Læringsverkstedet Langaard

Velkommen til Langaard barnehage

Læringsverkstedet Langaard barnehage åpnet dørene i 2007 og ble en del av Læringsverkstedet i 2018. Vi tilbyr et inkluderende og pedagogisk miljø for barn i alderen 1-5 år, fordelt på tre avdelinger. Hjertefabrikken og Fantasifabrikken er våre småbarnsavdelinger for aldersgruppen 1-2 år, mens Eventyrskogen er dedikert til våre storbarn i alderen 3-5 år. I tillegg har vi rullerende friluftsgruppe som en del av tilbudet for storebarna. Vårt personale består av 13 engasjerte ansatte med mye og variert kompetanse. Blant dem er det en styrer, fire pedagoger, to barnehagelærere og seks assistenter.

Vi legger stor vekt på å tilby barna et mangfoldig kosthold gjennom vårt matprogram "Et Godt Måltid". Dette innebærer daglige måltider som inkluderer frokost, lunsj og fruktmåltider. Vi serverer varm lunsj fire dager i uken, så langt det lar seg gjøre. Kortsiktige endringer kan forekomme, ved for eksempel høyt sykefravær. Vår dedikerte kjøkkenpedagog, lager mat sammen med barna, tre dager i uken. Menyen utarbeides etter norsk sesongkalender for å fremme norske råvarer. Vi ønsker å utforske norsk matkultur samtidig som vi verdsetter og nyter mat fra andre land, spesielt mat som har tilknytning til barnas egne kulturer.

I tillegg til barnehagen på Bislett, benytter vi også Grønvold husmannsplass på Kjelsås, en idyllisk beliggenhet nær Maridalsvannet. Dette området fungerer som et utfluktsmål for hele barnehagen, og det er her vår friluftsgruppe har sin base. Vi har privilegiet av å være en bybarnehage som kan gi barna muligheten til å utforske naturen og delta i ulike aktiviteter som klatring i trær og annet friluftsliv. Vår dedikerte friluftspedagog har ansvaret for å utforme pedagogiske opplegg for denne gruppen.

Vi er stolte av å tilby et stimulerende og inkluderende miljø der barna kan utvikle seg, lære og oppdage gjennom lek og aktiviteter som fremmer deres fysiske, kognitive og sosiale utvikling. Hos Læringsverkstedet Langaard barnehage er vi forpliktet til å skape en trygg og støttende atmosfære for hvert enkelt barn.

Åpningstider:

Vi har åpningstid fra 07:30-17:00. Barnehagen er stengt i uke 28 og 29, samt jul- og nyttårsaften. Vi stenger kl.12:00 onsdag før skjærtorsdag. Vi stenger kl 14.00 på lille juleaften og har redusert åpningstid i romjulen 08:00-16:00

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Lille Bislett 28,0170 Oslo
Vis i kart

37071685
Langaard@laringsverkstedet.no

47 barn
3 avdelinger
13 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 600,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Jorunn Sveløkken

Fokusområde for Langaard barnehage

Hos oss i Læringsverkstedet Langaard er det en viktig del av vår hjertekultur å fremme Mangfold. Hos oss skal barna oppleve at anerkjennelse for den de er, og at det...

Hos oss i Læringsverkstedet Langaard er det en viktig del av vår hjertekultur å fremme Mangfold. Hos oss skal barna oppleve at anerkjennelse for den de er, og at det er et trygt miljø hvor det er rom for hvert barns unike identitet, familie, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Vi ønsker å fremme mangfold og gjensidig respekt gjennom å fremme barns nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barna skal møte trygge voksne som gjennom en åpen dialog motvirker skam og fremmedfrykt. Hos oss skal barna oppleve at de får like muligheter og at de alle er en like viktig del av det fellesskapet vi har her i Læringsverkstedet Langaard.

Vårt mål er å jobbe for at barna skal bli trygge i seg selv, se verdien i forskjellighet og møte andre mennesker med en positiv nysgjerrighet og forståelse. Vi vil med dette gi barna erfaring med at de alle har en viktig rolle inn i det fellesskapet de opplever i barnehagen, slik at de kan ta med seg denne holdningen inn i storsamfunnet. Dette mener vi er en viktig del av arbeidet med bærekraftig utvikling.

Vi markerer vårt satsningsområde gjennom regnbuesymbolikken til Pride. Regnbuen er et symbol på frihet, mangfold og fellesskap, hvor hvert av de ulike stripene har sin egen fargesymbolikk. Rødt står for livet, Orange for sunnhet, gul for sollys, grønn for natur, Blå symboliserer harmoni og lilla sjel. Denne symbolikken har vi gjort synlig gjennom regnbuetrappa, lokalisert i hjertet av barnehagen. Her henger også Hjertrud for å minne om at vi i Langaard har hjerte for alle.

Avdelinger

Fantasifabrikken

12 barn

1 - 3 år

Hjertefabrikken

10 barn

1 - 2 år

Eventyrskogen

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Langaard barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet