Maura

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 58 verdifulle barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  200,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til Læringsverkstedet barnehage Maura! Barnehagen holder til sentralt i Maura på Melleberg Hageby, Rosenfinkringen 8 i Nannestad kommune. Barnehagen var ny i 2015 og er en 4 avdelings barnehage. Vi er et stabilt og solid personale med høy faglig kompetanse. Vi jobber hver dag for at verdens viktigste verdier skal vokse. Vi gjør oppmerksom på at barnetallet på de ulike avdelingene kan variere på bakgrunn av søkermassen. Fra høsten 2019 blir vi 4 avdelinger med til sammen 61 barn. Velkommen til oss! Her skal du få bli den beste utgaven av deg selv!

Fokusområde for Maura

Læringsverkstedet barnehage Maura har barnehageåret 2019/2020 valgt å fokusere på tilvenning og litteraturformidling. Vi ønsker at alle de nye barna skal tas imot på en god måte, samt at de som bytter avdeling skal få en fin overgang til ny avdeling.

Vi ønsker å ha et Ievende språkmiljø der formidling av ulike bøker og fortellinger er sentralt. I tillegg er Nannestad kommune realfagskommune. Dette innebærer en felles satsing på realfag i barnehagene i kommunen.

Læringsverkstedet barnehage Maura har barnehageåret 2019/2020 valgt å fokusere på tilvenning og litteraturformidling. Vi ønsker at alle de nye barna skal tas imot på en god måte, samt at de som bytter avdeling skal få en fin overgang til ny avdeling.
Vi ønsker å ha et Ievende språkmiljø der formidling av ulike bøker og fortellinger er sentralt. I tillegg er Nannestad kommune realfagskommune. Dette innebærer en felles satsing på realfag i barnehagene i kommunen.

Avdelinger

Blå

10 verdifulle barn

1 - 3 år

Gul

12 verdifulle barn

1 - 3 år

Grønn

18 verdifulle barn

3 - 6 år

Orange

18 verdifulle barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Maura

Dokumenter fra Læringsverkstedet