Myråsen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 16:30

 • 106 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  365,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Myråsen barnehage åpnet i mars 2009, og ligger på en solfylt, liten fjellknaus på Myråsen, ca. 3 km fra Grimstad sentrum. Barnehagen er nybygd og innbyr til lek og læring med lyse, trivelige lokaler. Vi har et fantastisk uteområde tilrettelagt for utforskning og motorisk utfoldelse. Barnehagen er godkjent for 112 plasser for barn i aldersgruppen 0 til 6 år.Myråsen er inndelt i småtroll (1-2 år) som holder til i 2. etg. og stortroll (3-6 år) som holder til i 1. etg. Småtroll og stortroll er videre delt inn i team etter alder hvor de er sammen med sine faste og trygge voksne. Se mere om dette i Årsplanen.Barnehagen er en Være Sammen barnehage som betyr at alle voksne i barnehagen skal være en varm og grensesettende voksen. Alle voksne arbeider bevisst med å utvikle gode relasjoner til barna og viser en aksepterende holdning. Nå som vi har blitt en Læringsverkstedet barnehage vil vi fremover bruke hjerteprogrammet når vi jobber med sosial kompetanse.Barnehagen er også en trafikksikker barnehage. Vi har fokus på trafikkopplæring i barnehagen, blant annet ved at barna skal lære seg om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. Og her har foreldrene en viktig oppgave å være gode rollemodeller for sine barn. Barnehagen har rutiner for parkering ved barnehagen, hos oss skal alle rygge inn når de parkerer etc.

Fokusområde for Myråsen

Myråsens visjon er: VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE.Barna er verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens framtid. Vi jobber for at alle...

Myråsens visjon er: VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE.Barna er verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens framtid. Vi jobber for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i trygghet og empati.Våre verdier:Vi skal være "Leken og ambisiøs": Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi klare mål og kraft til å nå dem. Vi skal være "Rause og tydelige": Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har rammer og retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre.Myråsen sitt satsingsområdet i 2019-2020 er lek. Vi kommer til å ha mye fokus på lekemiljøet og lekesoner, og at voksen rollen er preget av aktive voksne som deltar og stimulere barna i leken (se mer i Årsplanen).

Avdelinger

Blått team

30 barn

5 - 6 år

Lilla team

14 barn

2 - 3 år

Rosa team

26 barn

3 - 4 år

Rødt team

18 barn

4 - 5 år

Grønt team

18 barn

Dokumenter fra Myråsen

Dokumenter fra Læringsverkstedet