Lersbrygga

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 110 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Lersbrygga er en 6-avdelings barnehage i Sande kommune. Vi startet opp 1. august 2012 og holdt til i midlertidige lokaler frem til åpning av ny barnehage 9. oktober 2017. Vi har verkstedrom som motorikk-, transport-, matte-, språk-, forsker-, hjerte-, kreativitetsrom som alle basene har tilgang til i løpet av uken. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser med nærhet til skog, vann, sykkelferdighetsløype, sykkelstier, turstier og idrettsbane.Barnehagen har leirplass med lavvo 5-10 min gange fra barnehagen. Lavvoen blir brukt 2-3 dager i uka. Leirplassen er utgangspunkt for lengre turer i smågrupper. Læringsverkstedet Lersbrygga har fokus på nærmiljø og fysisk aktivitet. I arbeidet med sosial kompetanse bruker vi Hjerteprogrammet til Læringsverkstedet og "Være sammen".

Fokusområde for Lersbrygga

Våre satsningsområder: Læringsverkstedet sitt satsningsområde: Relasjonskompetanse. Vi jobber også utfra Holmestrand kommune sin strategiplan med fokus på digital kompetanse, språklig kompetanse og livsmestringskompetanse. Digital kompetanse: Digital praksis – bidrar til...

Våre satsningsområder:

Læringsverkstedet sitt satsningsområde: Relasjonskompetanse.

Vi jobber også utfra Holmestrand kommune sin strategiplan med fokus på digital kompetanse, språklig kompetanse og livsmestringskompetanse.

Digital kompetanse: Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Det handler om å utøve digital dømmekraft og legge til rette for barnas utforskning. Digitale verktøy skal aktivt brukes i pedagogisk arbeid sammen med barn. Ved at man tilbyr barna digitale verktøy så kan barnehagen være en arena til å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet, da det ikke er alle barn som har tilgang til pc, nettbrett, kamera etc. i sitt hjemmemiljø. Videre kan digitale verktøy bidra til å utvide barnas lek, kreativitet, læring og tenkning. Digital kompetanse kan bidra til økt lyst til å leke og å lære. Kråkene skal ha nettvett som tema i løpet av året. Barn behersker teknologi på en helt annen måte enn for bare noen få år siden. Og det betyr at vi må starte tidlig med å utvikle deres bevissthet til nettvett.Språklig kompetanse: Språklig kompetanse er en viktig forutsetning for å lykkes i livet, både sosialt og faglig. Alle barn trenger å utvikle sitt eget språk gjennom lek og læring og gjennom samarbeid med både jevnaldrende og voksne. Barn utvikler språk- og kommunikasjonsferdigheter gradvis. Vi jobber med å gi barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket. Vi bruker språket som kommunikasjonsmiddel og har ulike metoder for å uttrykke tanker, meninger og følelser, og tilpasser dette ut fra alder og evner. Et godt språk har betydning for barns sosiale samspill og læring. Barnehagen har utarbeidet progresjonsplaner innen språkarbeid og har varierte samlinger og aktiviteter med fokus på for eksempel høytlesing, sang, regler/rim, begrepstrening og rytme/stavelser. Læringsverkstedet har utarbeidet progresjonsplaner for Språk som sikrer at vi arbeider variert samt at vi tilpasser aktiviteten/planen etter barnas utvikling. Vi har fast fokus på språksamling og aktiviteter knyttet til dette en dag i uken. Språk vil være i fokus gjennom alle aktiviteter og i det daglige.Livsmestringskompetanse: Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd, og barnehagen skal være et trygt og utfordrende steder der barn kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap.

Barna skal føle støtte til å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Dette gjøres gjennom Hjerteprogrammet til Læringsverkstedet og Være sammen. Læringsverkstedet Lersbrygga har en nullvisjon om mobbing og krenkende atferd, og vi jobber målrettet og systematisk for å skape et godt psykososialt miljø i barnehagen. Læringsverkstedet har utarbeidet egen handlingsplan mot mobbing.

Livsmestring består av fire hovedelementer: kognitiv mestring, emosjonell mestring, sosial mestring og fysisk mestring. Læringsverkstedet Lersbrygga bruker fysisk aktivitet og nærmiljøet som arbeidsmetode i arbeidet med fysisk mestring. Alle basene har en aktivitetsdag og 1-2 turdager i uken.

Avdelinger

Blå

15 barn

Grønn

24 barn

3 - 6 år

Gul

15 barn

1 - 3 år

Lilla

20 barn

3 - 6 år

Oransje

24 barn

3 - 6 år

Turkis

12 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Lersbrygga

Dokumenter fra Læringsverkstedet