Maurtua Skien

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06.30 — 17.00

 • 176 verdifulle barn

 • Pris

  2990,-

  Pris for mat

  350,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Maurtua Barnehage ligger nederst i Bakkanefeltet med nærhet til skogen og Skien by. Barnehagen har 8 fargeinndelte avdelinger hvor syv avdelinger ligger i hovedbygget. Den siste avdelingen, Turkis, har et eget hus ved siden av hovedhuset. Uteområdet er delt inn i 3 soner med ulikt terreng, underlag og utfordringer for barna.

Fokusområde for Maurtua Skien

Maurtua fokuserer på nærmiljø og natur. Barnehagen ligger sentralt i forhold til sykehus, eldresenter, butikk, kirke, fritidspark skog osv. Vi benytter oss av nærmiljøet i det pedagogiske arbeidet i barnehagen...

Maurtua fokuserer på nærmiljø og natur. Barnehagen ligger sentralt i forhold til sykehus, eldresenter, butikk, kirke, fritidspark skog osv. Vi benytter oss av nærmiljøet i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Barnehagen vil gi gode naturopplevelser til alle barn. Vi vil tilrettelegge for dette både utenfor og innenfor barnehagens område. Et barn som er 1 år vil oppleve naturen annerledes enn hva et barn på 5 år gjør. Alle barn vil oppleve naturen forskjellig. Vi tilrettelegger barnehagens uteområde slik at alle barn vil finne gode uteopplevelser i barnehagen. En ettåring vil ha behov for å selv kunne utforske og oppdage naturen i sitt eget tempo. Den vil trenge tilstedeværelse av voksne på en annen måte en hva større barn vil. Et barn på 5 år vil ha behov for større grovmotoriske utfordringer. Vi tilrettelegger for at alle barns behov blir tatt på alvor.
Barnehagens visjon er "Alle med i tua vår" Alle individer er like mye verdt, og andres opplevelse av virkeligheten er like betydningsfull som ens egen. Barna blir møtt ut i fra sitt ståsted. Personalet i Maurtua har et grunnleggende menneskesyn som legger vekt på det enkelte barn som likeverdig, individuelt og fullverdig menneske.

Avdelinger

Lilla

25 verdifulle barn

3 - 6 år

Rosa

25 verdifulle barn

3 - 6 år

Oransje

25 verdifulle barn

3 - 6 år

Turkis

25 verdifulle barn

3 - 6 år

Grønn

19 verdifulle barn

1 - 3 år

Rød

19 verdifulle barn

1 - 3 år

Gul

19 verdifulle barn

1 - 3 år

Blå

19 verdifulle barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Maurtua Skien

Dokumenter fra Læringsverkstedet