jernbanegata med tre avdelinger for barn i alderen 3-6 år og et i Bøgutua med tre avdelinger for barn i alderen 0 - 3. Byggene er tilpasset barnas alder og kan by på spennende avdelinger, verkstedrom og gode, store fellesrom. Uteområdet vårt er stort og har utfordringer som er tilpasset barnas alder. Vi har egen låve, ballbinge og akebakke. I tillegg har vi en gapahuk i Navneberget, som storbarnsavdelingene benytter seg av på turdager. Vi har fem faste temadager som er linket opp mot verkstedrommene våre: matte – språk – kreativitet – hjerteprogrammet – natur/utedag. I tillegg til flotte lokaler har vi mye mer å være stolte av: I 2017 var vi en av åtte finalister i kåringen «Årets barnehage». Dette på grunn lag av: Veldig fornøyde foreldre som igjen scorer meget høyt på brukerundersøkelser. Høyt kompetansenivå blant de ansatte. Spennende og variert pedagogisk innhold (les mer nederst på siden, link til vår pedagogikk). Vi har også: Egen kokk som lager varierte og sunne måltider til oss fem dager i uka. Seks avdelinger; tre for barn i alder 0-3 år og tre for 3-6 år. Høy pedagogtetthet, med 14 barnehagelærere. Ansattgruppa har kontinuerlig fokus på faglig kompetanse og profesjonalitet – og vil i løpet av inneværende barnehageår jobbe med utviklingsarbeid både på individ og teamnivå.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Jernbanegata 19,2335 Stange
Vis i kart

48025690
Nerby@laringsverkstedet.no

120 barn
6 avdelinger
36 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Marit Haug Hansen

Marit Haug Hansen

Styrer Marit Haug Hansen er udannet adjunkt, men har jobbet i barnehage i nærmere 20 år. Siden 2010 har hun vært ansatt som styrer i Læringsverkstedet Nerby. Hun har tatt styrerutdanning og trives særdeles godt sammen med dyktige kollegaer, herlige barn og flotte foreldre på Nerby.

+47 48025690
nerby@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Nerby barnehage

Hjertekultur beskriver barnehagens arbeid med inkluderende barnehagemiljø. Vårt mål er å skape et barnehagemiljø der hvert barn føler seg som en verdifull del av fellesskapet. For å få til dette...

Hjertekultur beskriver barnehagens arbeid med inkluderende barnehagemiljø. Vårt mål er å skape et barnehagemiljø der hvert barn føler seg som en verdifull del av fellesskapet. For å få til dette arbeider barnehagen aktivt med både forebyggende arbeid innen det psykososiale miljøet, men tar også i bruk Handlingsplan mot mobbing hvis det oppdages at et barn blir utsatt for krenkelser. Vi bruker pedagogisk analyse for å utvikle vår egen praksis.For barnehageåret 2023-24 jobber barnehagen med "Kompetanseløftet". Målet her er å skape et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø. Vi utvikler egen kompetanse for å styrke "laget rundt barnet", og jobber for at alle barn som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial.

Et godt leke- og læringsmiljø er et annet satsningsområde som barnehagen har for inneværende barnehageår. Vi har etablert et småbarnshus i Bøgutua med inne- og utearealer godt tilpasset de minst barna. I Jernbanegata har vi et storbarnshus med tre avdelinger og mange spennende verkstedrom. Vi har også et stort fellesrom med mange spennende møteplasser som inspirerer til samspill og lek. Vi har jobbet med å skape varierte lekesoner som danner grunnlag for god lek både inne og ute.Avdelinger

Grønn

25 barn

3 - 6 år

Blå

15 barn

1 - 3 år

Gul

15 barn

1 - 3 år

Lilla

15 barn

1 - 3 år

Orange

25 barn

3 - 6 år

Turkis

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Nerby barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet