Velkommen til Myråsen barnehage

Myråsen barnehage åpnet i mars 2009, og ligger på en solfylt, liten fjellknaus på Myråsen, ca. 3 km fra Grimstad sentrum. Barnehagen er nybygd og innbyr til lek og læring med lyse, trivelige lokaler. Vi har et fantastisk uteområde tilrettelagt for utforskning og motorisk utfoldelse.

Barnehagen er godkjent for 112 plasser for barn i aldersgruppen 0 til 6 år.Myråsen er inndelt i småtroll (1-2 år) som holder til i 2. etg. og stortroll (3-6 år) som holder til i 1. etg. Småtroll og stortroll er videre delt inn i team etter alder hvor de er sammen med sine faste og trygge voksne. Se mere om dette i Årsplanen.

Vi er fullkostbarnehage med fokus på sunt og variert kosthold. Det blir servert to varme middager i uken, i tillegg til varm turmat. Barnehagen bruker nærmiljøet aktivt og det er flere fine turområder i nærheten som er flittig i brukt.

Link til årsplan:

https://backstage.mykid.no/templates/show/yearplan/84/2879

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Myråsen 9,4886 Grimstad
Vis i kart

41238158
myrasen@laringsverkstedet.no

86 barn
4 avdelinger
26 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 365,-

Fokusområde for Myråsen barnehage

Myråsens visjon er: VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE.Barna er verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens framtid. Vi jobber for at alle...

Myråsens visjon er: VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE.Barna er verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens framtid. Vi jobber for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i trygghet og empati.Våre verdier:Vi skal være "Leken og ambisiøs": Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi klare mål og kraft til å nå dem. Vi skal være "Rause og tydelige": Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har rammer og retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre.Myråsen sitt satsingsområdet i 2020-2021 er natur. I Myråsen har vi alltid vært mye ute, og brukt naturen for det den er verdt, men i år vil vi ha et ekstra fokus på fagområdet; natur, miljø og teknologi. (se mer i Årsplanen).

Avdelinger

Ekorn

19 barn

Rev

26 barn

4 - 5 år

Bjørn

16 barn

5 - 6 år

Hare

25 barn

2 - 4 år

Dokumenter fra Myråsen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet