Velkommen til Maura barnehage

Velkommen til oss!

Læringsverkstedet Maura holder til sentralt i Maura på Melleberg Hageby, Rosenfinkringen 8 i Nannestad kommune. Barnehagen var ny i 2015 og er en 4 avdelings barnehage med til sammen 70 barn. Vi er et stabilt og solid personale med høy faglig kompetanse. Vi jobber hver dag for at verdens viktigste verdier skal vokse.

Her skal du få bli den beste utgaven av deg selv!

Vi gjør oppmerksom på at barnetallet på de ulike avdelingene kan variere på bakgrunn av søkermassen.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Rosenfinkringen 8,2032 Maura
Vis i kart

41 53 96 63
Maura@laringsverkstedet.no

70 barn
4 avdelinger
17 ansatte

Pris: 3315,-
Pris for mat: 450,-

Fokusområde for Maura barnehage

Vi i Læringsverkstedet Maura har hjertekulturen i barns spor som satningsområde for barnehageåret 20021/2022. Hjertekulturen er en viktig del av læringsmiljøet vårt og vil vil ha et inkluderende barnheagemiljø med fokus på barns medvirkning. Vi skal skape et felleskap som forebygger utesengelse og mobbing, hvor samspill, omsorg, lek og læring preges av glde og gode relasjoner. I tillegg er Nannestad kommune realfagskommune. Dette innebærer en felles satsing på realfag i barnehagene i kommunen.

Vi i Læringsverkstedet Maura har hjertekulturen i barns spor som satningsområde for barnehageåret 20021/2022. Hjertekulturen er en viktig del av læringsmiljøet vårt og vil vil ha et inkluderende barnheagemiljø med fokus på barns medvirkning. Vi skal skape et felleskap som forebygger utesengelse og mobbing, hvor samspill, omsorg, lek og læring preges av glde og gode relasjoner. I tillegg er Nannestad kommune realfagskommune. Dette innebærer en felles satsing på realfag i barnehagene i kommunen.

Avdelinger

Blå

12 barn

1 - 2 år

Gul

9 barn

1 - 2 år

Orange

24 barn

3 - 6 år

Grønn

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Maura barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet