Velkommen til Maura barnehage

Velkommen til oss!

Læringsverkstedet Maura holder til sentralt i Maura på Melleberg Hageby, Rosenfinkringen 8 i Nannestad kommune. Barnehagen var ny i 2015 og er en 4 avdelings barnehage med til sammen 75 barn. Vi er et stabilt og solid personale med høy faglig kompetanse. Vi jobber hver dag for at verdens viktigste verdier skal vokse.

Her skal du få bli den beste utgaven av deg selv!

Vi gjør oppmerksom på at barnetallet på de ulike avdelingene kan variere på bakgrunn av søkermassen.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Rosenfinkringen 8,2032 Maura
Vis i kart

41 53 96 63
Maura@laringsverkstedet.no

75 barn
4 avdelinger
22 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Fokusområde for Maura barnehage

Vi i Læringsverkstedet Maura har barnelitteratur som satsningsområde. Å bli lest for er en viktig faktor i barns språkutvikling. Ved bruk av ulike bøker og eventyr skaper vi en felles referanseramme for lek, læring og sosialt samspill for barna. Sammen kan barn og voksne dramatisere eventyr og bøker vi har jobbet med og skape magiske stunder!

Mål: Vi har et levende språkmiljø med fokus på fellesskap og leseglede.

Vi har samarbeid med læringsmiljøsenteret i Stavanger med fokus på relasjonskompetanse og kvalitet i barnehagen. Vi vil ha en god hjertekultur og et inkluderende barnehagemiljø som er med og forebygger utestengelse og mobbing, hvor samspill, omsorg, lek og læring preges av glede og gode relasjoner.

Vi skal ha gode, varme og tilstedeværende voksne i vår barnehage. Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte er viktig for barns trygghet og utvikling.

Vi i Læringsverkstedet Maura har barnelitteratur som satsningsområde. Å bli lest for er en viktig faktor i barns språkutvikling. Ved bruk av ulike bøker og eventyr skaper vi en felles referanseramme for lek, læring og sosialt samspill for barna. Sammen kan barn og voksne dramatisere eventyr og bøker vi har jobbet med og skape magiske stunder!

Mål: Vi har et levende språkmiljø med fokus på fellesskap og leseglede.

Vi har samarbeid med læringsmiljøsenteret i Stavanger med fokus på relasjonskompetanse og kvalitet i barnehagen. Vi vil ha en god hjertekultur og et inkluderende barnehagemiljø som er med og forebygger utestengelse og mobbing, hvor samspill, omsorg, lek og læring preges av glede og gode relasjoner.

Vi skal ha gode, varme og tilstedeværende voksne i vår barnehage. Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte er viktig for barns trygghet og utvikling.

Avdelinger

Blå

14 barn

1 - 2 år

Gul

14 barn

1 - 2 år

Orange

23 barn

3 - 6 år

Grønn

24 barn

2 - 6 år

Dokumenter fra Maura barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet