Solkollen Skatval

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 16:45

 • 47 verdifulle barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  448,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Barna på Solkollen Skatval barnehage skal få undre seg, spørre og få gode svar, bidra med egne tanker og forslag, reflektere, få støtte til å velge og organisere informasjon, og de skal få bruke sine sterke sider i lek og planlagte aktiviteter. Vi har voksne som legger stor vekt på samarbeid og fleksibilitet. Dette tror vi vil smitte over på barna. Vi legger vekt på omsorg for hverandre og kristen nestekjærlighet.

Avdelinger

Enga

5 verdifulle barn født 2018

1 - 2 år

Bikuben

8 verdifulle barn født 2017

2 - 3 år

Kongla

24 verdifulle barn født 20142015

3 - 6 år

Kvisten

10 verdifulle barn født 2016

3 - 4 år

Dokumenter fra Solkollen Skatval

Dokumenter fra Læringsverkstedet