Læringsverkstedet Forus

Velkommen til Forus barnehage

Barnehagen åpnet i januar 1996 og ligger sentralt plassert på Forus nord. Vi grenser mot en liten skog, noe vi benytter oss av i hverdagen. En mindre del av skogen er innenfor barnehagens gjerder og her har vi grillhytte med mulighet for å lage mat i bålpannen. Vi har et stort uteområde på begge sider av bygget med forskjellige lekeapparater og ballbinge. På sensommeren plukker barna rips, solbær, blåbær, plommer og epler som vokser i barnehagen. Vi har et fellesrom som er tilrettelagt for motorisk aktivitet og her har vi også fellessamlinger. Avdelingene våre er store og romslige med 2 garderober, bad og toalett, stor fellesdel med kjøkkenkrok og 2 lekerom/soverom.

Vi serverer frokost, lunsj og frukt hver dag. På kjøkkenet tilbereder Anna, vår kjøkkenmedarbeider gode, sammensatte måltider. Hun tar også det praktiske som oppvask og HMS slik at personalet frigjøres til å være mer sammen med barna. Ellers treffer du gjerne Anna litt rundt på huset dersom det er sykdom eller møteavvikling. Stor avdeling har varmmat 2 ganger i uken og småbarnsavdelingene har varmmat 3 ganger i uken.

Hos oss møter du et engasjert personale som brenner for jobben vår. Vi ønsker at DITT barn skal gå i en barnehage med fokus på gode relasjoner, hverdagsmagi og faglig kvalitet.

Planleggingsdager 2023/2024: Fredag 25.08.23, fredag 17.11.23, tirsdag 02.01.24, tirsdag 02.04.2024 og fredag 10.05.2024

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Kontorveien 9,4033 Stavanger
Vis i kart

93416059
forus@laringsverkstedet.no

96 barn
6 avdelinger
28 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 590,-

Styrer
Arne Olav Halle

Fokusområde for Forus barnehage

Læringsverkstedet Forus barnehage sitt satsningsområde barnehageåret 2022 – 2023 er: Livsmestringskompetanse og Språkompetanse. Livsmestringskompetanse: Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen...

Læringsverkstedet Forus barnehage sitt satsningsområde barnehageåret 2022 – 2023 er: Livsmestringskompetanse og Språkompetanse.

Livsmestringskompetanse: Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.

Barna skal føle støtte til å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Dette gjøres gjennom Hjerteprogrammet til Læringsverkstedet. Læringsverkstedet Forus har en nullvisjon om mobbing og krenkende atferd, og vi jobber målrettet og systematisk for å skape et godt psykososialt miljø i barnehagen. Læringsverkstedet har utarbeidet egen handlingsplan mot mobbing.

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.

Læringsverkstedet Forus bruker turer i nærmiljøet og skogen som arbeidsmetode i arbeidet med fysisk mestring. Avdelingene har faste turdager og vi har fokus på at barna skal kunne gå selv og føle mestring.

Språklig kompetanse: Gjennom språket har barn mulighet til å påvirke sine omgivelser og være en del av fellesskapet. Barn bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter.

Nyere barnehageforskning viser at det er en sammenheng mellom kvaliteten på barnets språkmiljø i barnehagen og prestasjoner videre i utdanningsløpet innen lese- og skriveferdigheter.

Språklig kompetanse er en viktig forutsetning for å lykkes i livet, både sosialt og faglig. Alle barn trenger å utvikle sitt eget språk gjennom lek og læring og gjennom samarbeid med både jevnaldrende og voksne. Barn utvikler språk- og kommunikasjonsferdigheter gradvis. Vi jobber med å gi barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket. Vi bruker språket som kommunikasjonsmiddel og har ulike metoder for å uttrykke tanker, meninger og følelser, og tilpasser dette ut fra alder og evner. Et godt språk har betydning for barns sosiale samspill og læring. Læringsverkstedet har utarbeidet progresjonsplaner for Språk som sikrer at vi arbeider variert samt at vi tilpasser aktiviteten/planen etter barnas utvikling. Vi har fast fokus på språksamling og aktiviteter knyttet til dette en dag i uken. Språk vil være i fokus gjennom alle aktiviteter og i det daglige

Avdelinger

Blå

13 barn

1 - 3 år

Grønn

14 barn

1 - 3 år

Gul

19 barn

2 - 6 år

Lilla

14 barn

1 - 3 år

Rosa

18 barn

2 - 6 år

Rød

18 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Forus barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet