Læringsverkstedet Maurtua Skien

Velkommen til Maurtua Skien barnehage

Maurtua Barnehage ligger nederst i Bakkanefeltet med nærhet til skogen og Skien by. Barnehagen har 8 fargeinndelte avdelinger. Uteområdet er delt inn i 3 soner med ulikt terreng, underlag og utfordringer for barna. Vi er en barnehage med fokus på relasjonskomeptanse og sosiale ferdigheter.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Bakkane 8 / Grensegata 36,3728 Skien
Vis i kart

37071600
maurtua.skien@laringsverkstedet.no

220 barn
10 avdelinger
45 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 420,-

Fokusområde for Maurtua Skien barnehage

Barnehagens satsningsområde er språk og Læringsverkstedets hjerteprogram. Barnehagen ligger sentralt i forhold til sykehus, eldresenter, butikk, kirke, fritidspark skog osv. Vi benytter oss av nærmiljøet i det pedagogiske arbeidet i...

Barnehagens satsningsområde er språk og Læringsverkstedets hjerteprogram. Barnehagen ligger sentralt i forhold til sykehus, eldresenter, butikk, kirke, fritidspark skog osv. Vi benytter oss av nærmiljøet i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Barnehagen vil gi gode naturopplevelser til alle barn. Vi vil tilrettelegge for dette både utenfor og innenfor barnehagens område. Et barn som er 1 år vil oppleve naturen annerledes enn hva et barn på 5 år gjør. Alle barn vil oppleve naturen forskjellig. Vi tilrettelegger barnehagens uteområde slik at alle barn vil finne gode uteopplevelser i barnehagen. En ettåring vil ha behov for å selv kunne utforske og oppdage naturen i sitt eget tempo. Den vil trenge tilstedeværelse av voksne på en annen måte en hva større barn vil. Et barn på 5 år vil ha behov for større grovmotoriske utfordringer. Vi tilrettelegger for at alle barns behov blir tatt på alvor. Personalet i Maurtua har et grunnleggende menneskesyn som legger vekt på det enkelte barn som likeverdig, individuelt og fullverdig menneske.

Avdelinger

Gul

19 barn

Rød

19 barn

Blå

19 barn

Grønn

19 barn

Oransje

25 barn

3 - 6 år

Turkis

25 barn

3 - 6 år

Rosa

25 barn

3 - 6 år

Lilla

25 barn

3 - 6 år

Gustavas Hage 1.etasje

19 barn

1 - 3 år

Gustavas Hage 2.etasje

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Maurtua Skien barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet