Velkommen til Mork barnehage

Vi er en barnehage med kort avstand til skog og mark. Vi har et stabilt personale med godt humør og stort fokus på å være aktive voksne. Gjennom å være aktive så er vi tilstede der barna er, og kan veilede dem i det daglige. Dette er med på å øke lekekompetansen til barna, utvikle språket og være i forkant av situasjoner med mobbeadferd. Mork ligger ved gamle Mork videregående skole, vis a vis brannstasjonen. Lokalene er lyse, og vi har verkstedrom for hvert fagområde i rammeplanen. Verkstedene brukes til smågrupper og lek. De er fylt opp av pedagogiske verktøy som stimulerer barnas sanser, og som innbyr til mestring, lek og læring. Her er vi opptatt av at den voksne aktivt skal være med sammen med barna. Språkrommet har blant annet bøker, puslespill, eventyrfigurer, spill og logico som skaper gode samtaler og mye moro. På matterommet er barnas egen butikk et høydepunkt. Her veksles det penger, telles antall varer, og barna utfordres i turtaking. Konstruksjon er også populært med alt fra lego, til store myke klosser. På kreativrommet utfordres barnas fantasi og kreativitet. Her males, klippes og limes det. I tillegg har vi eget snekkerverksted. Her har vi også lagd en "vegg" hvor vi har masse utstyr til å gjøre forsøk. Motorikkrommet består av klatrevegg, tjukkas og ulike leker som stimulerer den grovmotoriske utviklingen. Her er det alt fra toddlerlek for de minste, til hinderløyper og tradisjonsleker som blant annet slå på ring. Hjerterommet er det minste, men koseligste av alle verkstedene. Her er det scene hvor barn og voksene spiller skuespill. Barna får utvikle evnen til å bli trygg på seg selv. Her har vi også utkledningstøy og instrumenter. Ingenting stopper fantasien. Læringsverkstedet har utviklet et eget hjerteprogram som vi bruker ift. sosialkompetanse. Uteområdet er stort og gir varierte muligheter med asfalt til sykling, en hemmelig hage man kan drømme seg bort i, huske, klatrestativ, tog og traktor. Det er ulike turmuligheter i nærområdet og alle avdelinger har minst en turdag i uken. Vi er heldige å ha egen turplass på Marienlyst med gapahuk, bålplass og masse boltreplass. Ellers så bruker vi nærområdet rundt barnehagen. Turer kan gå til området ved Eidsvoll kirke, Myhrer stadion, bakkene ved Hammerås og boligfelt i nærheten. Vi er også i gåavstand til Bygdetunet og Sundet.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Morkveien 27,2080 Eidsvoll
Vis i kart

41538035
mork@laringsverkstedet.no

97 barn
5 avdelinger
1 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 300,-

Fokusområde for Mork barnehage

Barnehageåret 2020-2021. Vi har ikke gjort så storer endringer i årets årsplan. Dette fordi vi vårhalvåret 2020 var stengt i en lengre perioden og vi har derfor lyst til å...

Barnehageåret 2020-2021.

Vi har ikke gjort så storer endringer i årets årsplan. Dette fordi vi vårhalvåret 2020 var stengt i en lengre perioden og vi har derfor lyst til å fortsette med temaene vi hadde i fokus forrige år.

Vi fortsetter med LEKEN. Her jobber vi både med barnegruppa og personalgruppa. Vi Jobber etter STARTE- VERNE-BERIKE. Fokus blir voksenrollen knyttet til dette. Relasjonbygging mellom barn-barn og barn-voksen. Vi har deler mye i mindre grupper i løpet av dagen, slik at gode relasjoner og lekesituasjoner kan blomstre. Det er også mye barn kan lære gjennom leken. Det er derfor viktig å ha voksne som også deltar i leken og ikke kun observerer.

KROPPEN er et annet tema vi jobber mye med. Det å bli glad i egen kropp, respektere andres kropp, følelser, gode og vonde berøringer, gode og vonde hemmeligheter, vite hvordan vi blir til, lære å sette grenser/si ifra, bli kjent med ulikheter og likheter hos barn og voksne. Dette tilpasses den enkelte avdeling og nivå.

SPRÅK har vi fokus på i det daglige gjennom hele dagen. Dette jobber vi også med både med barnegruppa og i personalgruppa. Vi er bevisste på benevning og hvordan vi snakker til hverandre. Hver avdeling har også en pedagog som har ansvaret for språkgrupper på avdelingen. Her tar vi ut mindre grupper til ekstra språktrening. Det rullers på hvem som er med i disse gruppene.

Avdelinger

Blå

15 barn

Grønn

25 barn

2 - 5 år

Gul

14 barn

Lilla

18 barn

2 - 5 år

Orange

25 barn

2 - 5 år

Dokumenter fra Mork barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet