Napperød Naturbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06.30 — 17.00

 • 81 verdifulle barn

 • Pris

  2910,-

  Pris for mat

  700,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Hei og velkommen til oss! Barnehagen vår ligger i naturskjønne omgivelser på Napperød, 3. km fra Haukerødkrysset. Vi er så heldige å ha et stort barnehagebygg der vi huser alle gruppene, og i tillegg har vi 3 leirplasser i skogen der vi har gammer. Vi har også en grillhytte som de minste barna pleier å besøke. Vi er en barnehage som setter mestring i naturen og bruk av naturen høyt. Men det betyr ikke at vi bare er ute og bare er på tur. Det betyr at vi benytter oss mer av naturen en hva mer konvensjonelle barnehager gjør, men vi har også et ansvar for å sørge for at vi imøtekommer barnas behov. Og de har ikke behov for å være ute eller på tur hele dagen. De vil leke de :) Om det er inne eller ute spiller egentlig ingen rolle for dem. Men vi føler at naturen som leke- og læringsarena er unik, og har derfor valgt å benytte oss av den. Derfor har vi leirplasser i skogen som er laget slik at vi kan være der hele dagen når vi har behov for det. Barn har godt av å utfordre fantasien sin og måtte leke uten at det er tilrettelagt med leker og lekeapparater. Skogen/naturen har jo så utrolig mye å by på. Men det har også uteområdet i barnehagen, eller grøftekanten på utsiden av gjerdet. Det er opp til oss voksne hva vi ønsker å gjøre med det. Heldigvis har vi også et flott barnehagebygg å benytte oss av når vi har behov for å gjøre inneaktiviteter eller bearbeide det vi har gjort, eller opplevd ute i skogen. Ofte tar vi med oss naturen inn i barnehagen for å studere fenomener eller benytte oss av naturmaterialer i formingssammenheng

Fokusområder for Napperød Naturbarnehage

I år har vi fokus på "lurer på"! da skal vi undersøke insekter, dyr og dyrespor og vi ser på at skogen forandrer seg i de forskjellige årstidene. Vi skal forske og undersøke alt barna synes er spennende og morsomt Vi skal ha mye moro!

I år har vi fokus på "lurer på"! da skal vi undersøke insekter, dyr og dyrespor og vi ser på at skogen forandrer seg i de forskjellige årstidene. Vi skal forske og undersøke alt barna synes er spennende og morsomt Vi skal ha mye moro!

Avdelinger/baser

Gultroll

9 verdifulle barn født 2017

1 - 1 år

Blåtroll

20 verdifulle barn født 2016

1 - 2 år

Grønntroll

14 verdifulle barn født 2015

2 - 3 år

Turkistroll

15 verdifulle barn født 2014

3 - 4 år

Skoletroll

23 verdifulle barn født 2013

4 - 5 år

Dokumenter fra Napperød Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk