Læringsverkstedet Maura

Velkommen til Maura barnehage

Læringsverkstedet Maura holder til på Melleberg Hageby, Rosenfinkringen 8 i Nannestad kommune. Barnehagen var ny i 2015 og er en 4 avdelings barnehage med til sammen 76 barn. For tiden har vi 2 småbarns og 2 storbarns avdelinger. Vi er et stabilt og solid personale med høy faglig kompetanse. Vi jobber hver dag for at verdens viktigste verdier skal vokse.

Her skal du få bli den beste utgaven av deg selv!

Vi gjør oppmerksom på at barnetallet på de ulike avdelingene kan variere på bakgrunn av søkermassen.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Rosenfinkringen 8,2032 Maura
Vis i kart

41539663
Maura@laringsverkstedet.no

76 barn
4 avdelinger
22 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Styrer
Helene J. Voss

Jeg har vært ansatt som styrer i Læringsverkstedet Maura siden mai 2021 og trives godt med alle de flotte barna, foreldre og ansatte. Er utdannet førskolelærer og har ulike videreutdanninger som veiledningskompetanse, spes.ped og nasjonal lederutdanning for styrere. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.

41539663
maura@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Maura barnehage

Vi i Læringsverkstedet Maura har gylne hverdagsøyeblikk som satsningsområde. Gylne hverdagsøyeblikk er stunder som har særlig betydning for relasjoner og samspill. De gylne hverdagsøyeblikkene er en del av vår hjertekultur...

Vi i Læringsverkstedet Maura har gylne hverdagsøyeblikk som satsningsområde. Gylne hverdagsøyeblikk er stunder som har særlig betydning for relasjoner og samspill. De gylne hverdagsøyeblikkene er en del av vår hjertekultur og øyeblikkene har har betydning for barnas trivsel og utvikling. Det handler om å bli sett, være i samspill, være en del av noe og knytte gode relasjoner til barn og voksne. Alle barn skal oppleve gylne hverdagsøyeblikk i vår barnehage!

I vår barnehage har vi kontinuerlig fokus på å skape gode og inkluderende leke og læringsmiljøer. Vi skal ha voksne som er tilstedeværende i leken, i ulike aktiviteter og samspill. Vi skal ha voksne som viser omsorg og nærhet, og som setter ord på gylne hverdagsøyeblikk til barna.

De gylne hverdagsøyeblikkene er en del av vår hjertekultur💗. Hjertekulturen er den gode atmosfæren vi skaper sammen i barnehagen vår. Alle små øyeblikk i møte med andre mennesker setter spor og påvirker relasjonen mellom oss. Hver dag og hvert møte er viktig for oss. Hos oss skal alle barn kunne bli den beste utgaven av seg selv!

Avdelinger

Blå

14 barn

1 - 2 år

Gul

14 barn

1 - 2 år

Orange

24 barn

3 - 6 år

Grønn

24 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Maura barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet