Velkommen til Langaard barnehage

Læringsverkstedet Langaard barnehage er en 4-avdelingsbarnehage lokalisert i det Langaard-barnehage er lokalisert i det gamle Conrad Langaard kvartalet midt mellom Bislett stadion og Oslo Met. Vi har 54 barn i alderen 1-6 år og en fast kjerne på 12 voksne. Barnehagen ble etablert i 2007, og har siden 2018 vært en del av Læringsverkstedet barnehager.

Organisering:

Småbarn
Avdeling Fabrikken: 9 barn i alderen 1 år, en pedagogisk leder og to pedagogiske medarbeidere
Avdeling Transporten: 9 barn i alderen 2 år, en pedagogisk leder og to pedagogiske medarbeidere

Storbarn
Avdeling Verkstedet: 18 barn i alderen 3-6 år, en pedagogisk leder, en barnehagelærer og en pedagogisk medarbeider
Produksjonen: 18 barn i alderen 3-6 år, en pedagogisk leder, en barnehagelærer og en en pedagogisk medarbeider

Avdelingene er navngitt med grunnlag i vår beliggenhet på historiske Pilestredet hvor Conrad Langaards tobakksfabrikk ble etablert i 1871.

Læringsverkstedet Langaard er en liten barnehage med stort hjerte.

Det er et tett samarbeid mellom alle avdelingene, så både personalet og barna på alle våre fire avdelinger blir godt kjent med hverandre. I vår barnehage skal alle føle seg velkomne, det er rom for at alle skal kunne være seg selv. Hjertekultur er en viktig del av vår pedagogikk og vårt fokusområde er derfor Mangfold.

Barnehagens mattilbud.

Gjennom arbeid med Læringsverkstedets konsept «Et godt måltid» jobber vi for at måltidet skal være en god læringsarena for barna. Avdelingene rullerer på ansvaret for matlagingen, og barna er deltakende i alle delene av måltidet, både forberedelsene, gjennomføringen og etterarbeide. Hos oss serveres det frokost, lunsj og 14-måltid hver dag. Barna får varmmat til lunsj fire dager i uka, og brødmåltid en dag. Barna får tilbud om melk til frokost og 14-måltidet, samt frukt hver dag.Det legges til rette for allergier og mattradisjoner.

Rullerende friluftsgruppe,

Vi begynner nå med et nytt og spennende tilbud i Læringsverkstedet Langaard; rullerende friluftsgruppe for storbarna på Grønvold husmannsplass, som barnehagen leier av bymiljøetaten. Her, mellom Maridalsvannet og Akerselva, har vi tilgang til flott natur og fine turområder, med muligheter for varierte aktiviteter og lek. Hytta på husmannsplassen ble pusset opp i 2019, og gir mulighet for husly ved dårlig vær og lave temperaturer. Hytta har innlagt strøm, et kjøkken hvor det kan lages mat, et bad med toalett, og lekerom hvor det også er mulighet for å hvile.

Rullerende utgruppe er organisert slik at barna er inndelt i alderssammensatte grupper på tvers av de to storebarnsavdelingen. 3 åringene utgjør Minigruppa, 4-åringene Juniorgruppa og femåringene Førskolegruppa. Disse gruppene tilbringer 1 uke av gangen på Grønvold i en rullerende turnus. Vi reiser til og fra området ved bruk av kollektivtransport.

Åpningstider:

Vi har åpningstid fra 07:30-17:00. Barnehagen er stengt i uke 28 og 29, samt jul- og nyttårsaften. Vi stenger kl.12:00 onsdag før skjærtorsdag, og har redusert åpningstid i romjulen 08:00-16:00

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Lille Bislett 28,0170 Oslo
Vis i kart

37071685
Langaard@laringsverkstedet.no

54 barn
4 avdelinger
1 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 600,-

Ledige plasser

Vi har ledige plasser på storbarn (3-6 år). Følg linken øverst til høyre for å søke.

Fokusområde for Langaard barnehage

Hos oss i Læringsverkstedet Langaard er det en viktig del av vår hjertekultur å fremme Mangfold. Hos oss skal barna oppleve at anerkjennelse for den de er, og at det...

Hos oss i Læringsverkstedet Langaard er det en viktig del av vår hjertekultur å fremme Mangfold. Hos oss skal barna oppleve at anerkjennelse for den de er, og at det er et trygt miljø hvor det er rom for hvert barns unike identitet, familie, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Vi ønsker å fremme mangfold og gjensidig respekt gjennom å fremme barns nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barna skal møte trygge voksne som gjennom en åpen dialog motvirker skam og fremmedfrykt. Hos oss skal barna oppleve at de får like muligheter og at de alle er en like viktig del av det fellesskapet vi har her i Læringsverkstedet Langaard.

Vårt mål er å jobbe for at barna skal bli trygge i seg selv, se verdien i forskjellighet og møte andre mennesker med en positiv nysgjerrighet og forståelse. Vi vil med dette gi barna erfaring med at de alle har en viktig rolle inn i det fellesskapet de opplever i barnehagen, slik at de kan ta med seg denne holdningen inn i storsamfunnet. Dette mener vi er en viktig del av arbeidet med bærekraftig utvikling.

Vi markerer vårt satsningsområde gjennom regnbuesymbolikken til Pride. Regnbuen er et symbol på frihet, mangfold og fellesskap, hvor hvert av de ulike stripene har sin egen fargesymbolikk. Rødt står for livet, Orange for sunnhet, gul for sollys, grønn for natur, Blå symboliserer harmoni og lilla sjel. Denne symbolikken har vi gjort synlig gjennom regnbuetrappa, lokalisert i hjertet av barnehagen. Her henger også Hjertrud for å minne om at vi i Langaard har hjerte for alle.

Avdelinger

Transporten

9 barn

2 - 3 år

Produksjonen

18 barn

3 - 6 år

Fabrikken

9 barn

1 - 2 år

Verkstedet

18 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Langaard barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet