Velkommen til Solløkka barnehage

Læringsverkstedet as, avdeling Solløkka tilbyr gode natur - og kulturopplevelser samt, et kompetent personale som anerkjenner og støtter det enkelte barn. Vi får verdens viktigste verdier til å vokse. Vår pedagogikk bygger på omsorg, trygghet, respekt, tillit og et godt foreldresamarbeid. Vi skal stimulere barna til spontanitet, nysjerrighet og mestringsglede. Vår planlegging er målrettet og gir gode utviklingsmuligheter. Vi er fleksible og brukervennlige.
Læringsverkstedet as Solløkka/Helgerød barnehage holder til i to hus. På Solløkka, går barna som er 0-3 år. På Helgerød går barna som er 3-6 år.
Begge hus ligger nær sjøen i naturskjønne omgivelser. Vi har tilgang på skog, sjø, idrettsanlegget med fotballbaner, ballbinge, tennisbane og lysløype.

Rød gruppe:
45275981
10 barn, 3 år

Gul gruppe:
45848227
10 barn, 2 år

Blå gruppe:
40637802
10 barn, 1 år

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

,3233 Sandefjord
Vis i kart

30 barn
3 avdelinger
9 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Styrer
Merete Gjeitanger

Styrer er daglig leder for Læringsverkstedet Solløkka barnehage AS og Læringsverkstedet Helgerød barnehage AS

92618421
helgerod@laringsverkstedet.no

Gruppene på Solløkka

Rød gruppe: 452 75 981
10 barn, 3 år

Gul gruppe: 458 48 227
10 barn, 2 år

Blå gruppe: 406 37 802
10 barn, 1 år

Fokusområde for Solløkka barnehage

Solløkka barnehage er en nærmiljøbarnehage.
Barnehagen har mye fokus på relasjonskompetanse. Det er bærekraftig og danner fremtidens voksne. Vi jobber med hjertekultur gjennom alt vi gjør i barnehagen.
Vi driver mye med tema-arbeid. Vi er åpne for barnas innspill og det er barnas interesser, undring og alder som danner grunnlag for valg av tema.
Vi har fokus på språk og blir i barnehageåret 2023/2024 bedre kjent med Babblarnas verden, som også bidrar til tverrfaglig arbeid.
Å jobbe med Babblarna stimulerer barnas fantasi, lekekompetanse, sosial kompetanse, undring, utvikling og skaper-glede!

Solløkka barnehage er en nærmiljøbarnehage.

Barnehagen har mye fokus på relasjonskompetanse. Det er bærekraftig og danner fremtidens voksne. Vi jobber med hjertekultur gjennom alt vi gjør i barnehagen.

Vi driver mye med tema-arbeid. Vi er åpne for barnas innspill og det er barnas interesser, undring og alder som danner grunnlag for valg av tema.

Vi har fokus på språk og blir i barnehageåret 2023/2024 bedre kjent med Babblarnas verden, som også bidrar til tverrfaglig arbeid.

Å jobbe med Babblarna stimulerer barnas fantasi, lekekompetanse, sosial kompetanse, undring, utvikling og skaper-glede!

Avdelinger

Kubbhuset Gul

10 barn

1 - 2 år

Kubbhuset Rød

10 barn

2 - 4 år

Kubbhuset Blå

10 barn

Dokumenter fra Solløkka barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet