Longum Naturbarnehage - Kontakt

Avdelinger

Tusser

Alver

Småtroll

Troll

Vetter

Medarbeidere

Elin G. Skjulestad

Styrer. 100% stilling.

Vivian Skåli

Pedagogisk leder for Vetter/Troll. 100% stilling

Elin Mortensen

Assistent på Vetter/Troll, 100% stilling

Suphin T. Dale

Assistent på Grønne Troll og Renholder. 100% stilling

Ann Lisbeth B. Røed

Assistent på Grønne Troll og Matansvarlig. 100% stilling.

Silje Hurv Treldal

Styrerassistent og pedagog på Småtroll. 100% stilling.

Mariann Finstad

Pedagogisk leder på Småtroll. 100% stilling.

Helga M. Lunde

Assistent på Tusser og Småtroll. 80%stilling.

Catrine Nygård

Pedagogisk leder på Tusser. 100% leder.

Elin Kristin Pedersen

Assistent på Tusser. 70% stilling.

Jeanett Brimsøe

Pedagogisk leder.100% stilling. Er i permisjon.

Lise Helen Fagerbakke

Pedagogisk leder. 100% stilling. Er i permisjon.

Lena Tinghaug Kjenndalen

Fagarbeider

Helene Skjulestad

Assistent, vikar

Cathrine Haugen

Fagarbeider