Maura

45 verdifulle
barn

mandag — fredag
07:00 — 17:00

Om barnehagen

Velkommen til Læringsverkstedet barnehage Maura Barnehagen holder til sentralt i Maura på Melleberg Hageby - Rosenfinkringen 8 i Nannestad kommune. Barnehagen var ny i 2015 og er en 4 avdelings...

Velkommen til Læringsverkstedet barnehage Maura

Barnehagen holder til sentralt i Maura på Melleberg Hageby - Rosenfinkringen 8 i Nannestad kommune. Barnehagen var ny i 2015 og er en 4 avdelings barnehage , hvor 3 er åpne  fra høsten 2017 med 45 barn og et stabilt og solid personalet med høy faglig kompetanse.


Pris: 2910,-
Pris for mat: 200,-


Fokusområder

Læringsverkstedet har dette barnehageåret fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte oppgaver gjennom hele barnehagedagen. Læringsverkstedet barnehage Maura vil for barnehageåret 2017/201...

Læringsverkstedet har dette barnehageåret fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte oppgaver gjennom hele barnehagedagen.

Læringsverkstedet barnehage Maura vil for barnehageåret 2017/2018 ha språk, måltidet som en arena for språkutvikling og realfag som satsningsområde. Dette er områder vi vil jobbe med i årene fremover, slik at vi over tid ser resultater av arbeidet vårt. i arbeidet med språk og realfag er vi avhengig av å kjenne barna godt , slik at vi kan finne  deres utviklingssone og gi de riktige utfordringer. Vi har fokus på barns interesser og vil bruke dette i språkarbeidet. Det er viktig for oss at barna selv har innflytelse på hvordan vi jobber. Det kan være tidspunkt, tema, aktiviteter , gruppesammensetning og varighet. Språk er noe vi jobber med hele dagen i alle aktiviteter og barna skal oppleve gode samtaler rundt matbordet.

Nannestad kommune er utnevnt til realfagskommune. Dette innebærer en felles satsning på realfag i de kommunale barnehagene, og vi ønsker å delta på dette sammen med dem. Barn er født med et behov for å utforske , eksperimentere og finne svar på spørsmål. Barns nysgjerrighet og interesser og det å legge til rette for at barn og voksne skal kunne iaktta og undre seg sammen over fenomener vil være viktig . For barna i barnehagen er realfag en naturlig og nødvendig del av deres lek og hverdag. Hver eneste dag og i mange situasjoner kan vi få øye på realfaget i barnas aktiviteter. De utfordres gjennom leken til å finne ut av sammenhenger, og på den måten videreutvikler de sin egen kompetanse.

Avdelinger/baser

Orange

25 verdifulle barn

3 - 6 år

Blå

10 verdifulle barn

Gul

10 verdifulle barn

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Maura
Rosenfinkringen 8,2032 Maura

email maura@laringsverkstedet.no

email 37 07 15 21/41 53 96 63

email Følg oss på Facebook