Velkommen til Mork barnehage

Vi er en barnehage med kort avstand til skog og mark. Vi har et stabilt personale med godt humør og stort fokus på å være aktive voksne. Gjennom å være aktive så er vi tilstede der barna er, og kan veilede dem i det daglige. Dette er med på å øke lekekompetansen til barna, utvikle språket og være i forkant av situasjoner med mobbeadferd. Mork ligger ved gamle Mork videregående skole, vis a vis brannstasjonen. Lokalene er lyse, og vi har verkstedrom for hvert fagområde i rammeplanen. Verkstedene brukes til smågrupper og lek. De er fylt opp av pedagogiske verktøy som stimulerer barnas sanser, og som innbyr til mestring, lek og læring. Her er vi opptatt av at den voksne aktivt skal være med sammen med barna. Språkrommet har blant annet bøker, puslespill, eventyrfigurer, spill og logico som skaper gode samtaler og mye moro. På matterommet er barnas egen butikk et høydepunkt. Her veksles det penger, telles antall varer, og barna utfordres i turtaking. Konstruksjon er også populært med alt fra lego, til store myke klosser. På kreativrommet utfordres barnas fantasi og kreativitet. Her males, klippes og limes det. I tillegg har vi eget snekkerverksted. Her har vi også lagd en "vegg" hvor vi har masse utstyr til å gjøre forsøk. Motorikkrommet består av klatrevegg, tjukkas og ulike leker som stimulerer den grovmotoriske utviklingen. Her er det alt fra toddlerlek for de minste, til hinderløyper og tradisjonsleker som blant annet slå på ring. Hjerterommet er det minste, men koseligste av alle verkstedene. Her er det scene hvor barn og voksene spiller skuespill. Barna får utvikle evnen til å bli trygg på seg selv. Her har vi også utkledningstøy og instrumenter. Ingenting stopper fantasien. Læringsverkstedet har utviklet et eget hjerteprogram som vi bruker ift. sosialkompetanse. Uteområdet er stort og gir varierte muligheter med asfalt til sykling, en hemmelig hage man kan drømme seg bort i, huske, klatrestativ, tog og traktor. Det er ulike turmuligheter i nærområdet og alle avdelinger har minst en turdag i uken. Vi er heldige å ha egen turplass på Marienlyst med gapahuk, bålplass og masse boltreplass. Ellers så bruker vi nærområdet rundt barnehagen. Turer kan gå til området ved Eidsvoll kirke, Myhrer stadion, bakkene ved Hammerås og boligfelt i nærheten. Vi er også i gåavstand til Bygdetunet og Sundet. Vi er også en fullkostbarnehage, som betyr at man ikke trenger å ha med seg matpakke. Vi har 100% stilling på kjøkkenet, og vi lager mye mat fra bunnen av.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Morkveien 27,2080 Eidsvoll
Vis i kart

41538035
mork@laringsverkstedet.no

99 barn
5 avdelinger
1 ansatte

Pris: 3315,-
Pris for mat: 450,-

Startet som pedagogisk leder i Læringsverkstedet Mork 2008. Har vært styrer her i Mork siden 2013. Er utdannet førskolelærer og har siden tatt videreutdanning i nasjonal lederutdanning for styrere og veiledningskompetanse.

41538035
mork@laringsverkstedet.no

Anne Lise Kvilaas

Fokusområde for Mork barnehage

Barnehageåret 2021-2022. Vi har ikke gjort så storer endringer i årets årsplan. Foskjellen er at den nå er digital og at dere finner den både på hjemmesida og i MyKid...

Barnehageåret 2021-2022.

Vi har ikke gjort så storer endringer i årets årsplan. Foskjellen er at den nå er digital og at dere finner den både på hjemmesida og i MyKid. Dette er da et levende dokument som kan endres underveis.

Leken

Vi fortsetter med utviklingsarbeidet vårt som er leken. Vi ønsker å bli enda bedre på nettopp dette tema. Å starte-verne-berike er noe vi har jobbet med og kommer til å jobbe med også dette året. Leken er grunnleggende for mye. Blant annet for sosial kompetanse, vennskap og fellesskap. For å oppnå dette må vi ha voksne som er tilstedeværende og aktive sammen med barna. Noen barn har vansker med å komme inn i leken. Da må de ansatte veilede disse barna inn i leken. Rammeplanen skriver: «Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek-alene og sammen med andre». (s.20) Vi jobber også aktivt med å dele inn i mindre grupper slik at leken kan bli enda bedre. Vi har fokus på leken både inne og ute i barnehagen.

Hovedmål: Leken skal ha en fremtredende plass i hverdagen her i Mork

Delmål: -Vi gir barna opplevelser og ideer som inspirerer til lek. -vi beriker leken slik at den kan utvikle seg. -Vi verner om leken slik at barna får tid til å utvikle den.Relasjonskompetanse

Barnets trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende for dette samspillet. Vi har tro på at gode relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. Vi formes gjennom hele livet ut fra ulike relasjoner med forskjellige mennesker. Kvaliteten på dette samspillet mellom ansatte og barn og mellom barn er særlig viktig for selve kvaliteten i barnehagen. Å kunne utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner får igjen betydning for trivsel utviklig og læring.

Hovedmål: Mork skal være et godt sted å være for liten og stor.

Delmål: -Personalet skal ha god kunnskap om relasjonsbygging. -Vi veilder hverandre i det daglige (vi gjør hverandre gode)Pedagogisk analyse

De tre kommende årene skal vi sammen med kommunen jobbe med Pedagogisk analyse. Pedagogisk analyse er en strategi for systematisk og varig forbedringsarbeid i barnehagen. Det er et verktøy for analyse der hensikten er å få en eksplisitt forståelse av de faktorer som utløser, påvirker og opprettholder utfordringer i barnehagen før en utvikler tiltak. Gjennom bruk av verktøyet utvikles og gjennomføres det deretter tiltak og strategier som bidrar til at utfordringene blir mindre og resultatene bedre. Dette er et systematisk og forskningsbasert virkemiddel for å komme frem til tiltak.

Som Thomas Nordahl selv sier:

SE SEG SELV I SPEILET, IKKE HA FOKUSET PÅ Å SE UT AV VINDUET

Vi snakker ofte om årsaken til utfordringen, men vi må se inn i speilet og se på vår egen praksis på det nivået vi er å søke forklaringer på utfordringer. «Hva ved min praksis kan forklare en utfordring?»

Avdelinger

Blå

15 barn

1 - 3 år

Grønn

25 barn

3 - 6 år

Gul

15 barn

Lilla

19 barn

2 - 6 år

Orange

25 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Mork barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet