Læringsverkstedet Margaretalia

Velkommen til Margaretalia barnehage

Læringsverkstedet Margaretalia barnehage er en privat barnehage i et etablert villaområde i nærheten av Lørenskog stasjonsby og Snø. Vi ligger sentralt til med kort vei til både Lørenskog og Hanaborg stasjon.

Barnehagen har vært i drift som heldagsbarnehage siden 1995, og ble i 2006 pusset opp og utvidet. 10. juni 2013 ble vi en del av Læringsverkstedet. Vi har god plass både ute og inne, og barnehagen ligger meget gunstig til i forhold til offentlig kommunikasjon samt skog og naturopplevelser. Uteområdet ble fornyet høsten 2013, med utfordrende og varierte lekeapperater for hele barnegruppen.

I vår barnehage er det plass til 48 barn fordelt på 3 avdelinger; Solsikkene (1-2 år), Gresshoppa (2-5 år) og Marihøna (2-5 år). I hverdagen deler vi oss opp i aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene og har opplegg på barnas niva og med barns medvirkning. Vi har stort fokus på temaarbeid og prosjektarbeid i hverdagen. Vi har en egen Superklubb (skolestartere) som gjennom det siste året får være med på ulike arrangementer i kommunen og har aktiviteter sammen i barnehagen. På våren drar de på 2 dagers leirskole på Vangen.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Haneborgveien 28,1463 Fjellhamar
Vis i kart

97996716
margaretalia@laringsverkstedet.no

48 barn
4 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 600,-

Styrer
Tine Elise Luneborg

Tine Elise Luneborg

Hei. Jeg heter Tine og er styrer her i Læringsverkstedet Margaretalia. Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt.

97996716
Margaretalia@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Margaretalia barnehage

Satsningsområde i Margaretalia barnehage er "Et inkluderende barnehagemiljø med fokus på hjertekultur" I Margaretalia barnehage skal hvert enkelt barn få kjenne på at de er kompetente og at barna har...

Satsningsområde i Margaretalia barnehage er "Et inkluderende barnehagemiljø med fokus på hjertekultur"

I Margaretalia barnehage skal hvert enkelt barn få kjenne på at de er kompetente og at barna har iboende ressurser som skal komme til uttrykk og utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å uttrykke seg, bli synlig og ha rom for medvirkning. hvert barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av annerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne. Målet med hjertekulturen er å skape en varm og inkluderende barnehage, der alle barna får gode muligheter til å utvikle seg sosialt, gjennom lek og samspill. Innenfor en slik kultur ser vi at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre, Barna skal få oppleve å føle seg verdifulle gjennom å bli sett, forstått, respektert og få hjelp og støtte til det de har behov for.

Hjertekultur kan defineres som " En atmosfære der alle blir inkludert og der vi har omsorg for hverandre"

Avdelinger

Solsikkene

10 barn

1 - 2 år

Gresshoppa

18 barn

2 - 6 år

Marihøna

20 barn

2 - 6 år

Superklubb

5 - 6 år

Dokumenter fra Margaretalia barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet