Mork

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 100 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Vi er en barnehage med kort avstand til skog og Mark. Vi har et stabilt personale med godt humør og stort fokus på å være aktive voksne. Gjennom å være aktive så er vi tilstede der barna er, og kan veilede de i det daglige. Dette er med på å øke lekekompetansen til barna, utvikle språket og være i forkant av situasjoner med mobbeadferd. Mork ligger ved gamle Mork videregående skole, vis a vis brannstasjonen. Lokalene er lyse, og vi har verkstedrom for hvert fagområde i rammeplanen. Verkstedene brukes til smågrupper og lek. De er fylt opp av pedagogiske verktøy som stimulerer barnas sanser, og som innbyr til mestring, lek og læring. Her er vi opptatt av at den voksne aktivt skal være med sammen med barna. Språkrommet har blant annet bøker, puslespill, eventyrfigurer, spill og logico som skaper gode samtaler og mye moro. Barnehagen har vært med på et iPad prosjekt i regi av kommunen. Det vil si at vi bruker Ipad som et verktøy i hverdagen. På matterommet er barnas egen butikk et høydepunkt. Her veksles det penger, telles antall varer, og barna utfordres i turtaking. Konstruksjon er også populært med alt fra lego, til store myke klosser. Barnehagen er også med på kommunens satsning på Realfag. På kreativrommet utfordres barnas fantasi og kreativitet. Her males, klippes og limes det. I tillegg har vi eget snekkerverksted. Her har vi også lagd en "vegg" hvor vi har masse utstyr til å gjøre forsøk. Vi er med på Eidsvoll kommunes satsning på Realfag. Motorikkrommet består av klatrevegg, tjukkas og ulike leker som stimulerer den grovmotoriske utviklingen. Her er det alt fra toddlerlek for de minste, til hinderløyper og tradisjonsleker som blant annet slå på ring. Hjerterommet er det minste, men koseligste av alle verkstedene. Her er det scene hvor barn og voksene spiller skuespill. Barna får utvikle evnen til å bli trygg på seg selv. Her har vi også utkledningstøy og instrumenter. Ingenting stopper fantasien. Læringsverkstedet har utviklet et eget hjerteprogram som vi bruker ift. sosialkompetanse. Uteområdet er stort og gir varierte muligheter med asfalt til sykling, en hemmelig hage man kan drømme seg bort i, huske, klatrestativ, tog og traktor. Det er ulike turmuligheter i nærområdet og alle avdelinger har minst en turdag i uken. Vi er heldige å ha egen turplass på Marienlyst med gapahuk, bålplass og masse boltreplass. Ellers så bruker vi nærområdet rundt barnehagen. Turer kan gå til området ved Eidsvoll kirke, Myhrer stadion, bakkene ved Hammerås og boligfelt i nærheten. Vi er også i gåavstand til Bygdetunet og Sundet.

Fokusområde for Mork

Barnehageåret 2019/2020 Dette barnehageåret har vi fortsatt med vårt utviklingsarbeid som er LEKEN. Vi jobber med begrepene Starte-verne og berike leken. Det betyr at vi må ha voksne som er...

Barnehageåret 2019/2020 Dette barnehageåret har vi fortsatt med vårt utviklingsarbeid som er LEKEN. Vi jobber med begrepene Starte-verne og berike leken. Det betyr at vi må ha voksne som er tilstede og som kan gripe inn ved behov. Vi fortsetter med tema kroppen vår. «Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser» (rammeplan side 49) Dette skal det jobbes med jevnlig gjennom hele barnehageåret. Tema tilpasses de ulike avdelingene. Tema vil være bli glad i egen kropp, respekt for andres kropp, følelser, gode og vonde berøringer, gode og vonde hemmeligheter, vite hvordan vi blir til, lære seg å sette grenser/si ifra, bli kjent med ulikheter og likheter hos barn og voksne. Vi vektlegger også fortsatt "et godt måltid". Her har vi kommet et godt stykke og barna er med å lage sin egen mat fra bunnen av. Vi ser at når de får være med å lage maten selv, så er det også lettere å smake og like maten. Et godt måltid handler også om de gode samtalene rundt matbordet så her tar vi oss god tid. Alt dette kan det leses mer om i vår årsplan.

Avdelinger

Blå

16 barn

Grønn

24 barn

3 - 6 år

Gul

15 barn

1 - 2 år

Lilla

21 barn

1 - 6 år

Orange

24 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Mork

Dokumenter fra Læringsverkstedet