Læringsverkstedet Vesterøy Solkollen

Velkommen til Vesterøy Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Vesterøy Solkollen barnehage ligger på Framnes i Sandefjord. Høsten 2006 flyttet vi inn i eget hus, "Huvik gård", som tidligere var prestebolig og som ligger vis-a-vis Vesterøy kirke.

Vi har tilgang på gode uteområder bestående av stor natur- og hagetomt, samt skogsterreng like i nærheten. Vi liker å gå tur og utforske nærområdet.

Vår visjon er: "Vi lærer og løfter sammen"- og våre verdier er ansvar, respekt, tydelighet, tillit og inkludering. Vi vil at barnehagen skal være et godt sted å være både for barna, foreldre og personalet.

Barnehagen holder stengt i sommerukene 28-29-30 samt dagene mellom jul og nyttår, og vi har kapasitet for ca. 40 barn i alderen 1-6 år.

Dere er velkomne til å komme innom på besøk i barnehagen.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Øvre Huvikvei 11 a,3222 Sandefjord
Vis i kart

93048273
vesteroy@laringsverkstedet.no

40 barn
3 avdelinger
10 ansatte

Pris: 2000,-
Pris for mat: 450,-

Styrer
Kenan Topic

Kenan Topic

Kenan har jobbet som styrer siden 2023 og er utdannet barnehagelærer, med etterutdanning i veiledningspedagogikk.

93048273
vesteroy@laringsverkstedet.no

Drømmehagen

Vi har naturen rett utenfor inngangsdøren, nemlig barnehagens egen uteplass. Uteområdet vårt er en kupert naturtomt med stein, gress-sletter og store trær, noe som gir allsidige motoriske utfordringer for barna. Vi har også en eplehage med 7 epletrær samt mange bærbusker som vi kan høste fra.

Vi ønsker at barn skal vokse opp i fine omgivelser og få en barndom fylt av bærekraft og motoriske utfoldelser ute, både gjennom turer i nærområdet men også lek i vår egen drømmehage 🍀

Vi hjelper gode verdier å vokse

Vesterøy er en av Solkollen-barnehagene til Læringsverkstedet. "Barnehagen legger en vid praktisering av lovens kristne formål til grunn for sin virksomhet." Dette jobber vi med gjennom sang og musikk, skaperglede, ukentlige supersamlinger med bibelfortellinger og kristen høytismarkering og undring. Vi har også nært samarbeid med Vesterøy kirke. Selv om vi har den kristne formålpragrafen i bunn er det et mangfold av både barn og ansatte fra andre kulturer i barnehagen vår og alle er velkomne til å søke plass hos oss.

I Solkollen støtter vi opp om de gode og viktige verdiene alle mennesker har og familiens arbeid med å gjøre barna til trygge og gode mennesker som tar vare på seg selv, andre og naturen.

Fokusområde for Vesterøy Solkollen barnehage

Med bakgrunn i barnegruppa vår i barnehagen har vi valgt for barnehageåret 2023 - 2024 å ha «Språkstimulering og kulturelt mangfold» som innsatsområde. Mål og innhold for dette arbeidet er beskrevet i barnehagens årsplan.

Det er viktig at barna får bruke sin kreativitet og undring for å finne ut løsninger. Vi vil gjennom arbeidet bruke forskjellige måter å tilnærme oss stoffet på, sammen med barna.

I situasjoner der barna samarbeider, styrkes også deres sosiale kompetanse for samspill med andre. De voksne skal være med å oppmuntre og støtte barna.


Med bakgrunn i barnegruppa vår i barnehagen har vi valgt for barnehageåret 2023 - 2024 å ha «Språkstimulering og kulturelt mangfold» som innsatsområde. Mål og innhold for dette arbeidet er beskrevet i barnehagens årsplan.

Det er viktig at barna får bruke sin kreativitet og undring for å finne ut løsninger. Vi vil gjennom arbeidet bruke forskjellige måter å tilnærme oss stoffet på, sammen med barna.

I situasjoner der barna samarbeider, styrkes også deres sosiale kompetanse for samspill med andre. De voksne skal være med å oppmuntre og støtte barna.

Avdelinger

Armkroken

13 barn

Hjerterommet

10 barn

3 - 3 år

Smilehullet

17 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Vesterøy Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet