Læringsverkstedet Myråsen

Velkommen til Myråsen barnehage

Myråsen barnehage åpnet i mars 2009, og ligger på en solfylt, liten fjellknaus på Myråsen, ca. 3 km fra Grimstad sentrum. Barnehagen innbyr til lek og læring med lyse, trivelige lokaler. Vi har et fantastisk uteområde tilrettelagt for utforskning og motorisk utfoldelse.

Barnehagen er godkjent for 112 plasser for barn i aldersgruppen 0 til 6 år. Myråsen er inndelt i fem team. Ekorn og Pinnsvin (0-2 år) holder til i andre etasje. I første etasje holder Harer (2-3 år), Rev (3-5 år) og Bjørn (3-5 år) til. Disse teamene deler seg også i mindre grupper deler av dagen. Se mere om dette i Årsplanen.

Vi er fullkostbarnehage med fokus på sunt og variert kosthold. Det blir servert to varme middager i uken, i tillegg til varm turmat. Barnehagen bruker nærmiljøet aktivt og det er flere fine turområder i nærheten som er flittig i brukt.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Myråsen 9,4886 Grimstad
Vis i kart

37071646
myrasen@laringsverkstedet.no

97 barn
5 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Caroline Hoff Hansen

Caroline Hoff Hansen

Hei, jeg heter Caroline og er styrer i Myråsen barnehage. Jeg startet som pedagogisk leder i barnehagen i 2009 og jobbet med de yngste barna frem til jeg overtok som styrer i 2020. Jeg er utdannet førskolelærer, med fordypning i småbarns pedagogikk. I løpet av min tid her i Myråsen har jeg tatt videreutdanning innen veiledningspedagogikk. Som styrer er jeg stolt av den fine gjengen vår her i Myråsen. Vi har en variert ansatt gruppe med både menn og kvinner i alle aldre. Kulturen i barnehagen er preget av varme og aktive voksne, samt en god dose humor som preger hverdagen vår. Velkommen til Myråsen barnehage!

41238158
myrasen@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Myråsen barnehage

I Læringsverkstedet Myråsen barnehage har vi hatt natur som fokusområdet over flere år. Vi har ansatte som er glad i å være ute og å være på tur, dette er...

I Læringsverkstedet Myråsen barnehage har vi hatt natur som fokusområdet over flere år. Vi har ansatte som er glad i å være ute og å være på tur, dette er de opptatt av å videreføre til barna.

Barnehagen er plassert i et boligfelt nært naturskjønne omgivelser som brukes flittig. Våre flotte og unike omgivelser gir oss et tilbud med varierte opplevelser ute. Hos oss får barna utforske, leke, lære og gode opplevelser sammen i naturen. Naturen skal gi barna motoriske utfordringer og muligheten til å bli bedre kjent med egne grenser. Vi legger bevisst turene til steder der barna må utfordre seg selv for å komme frem i terrenget. Dette gir mestringsglede og aktiv bruk av hele kroppen.

Hvert team i barnehagen arbeider med temaet natur tilpasset alder, utviklingsnivå og interesser blant barna. Alt fra miljøvern, turer i skog og mark, til verdensrommet, livet i sjøen og småkryp. Dette innebærer også å bidra for å ta vare på naturen, som å plukke søppel i nærområdet, rydde opp etter oss når vi har vært på tur og reflektere rundt hvorfor vi skal være miljøbevisste.

Vi arbeider tverrfaglig med aktiviteter i naturen som stimulerer språk og matematisk tenkning, aktiviteter som fremmer kunnskap om naturens mangfold og filosofiske betraktninger, kreativitet, skapene virksomhet og motorisk stimulering. Når vi har natur som satsningsområde, betyr det ikke at vi bare arbeider med dette temaet ute, men at vi også tar naturen med inn som en ressurs i vårt pedagogiske opplegg inne.

Avdelinger

Ekorn

15 barn

1 - 2 år

Rev

24 barn

3 - 5 år

Bjørn

24 barn

3 - 5 år

Hare

22 barn

2 - 3 år

Pinnsvin

12 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Myråsen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet