Forus

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 16:30

 • 94 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  590,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til Læringsverkstedet Forus. Vi er en 6-avdelingsbarnehage, plassert sentralt på Forus. Vi er en del av Læringsverkstedet og følger deres pedagogiske opplegg. Vi følger også Stavanger Kommunes Kompetanseplan. Vi har en stabil og god personalgruppe med ansatte som brenner for at DU skal ha en magisk og god hverdag hos oss. Hos oss får barna alle måltider (frokost, lunsj og fruktmåltid). På stor avdeling er det varmmat 2 ganger i uken og på liten avdeling 4 ganger i uken. Anna, vår kjøkkenansvarlig, lager god, næringsrik og variert mat. Planleggingsdager 2019/2020: Onsdag 14.08.19 Fredag 15.11.19 Torsdag 02.01.20 Tirsdag 14.04.20 Fredag 22.05.20 Kom gjerne innom for å se barnehagen vår og få mer informasjon.

Fokusområde for Forus

Læringsverkstedets satsningsområde for 2019/2020 er Relasjonskompetanse: Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som er en rød...

Læringsverkstedets satsningsområde for 2019/2020 er Relasjonskompetanse: Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som er en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Dette bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Læringsverkstedet Forus har også valgt Språk som satsningsområde: Gjennom språket har barn mulighet til å påvirke sine omgivelser og være en del av fellesskapet. Barn bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter. Nyere barnehageforskning viser at det er en sammenheng mellom kvaliteten på barnets språkmiljø i barnehagen og prestasjoner videre i utdanningsløpet innen lese- og skriveferdigheter. Våren 2018 begynte vi i Stavanger Kommunes "Språktiltak". Vi har hatt en språkpedagog som veiledet oss i det å kunne skape et godt språkmiljø i barnehagen og arbeide systematisk med språk. Dette har vært et spennende år med mye læring og vi ønsker å ta med oss og videreutvikle det vi har lært gjennom språktiltaket.

Avdelinger

Blå

13 barn

1 - 3 år

Grønn

14 barn

1 - 3 år

Gul

18 barn

3 - 6 år

Lilla

15 barn

1 - 3 år

Rosa

18 barn

3 - 6 år

Rød

16 barn

3 - 4 år

Dokumenter fra Forus

Dokumenter fra Læringsverkstedet