Velkommen til Margaretalia barnehage

Læringsverkstedet Margaretalia barnehage er en privat barnehage beliggende på Fjellhamar i Lørenskog kommune. Barnehagen har vært i drift som heldagsbarnehage siden 1995, og ble i 2006 pusset opp og utvidet. 10. juni 2013 ble vi en del av Læringsverkstedet. Vi har god plass både ute og inne, og barnehagen ligger meget gunstig til i forhold til offentlig kommunikasjon samt skog og naturopplevelser. Uteområdet ble fornyet høsten 2013, med utfordrende og varierte lekeapperater for hele barnegruppen. Vi har også en lavvo i barnehagen. Vi har plass til 47 barn i alderen 1 - 6 år, fordelt påfire avdelinger. Solsikkene er småbarnsavdelingen med 9 ett og to åringer. Gresshoppa en småbarnsavdeling med 10 toåringer. Marihøna er en storbarnasavdeling og har 18 tre og fireåringer. Superklubben er de største barna med 10 skolestartere.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Haneborgveien 28,1463 Fjellhamar
Vis i kart

97996716
margaretalia@laringsverkstedet.no

47 barn
4 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 350,-

Styrer
Tine Elise Luneborg

Tine Elise Luneborg

Hei. Jeg heter Tine og er styrer her i Læringsverkstedet Margaretalia. Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt. margaretalia@laringsverkstedet.no / 97996716

97996716
Margaretalia@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Margaretalia barnehage

Vårt satsningsområde er Lek, fordi vi vil at kunnskap og kompetanse skal lekes inn i barna, enten vi holder på med matte, språk, sosial kompetanse, kreativitet eller fysisk aktivitet i...

Vårt satsningsområde er Lek, fordi vi vil at kunnskap og kompetanse skal lekes inn i barna, enten vi holder på med matte, språk, sosial kompetanse, kreativitet eller fysisk aktivitet i naturen. Leken gjør læringene morsom, naturlig og lett å mestre. Lek og bevegelse henger tett sammen og handler om gleden for livet og de gode mestringsopplevelsene. Sosial kompetanse er gjennomgående i hele barnehagens åpningstid for det handler om å kunne samhandle positivt med barn og voksne i hverdagen, og er en stor forutsetning for å kunne tilpasse seg og fungere i samfunnet. Dette er kunnskaper, ferdigheter og holdninger som utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser, i alle situasjoner i løpet av dagen. Behovet for samvær er menneskelig og medfødt, men evnen til å omgås andre må vi læres opp til. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne – noe som gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Hvordan skal vi oppnå dette: Aktive og deltagende voksne Se hvert enkelt barn, og fokusere på barnets sterke sider (blant annet gjennom ukas barn) Øve på deling og turtaking Snakke om egne og andres følelser Godt foreldresamarbeid Vi jobber med sosial kompetanse i alle hverdagslige situasjoner (som lek, måltid, håndvask og påkledning), i tillegg til samlingsstund og grupper. Her vil vi benytte oss av ulike verktøy, som f.eks. spill, bøker, sanger og lek. Læringsverkstedets hjerteprogram bygger på sosial kompetanse, og vil være gjennomgående for hele vår hverdag i barnehagen. I hjerteprogrammet møter vi barna Mats og Mille, som gjennom fortellinger og samtale lærer barna om hvordan vi bør forholde oss til hverandre.

Avdelinger

Solsikkene

9 barn

1 - 2 år

Gresshoppa

10 barn

2 - 3 år

Marihøna

18 barn

3 - 5 år

Superklubb

10 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Margaretalia barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet