Maurtua AS

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 54 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Maurtua AS ligger i Juviknipa på Frekhaug og åpnet i 2002 som en foreldrebarnehage. Vi ble en del av Læringsverkstedet fra 01.01.14. Vi har for tiden 3 aldersinndelte avdelinger, med til sammen 54 barn. Vi har det siste året hatt flere kurs i Læringsverkstedet sin pedagogikk, blant annet Hjerteprogramet, og mattelek. Dette er temaer som hver avdeling kommer til å jobbe mye med fremover. Vi er et voksent og stabilt personale, med lang erfaring, høy kompetanse og stor sans for humor. Vi er ansatte som er genuint opptatt av å gjøre det beste for barna vi har i barnehagen. Dette skaper trivsel og trygghet blant både barn, foreldre og personale. Barnehagen ligger i et industri/boligområde på Frekhaug, der vi også har både skog, sjø, og fjell i nærheten. Vi er så heldige at vi har et stort uteområde innenfor barnehagegjerdet, der naturlig underlag er fremtredende. Vi har egen grillhytte innenfor barnehagegjerdet, som blir mye brukt når vi deler barna inn i grupper i løpet av dagen. Vi jobber med å få utemiljøet til å bli mer innbydende. Vi gleder oss.

Fokusområde for Maurtua AS

Sosial kompetanse er det vi har som hovedfokus i vår barnehage. Det er viktig at barna skal føle seg verdifull for den de er, og at foreldre skal føle seg trygge på at vi ansatte gjør alt vi kan for at barnet skal kunne utvikle seg på en best mulig måte i barnehagen vår.

Sosial kompetanse er det vi har som hovedfokus i vår barnehage. Det er viktig at barna skal føle seg verdifull for den de er, og at foreldre skal føle seg trygge på at vi ansatte gjør alt vi kan for at barnet skal kunne utvikle seg på en best mulig måte i barnehagen vår.


Avdelinger

Gullvinge

20 barn

4 - 6 år

Blåvinge

20 barn

2 - 4 år

Grønnvinge

14 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Maurtua AS

Dokumenter fra Læringsverkstedet