Velkommen til Solkollen, Slotsvik barnehage

Læringsverkstedet Solkollen, Slotsvik Barnehage ligger i underetasjen i kirka på Ellingsøya i Ålesund kommune. Vi har et flott uteområde med lekeapperater, bålhus og natur inne på området. Vi ligger nært sjøen og har tilgang til både naust og gapahuk rett utenfor barnehagens område. Det er kort vei til mange flotte turmål i nærmiljøet, bl.a en lavvoplass. For kommunikasjon med foresatte bruker vi MyKid, noe vi har fått mange gode tilbakemeldinger på. Vi er en Solkollen-barnehage, som innebærer at vi har utvidet kristen formålsparagraf. Vi har et godt samarbeid med staben i kirken.

Vi har fokus på at barna skal få oppleve trygghet, det å bli trygge på seg selv og sin individualitet. Voksne og barn skaper et godt miljø for seg selv og andre med omsorg, latter og glede. Vi følger den gyldne regel: Vær mot andre som du ønsker at andre skal være mot deg. Barnet får dekket sine behov ut fra utviklingsnivå og ståsted. Gjennom utvikling, en følelse av mestring og kreativ utfoldelse vil barnet oppleve å være delaktig i utformingen av sin egen hverdag. Trygge barn og voksne skaper nysgjerrighet og vitebegjær. Sammen utforsker vi verden, med Guds kjærlighet på ferden.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Kvalsteinvegen 2,6057 Ellingsøy
Vis i kart

90581909
slotsvik@laringsverkstedet.no

0 barn
2 avdelinger
0 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 400,-

Læringsverkstedet Solkollen, Slotsvik Barnehage

Læringsverkstedet Solkollen, Slotsvik Barnehage er en del av Læringsverkstedets konsept for barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens § 1 a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Slagordet for Solkollen barnehagene er "Med hjerte for alle - barn, familier og nærmiljø" Vår barnehage skal være en del av "Den gode barndommen" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Vår barnehage er fylt med gode verdier, hjertevarme og kreativitet. I vår verdiformidling bruker vi blant annet sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering, undring og skaperglede, kunst og kultur. Verdiformidlingen knyttes opp til barnas egen hverdag gjennom Læringsverkstedets Hjertekultur som arbeider systematisk med sosial kompetanse. Barna får kjennskap til norsk kultur og kristne verdier som har formet samfunnet vårt gjennom generasjoner, samtidig som de lærer om andre kulturer og den grunnleggende verdien om at alle er unike og like verdifulle. I Solkollen støtter vi opp om familiens arbeid med å gjøre barna til trygge og gode mennesker som tar vare på seg selv, andre og naturen.

Fokusområde for Solkollen, Slotsvik barnehage

Hjertekultur Barnehagens satsingsområde dette året er Hjertekultur. En av våre viktigste oppgaver er å hjelpe barn til å utvikle holdninger, tilegne seg ferdigheter og få kunnskap om seg selv og...

Hjertekultur

Barnehagens satsingsområde dette året er Hjertekultur. En av våre viktigste oppgaver er å hjelpe barn til å utvikle holdninger, tilegne seg ferdigheter og få kunnskap om seg selv og andre. Dette er grunnlaget for god samhandling og utvikling av sosial kompetanse. Sosial kompetanse handler om hvordan vi vokser og utvikler oss, hvordan vi har det inni oss og hvordan vi er mot hverandre. Hver enkelt av oss har en plass i fellesskapet som ingen andre kan ta. Det å respektere ulikheter er en del av vårt verdigrunnlag. Sosial kompetanse læres hele tiden. I barnehagens hverdag er det nettopp i det daglige samspillet at barnets selvfølelse, sosiale kompetanse og empati utvikles. Samtidig skal barna skape sin egen identitet og finne ut Hvem er - JEG? Hvem er DU? Og hva er min plass i fellsskapet - VI?Vi bruker hjerteprogrammet som et verktøy for planlegging av aktiviteter med temaer knyttet til sosial kompetanse. Målet med hjerteprogrammet er at alle barn skal føle seg verdifulle, at de har en verdi som seg selv.

Skapelsen

Årets hovedtema er skapelsen. Via årets tema skal vi gjennom alle Rammeplanens sju fagområder, med hjelp av pedagogisk tankegang og bibelformidling. Bibelhistoriene er sentrale i Læringsverkstedet Solkollens barnehager. Det er veldig mange spennende måter å formidle bibelhistorie på. Vi velger lekende presentasjoner av bibelen. Slik vil barna få større utbytte av den kristne formidlingen.Vi velger flere temaer vi skal se nærmere på, med utgangspunkt i barnas medvirkning. Gjennom forskjellige aktiviteter og arbeidsmetoder tilpasset aldersgruppene, er vi innom lesning fra bibelen, bildevisning, fri fortelling, fortelle med konkreter, bordaktiviteter, aktiviteter ute mm

Avdelinger

Smilehullet

Armkroken

1 - 3 år

Dokumenter fra Solkollen, Slotsvik barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet