Maura

43 verdifulle barn

Mandag — Fredag
07.00 — 17.00

Om barnehagen

Velkommen til Læringsverkstedet barnehage Maura! Barnehagen holder til sentralt i Maura på Melleberg Hageby, Rosenfinkringen 8 i Nannestad kommune. Barnehagen var ny i 2015 og er en 4 avdelings barnehage...

Velkommen til Læringsverkstedet barnehage Maura!

Barnehagen holder til sentralt i Maura på Melleberg Hageby, Rosenfinkringen 8 i Nannestad kommune. Barnehagen var ny i 2015 og er en 4 avdelings barnehage, hvor 3 avdelinger er åpne med 45 barn. Vi er et stabilt og solid personale med høy faglig kompetanse. Vi jobber hver dag for at verdens viktigste verdier skal vokse. Vi gjør oppmerksom på at barnetallet på de ulike avdelingene kan variere på bakgrunn av søkermassen.

Pris: 2910,-
Pris for mat: 200,-


Fokusområder

Læringsverkstedet barnehage Maura har barnehageåret 2018/2019 satsningsområde "Hjerte for hverandre". Her er det fokus på relasjoner og sosial kompetanse. Omsorg og respekt er viktig. Målet er at alle i barnehagen...

Læringsverkstedet barnehage Maura har barnehageåret 2018/2019 satsningsområde "Hjerte for hverandre". Her er det fokus på relasjoner og sosial kompetanse. Omsorg og respekt er viktig. Målet er at alle i barnehagen skal oppleve vennskap.

Nannestad kommune er såkalt Realfagskommune. Dette innebærer en felles satsing på realfag i barnehagene i kommunen. Barn er født med et behov for å utforske , eksperimentere og finne svar på spørsmål. Barns nysgjerrighet og interesser og det å legge til rette for at barn og voksne skal kunne iaktta og undre seg sammen over fenomener vil være viktig . For barna i barnehagen er realfag en naturlig og nødvendig del av deres lek og hverdag. Hver eneste dag og i mange situasjoner kan vi få øye på realfaget i barnas aktiviteter. De utfordres gjennom leken til å finne ut av sammenhenger, og på den måten videreutvikler de sin egen kompetanse.

Avdelinger/baser

Orange

23 verdifulle barn

3 - 6 år

Blå

9 verdifulle barn

Gul

11 verdifulle barn

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt