Lillås

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06.45 — 16.30

 • 53 verdifulle barn

 • Pris

  2990,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

I august 2010 ble det åpnet en ny avdeling på avdeling Lillås. Avdeling Gullstjerna for barn 3-6 år. Sommeren 2011 ble avdeling sentrum lagt ned. Barnehagen leide da tidligere Apenes barnepark og opprettet en ny avdeling Blåstjerne for barn 4 – 6 år. Høsten 2013 ble avdeling Apenes lagt ned. Alle avdelingene ble samlet på Lillås. Idag har vi tre avdelinger: Blåveisen, Hvitveisen og Gullstjerna, med til sammen ca 60 plasser. Barnehagen har aldershomogene avdelinger.

Avdelinger/baser

Hvitveisen

14 verdifulle barn

Blåveisen

21 verdifulle barn

3 - 4 år

Gullstjerna

18 verdifulle barn

4 - 5 år

Dokumenter fra Lillås

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk