Læringsverkstedet Mork

Velkommen til Mork barnehage

Vi er en barnehage med kort avstand til skog og mark. Vi har et stabilt personale med godt humør og stort fokus på å være aktive voksne. Gjennom å være aktive så er vi tilstede der barna er, og kan veilede dem i det daglige. Dette er med på å øke lekekompetansen til barna, utvikle språket og være i forkant av situasjoner med mobbeadferd. Mork ligger ved gamle Mork videregående skole, vis a vis brannstasjonen. Lokalene er lyse, og vi har verkstedrom for hvert fagområde i rammeplanen. Verkstedene brukes til smågrupper og lek. De er fylt opp av pedagogiske verktøy som stimulerer barnas sanser, og som innbyr til mestring, lek og læring. Her er vi opptatt av at den voksne aktivt skal være med sammen med barna. Språkrommet har blant annet bøker, puslespill, eventyrfigurer, spill og logico som skaper gode samtaler og mye moro. På matterommet er barnas egen butikk et høydepunkt. Her veksles det penger, telles antall varer, og barna utfordres i turtaking. Konstruksjon er også populært med alt fra lego, til store myke klosser. På kreativrommet utfordres barnas fantasi og kreativitet. Her males, klippes og limes det. I tillegg har vi eget snekkerverksted. Her har vi også lagd en "vegg" hvor vi har masse utstyr til å gjøre forsøk. Motorikkrommet består av klatrevegg, tjukkas og ulike leker som stimulerer den grovmotoriske utviklingen. Her er det alt fra toddlerlek for de minste, til hinderløyper og tradisjonsleker som blant annet slå på ring. Hjerterommet er det minste, men koseligste av alle verkstedene. Her er det scene hvor barn og voksene spiller skuespill. Barna får utvikle evnen til å bli trygg på seg selv. Her har vi også utkledningstøy og instrumenter. Ingenting stopper fantasien. Læringsverkstedet har utviklet et eget hjerteprogram som vi bruker ift. sosialkompetanse. Uteområdet er stort og gir varierte muligheter med asfalt til sykling, en hemmelig hage man kan drømme seg bort i, huske, klatrestativ, tog og traktor. Det er ulike turmuligheter i nærområdet og alle avdelinger har minst en turdag i uken. Vi er heldige å ha egen turplass på Marienlyst med gapahuk, bålplass og masse boltreplass. Ellers så bruker vi nærområdet rundt barnehagen. Turer kan gå til området ved Eidsvoll kirke, Myhrer stadion, bakkene ved Hammerås og boligfelt i nærheten. Vi er også i gåavstand til Bygdetunet og Sundet. Vi er også en fullkostbarnehage, som betyr at man ikke trenger å ha med seg matpakke. Vi har 100% stilling på kjøkkenet, og vi lager mye mat fra bunnen av.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Morkveien 27,2080 Eidsvoll
Vis i kart

41538035
mork@laringsverkstedet.no

101 barn
5 avdelinger
34 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Styrer
Anne Lise Kvilaas

Anne Lise Kvilaas

Startet som pedagogisk leder i Læringsverkstedet Mork 2008. Har vært styrer her i Mork siden 2013. Er utdannet førskolelærer og har siden tatt videreutdanning i nasjonal lederutdanning for styrere og veiledningskompetanse.

41538035
mork@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Mork barnehage

Barnehagens satsningsområder 2023-2024 Rommet som den tredje pedagog Vi fortsetter med utviklingsarbeidet vårt som er leken. For å bygge på det vi allerede har jobbet med, så fortsetter vi...Barnehagens satsningsområder 2023-2024Rommet som den tredje pedagog

Vi fortsetter med utviklingsarbeidet vårt som er leken. For å bygge på det vi allerede har jobbet med, så fortsetter vi vårt arbeid med å ha fokus på rommet som den tredje pedagog. Louis Malagucci forklarer dette på følgende måte: "Rommet er en viktig del av pedagogikken og må gi sansestimuli og insirasjon til utforskning, lek og læring". Dette er vi helt enige i, og vi har derfor lyst til å ha mer fokus på dette i året som kommer. Rammeplanen skriver: «Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek-alene og sammen med andre». (s.20) Vi jobber også aktivt med å dele inn i mindre grupper slik at leken kan bli enda bedre. Her spiller også voksenrollen en viktig del. Personalet må ha kunnskap om leken og dens betydning for barnets utvikling. Vi har fokus på leken både inne og ute i barnehagen. "Det fysiske miljøet tilbyr utfordringer som barnet i en støttende kontekst kan utforske og mestre hvis barnet har tilstrekkelige ferdigheter" ( Bjørgen, 2017) Dette viser hvordan det fysiske miljøet kan påvirke barns trivsel og fysiske aktivitet gjennom de lekemulighetene som miljøet tilbyr, men at denne sammenhengen er påvikret av det sosiale miljøet. Det er derfor viktig at de ansatte i barnehagen er bevisste på hvordan de kan støtte barns utforskning av det fysiske miljøet, hvordan de selv selv kan bidra til lek, hvordan gruppeinndeling og organsisering påvirker barns lek, og at et stor spekter av aktiviteter fremmes i barnehagen.(Sandseter, Storli, 2020) Det betyr at vi må bli godt kjent med barnegruppa på den enkelte avdeling før vi gjør noe med rommene.

Hovedmål: Leken skal ha en fremtredende plass i hverdagen her i Mork.

Delmål: -Vi gir barna opplevelser og ideer som inspirerer til lek. -vi beriker leken slik at den kan utvikle seg. -Vi verner om leken slik at barna får tid til å utvikle den.Pedagogisk analyse: Inkluderende barnehagemiljø

Vi fortsetter løpet sammen med Eidsvoll kommune og skal i dette barnehageåret jobbe med kompetansepakken: Inkluderende barnehagemiljø fritt for krenkelser. Dette omhandler betydningen av at miljøet i barnehagen er inkluderende, trygt og godt og realiserer alle barns mulighet for utvikling. Pakken belyser generell kunnskap om et inkluderende barnehagemiljø for alle barn bestående av både det fysiske og psykososiale barnehagemiljøet. Samt at det settes fokus på det psykososiale barnehagemiljøet og endringene i lovverket. Her blir vi også å flette inn egen handlingsplan mot mobbing og dokumenter vi har i pbl mentor. Vi jobber også videre med å knytte dette sammen med relasjonskompetanse som vi har jobbet jevnlig med di siste årene.

Hovedmål: Mork skal være et godt sted å være for liten og stor. Jmf §41-43 Barnehageloven.

Delmål:- Alle ansatte i barnehagen har kunnskap og ferdigheter i å utvikle et inkluderende barnehagemiljø. -Barnehagen har en praksis som forebygger, fremmer, opprettholder og kontinuerlig utvikler et trygt og godt inkluderende psykososialt barnehagemiljø i tråd med regelverket. -Barnehagen har et system som sikrer aktivitetsplikt og skjerpet aktivitetsplikt ved at alle for mer for krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering avdekkes og håndteres i tråd med regelverket.-Barnehagen har en pedagogisk praksis som inkluderer alle barn i det voksenstyrte fellesskapet, voksen-barn fellesskapet og i barn-barn fellesskapet fysisk, sosialt, faglig og barna selv opplever å være inkludert (psykisk)

Som Thomas Nordahl selv sier:

SE SEG SELV I SPEILET, IKKE HA FOKUSET PÅ Å SE UT AV VINDUET

Vi snakker ofte om årsaken til utfordringen, men vi må se inn i speilet og se på vår egen praksis på det nivået vi er å søke forklaringer på utfordringer. «Hva ved min praksis kan forklare en utfordring?»

Avdelinger

Blå

15 barn

1 - 2 år

Grønn

25 barn

3 - 5 år

Gul

16 barn

1 - 3 år

Lilla

20 barn

1 - 5 år

Orange

25 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Mork barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet