Velkommen til Vesterøy Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Vesterøy Solkollen barnehage ligger på Framnes i Sandefjord. Høsten 2006 flyttet vi inn i eget hus, "Huvik gård", som tidligere var prestebolig og som ligger vis-a-vis Vesterøy kirke.

Vi har tilgang på gode uteområder bestående av stor natur- og hagetomt, samt skogsterreng like i nærheten. Vi liker å gå tur og utforske nærområdet.

Vår visjon er: "Vi lærer og løfter sammen"- og våre verdier er ansvar, respekt, tydelighet, tillit og inkludering. Vi vil at barnehagen skal være et godt sted å være både for barna, foreldre og personalet.

"Barnehagen legger en vid praktisering av lovens kristne formål til grunn for sin virksomhet."

Barnehagen holder stengt i sommerukene 28-29-30 samt dagene mellom jul og nyttår, og vi har kapasitet for ca. 40 barn i alderen 1-6 år.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon: 90 10 78 15 eller mail: vesteroy@laringsverkstedet.no

Dere er velkomne til å komme innom på besøk i barnehage.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Øvre Huvikvei 11 a,3222 Sandefjord
Vis i kart

90937396
vesteroy@laringsverkstedet.no

40 barn
4 avdelinger
12 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Fokusområde for Vesterøy Solkollen barnehage

Med bakgrunn i barnegruppa vår i barnehagen har vi valgt for barnehageåret 2021-2022 å ha «Språkstimulering og kulturelt mangfold» som innsatsområde. Mål og innhold for dette arbeidet er beskrevet i barnehagens årsplan.

Det er viktig at barna får bruke sin kreativitet og undring for å finne ut løsninger. Vi vil gjennom arbeidet bruke forskjellige måter å tilnærme oss stoffet på, sammen med barna.

I situasjoner der barna samarbeider, styrkes også deres sosiale kompetanse for samspill med andre. De voksne skal være med å oppmuntre og støtte barna.


Med bakgrunn i barnegruppa vår i barnehagen har vi valgt for barnehageåret 2021-2022 å ha «Språkstimulering og kulturelt mangfold» som innsatsområde. Mål og innhold for dette arbeidet er beskrevet i barnehagens årsplan.

Det er viktig at barna får bruke sin kreativitet og undring for å finne ut løsninger. Vi vil gjennom arbeidet bruke forskjellige måter å tilnærme oss stoffet på, sammen med barna.

I situasjoner der barna samarbeider, styrkes også deres sosiale kompetanse for samspill med andre. De voksne skal være med å oppmuntre og støtte barna.


Avdelinger

Armkroken

12 barn

Hjerterommet

11 barn

2 - 4 år

Skattkammeret

8 barn

5 - 6 år

Smilehullet

9 barn

1 - 4 år

Dokumenter fra Vesterøy Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet