Velkommen til Nerby barnehage

Læringsverkstedet Nerby barnehage holder til sentralt i Stange sentrum fordelt i to nye og flotte bygg. Et i Jernbanegata med fire avdelinger og et i Bøgutua med to avdelinger. Byggene inneholder: hjerterom, motorikkrom, kreativt verksted, språkrom, vanntilvenningsrom, matterom, samt et stort kjøkken der alle spiser sammen. Uteområdet vårt er stort og har utfordringer som er tilpasset barnas alder. Vi har egen låve, ballbinge og akebakke. I tillegg har vi en gapahuk i Navneberget, som storbarnsavdelingene benytter seg av på turdager. Vi har fem faste temadager som er linket opp mot verkstedrommene våre: matte – språk – kreativitet – hjerteprogrammet – natur/utedag. I tillegg til flotte lokaler har vi mye mer å være stolte av: I 2017 var vi en av åtte finalister i kåringen «Årets barnehage». Dette på grunn lag av: Veldig fornøyde foreldre som igjen scorer meget høyt på brukerundersøkelser. Høyt kompetansenivå blant de ansatte. Spennende og variert pedagogisk innhold (les mer nederst på siden, link til vår pedagogikk). Vi har også: Egen kokk som lager varierte og sunne måltider til oss fem dager i uka. Seks avdelinger; tre for barn i alder 0-3 år og tre for 3-6 år. Høy pedagogtetthet, med 13 barnehagelærere. Ansattgruppa har kontinuerlig fokus på faglig kompetanse og profesjonalitet – og vil i løpet av inneværende barnehageår jobbe med utviklingsarbeid både på individ og teamnivå.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Jernbanegata 19,2335 Stange
Vis i kart

48 02 56 90
Nerby@laringsverkstedet.no

120 barn
6 avdelinger
52 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 350,-

Fokusområde for Nerby barnehage

Satsingsområdet for Læringsverkstedet Nerby vil i 2020/2021, vil som foregående barnehageår, være « Et godt måltid». Måltidet i Læringsverkstedet handler om mye mer enn bare det å få maten i...

Satsingsområdet for Læringsverkstedet Nerby vil i 2020/2021, vil som foregående barnehageår, være « Et godt måltid». Måltidet i Læringsverkstedet handler om mye mer enn bare det å få maten i seg. Det handler om mestring, samhandling og felleskap. Det skal være en del av «dannelsen» til barn og bidra til utvikling av barnas sosiale kompetanse. Målet er at vi i større grad skal bruke matlaging og måltidet som en pedagogisk aktivitet hvor barna deltar aktivt i planleggingen, tilberedelsen og oppryddingen ifm et måltid. Vi har utviklet menyen vår med fokus på gode råvarer, variasjon og retter laget fra bunnen av. I tillegg har vi fokus på selve måltidet som skal preges av den gode samtalen, ro og en god fellesskapsopplevelse. Som en del av denne satsingen jobber Iris Arinbjarnardottir 80% på kjøkkenet. Hun har erfaring som kokk fra en stor barnehage på Island. I år utvikler vi "Et godt måltid" enda et hakk videre ved å lage vår egen grønnsakshage i området mellom Jernbanegata og Bøgutua. Dette setter vi i et årsjul der vi har ulike temaer og fokus hver måned. Vi har vært så heldig å få bringebærbusker og små drivhuskasser av foreldrene, som bidrar til å se hvor maten kommer fra - fra jord til bord.KULTUR FOR LÆRING: Forsknings- og utviklingsarbeidet "Kultur for læring i barnehagen" gjennomføres i alle Hedmarks 22 kommuner i perioden 2017-2021. Intensjonen med prosjektet er at barn og unge i Hedmark skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Det har blitt foretatt flere kartleggingsundersøkelser, resultatene herfra, i tilegg til annet datagrunnlag, brukes til å identifisere utviklingsområder og suksessfaktorer og danner utgangspunkt for barnehagens utviklingsarbeid. For barnehageåret 2020/2021 vil temaet i Kultur for læring være " Inkluderende barnehagemiljø". Kompetanseutviklingen skal styrke barnehagers, skolers og eieres kompetanse i å skape og opprettholde gode barnehage- og skolemiljø, samt forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.
Avdelinger

Grønn

25 barn

3 - 6 år

Blå

15 barn

1 - 3 år

Gul

15 barn

1 - 3 år

Lilla

15 barn

1 - 3 år

Orange

25 barn

3 - 6 år

Turkis

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Nerby barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet